Vuoden 2023 alussa alkoi SKS:n uusi viisivuotinen strategiakausi, jonka päämääränä on lisätä ja syventää ymmärrystä suomalaisen kulttuurin monimuotoisuudesta ja kerrostumista sekä selkiyttää SKS:n palvelu-kokonaisuutta vastaamaan eri käyttäjien tarpeita. Näitä tavoitteita on tukenut vuoden aikana toteutettu verkkosivu-uudistus (www.finlit.fi) sekä SKS:n arkiston aineistojen avautuminen Finna.fi-hakupalvelussa. Lisäksi toimintavuoden aikana on kehitetty SKS:n Finnaa, joka on määrä julkistaa arkiston ja kirjaston yhteisenä verkkopalveluna vuonna 2024.