Veli-Matti Pynttäri. Kuva: Emma Suominen, SKS

Veli-MattiPynttäri

kirjallisuudentutkijaTutkimusosasto

Erikoisalueet

  • digitaaliset menetelmät
  • esseekirjallisuus
  • sotienvälinen kirjallisuus ja kulttuuri Suomessa
  • laji

Toimin tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa konsortiohankkeessa Digital History for Literature in Finland (2022-2026), joka koostuu Itä-Suomen yliopiston kirjallisuuden laitoksen (PI prof. Kati Launis), Turun yliopiston datatieteen (PI prof. Leo Lahti) ja Kansalliskirjaston (PI FT Osma Suominen) yhteistyöstä. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Suomen 1800-luvun kaunokirjallisuudesta hyödyntäen digitaalisia menetelmiä ja digitaalisia aineistoja.

Olen väitellyt T. Vaaskiven (1912-1942) kulttuurikriittisestä tuotannosta ja perehtynyt väitöksen jälkeisessä tutkimuksessa esseekirjallisuuteen sekä kirjallisuuslajin että kirjallisuushistorian näkökulmasta. Digitaalisten menetelmien lisäksi minua tällä hetkellä kiinnostaa erityisesti lukemiseen liittyvät kysymykset niin nykymaailmassa kuin kirjahistoriassakin.

Olen opettanut äidinkieltä ja kirjallisuutta lukiossa ja toimin nykyisin myös Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntijajäsenenä. Vuonna 2018 olin Runeberg-palkinnon valintalautakunnan jäsen ja seuraavana vuonna jäsen palkintolautakunnassa. Vuonna 2022 toimin kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon valintalautakunnan puheenjohtajana.

Keskeisiä julkaisuja

”Vain tämä menettelytapa tuntuu tulokselliselta…” Psykoanalyysin modernin aikakauden myyttinä T. Vaaskiven kulttuurikritiikissä. Akateeminen väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja Sarja C osa 312. Turun yliopisto: Turku. 2011.

”1940-luku: Sumusta eteenpäin.” Teoksessa Maamme-romaani Jussi Ojajärvi, Nina Työlahti et al. (toim.) Nykykulttuurin tutkimuskeskus. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä, 2017.

”Essay as Social Action”. Artikkeli teoksessa Essay: Forms and Transformations. Sabine Colesch-Foisner & Marcus Oppolzer (eds.) Universitätsverlag Winter: Heidelberg, 2017.

”Matti Kurjensaaren muotokuvat muista, muistista ja minästä”. Avain. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti. 4/2016.

”Recognizing your Class: Toivo Pekkanen, Raoul Palmgren, and the Literature for the Working Class” Journal of Finnish Studies vol. 18, no 2, July 2015.

Uutiset ja puheenaiheet

14.6.2024 - Blogi

Kansatieteilijä Tyyni Vahterin Karjala

10.6.2024 - Uutiset 1

Miten Suomi asutettiin? Tuore historiateos kertoo Suomen rakentamisen tarinan Ylä-Savon asutushistoriasta käsin

4.6.2024 - Uutiset

SKS:n Finna yhdistää nyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto- ja kirjastoaineistot