Vuoden 2022 lopussa päättyi SKS:n viisivuotinen strategiakausi, jonka päämääränä oli turvata seuran toimintaedellytykset sekä huolehtia siitä, että toiminta perustuu parhaaseen asiantuntemukseen ja toiminnan taloudelliset resurssit ovat riittävät. Strategiakauden painopisteitä olivat asiakkaiden parempi huomioiminen, aineistojen parempi saatavuus ja säilyvyyden takaaminen sekä asiantuntijoiden parempi näkyvyys. Näitä tavoitteita edistettiin monin tavoin toimintavuoden ja koko strategiakauden aikana.