Kati Kallio. Kuva: Emma Suominen, SKS

KatiKallio

akatemiatutkijaTutkimusosasto

Erikoisalueet:

  • kalevalamittainen runous, runolaulu
  • esitys, laji ja intertekstuaalisuus
  • tunteet, rituaalit ja kansanusko
  • itämerensuomalaiset laulukulttuurit. runomitta ja musiikki

Tutkin kalevalamittaista kansanrunoutta eli runolaulua. Olen käsitellyt erityisesti variaatioon, esittämiseen ja tallentamiseen sekä suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutussuhteisiin liittyviä kysymyksiä.

Tällä hetkellä pyrin ymmärtämään paremmin koko suurta sähköisessä muodossa olevaa virolais-inkeriläis-karjalais-suomalaista kansanrunousaineistoa. Tunnen parhaiten länsi-inkeriläiset runoaineistot sekä varhaisimmat karjalaiset ja inkeriläiset ääniteaineistot, mutta vastaan mieluusti kaikenlaisiin runolaulua ja suullista perinnettä käsitteleviin kysymyksiin.

Johdan Eetu Mäkelän kanssa suullisen runouden tutkimuksen laskennallisia menetelmiä kehittävää Suomen Akatemian FILTER-konsortiohanketta. Jaamme mielellämme hankkeen kehittämiä välineitä koekäyttöön muillekin tutkijoille. Osallistun myös hankkeisiin Suullisen kulttuurin mykistetyt muusat ja Karjalainen näkökulma kansanmusiikkiin sekä Avoin Kalevala -edition työstämiseen.

Keskeisiä julkaisuja

Kallio Kati, Maciej Janicki, Eetu Mäkelä, Jukka Saarinen, Mari Sarv & Liina Saarlo 2023: Eteneminen omalla vastuulla: Lähdekriittinen laskennallinen näkökulma sähköisiin kansanrunoaineistoihin. Elore 30(1): 59–90. https://doi.org/10.30666/elore.126008

Janicki, Maciej & Kati Kallio & Mari Sarv 2023: Exploring Finnic written oral folk poetry through string similarity. Digital Scholarship in the Humanities 38 (1): 180–194. https://doi.org/10.1093/llc/fqac034

Kati Kallio & Riho Grünthal & Lassi Saressalo (toim.) 2021: Inkerikot, setot ja vatjalaiset — Kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet. Helsinki: SKS. https://doi.org/10.21435/skst.1467

Kallio, Kati 2021: Performance, music and meter in Finnic Kalevala-metric poetry. – Versification: Metrics in Practice. Toim. Frog, Satu Grünthal, Jarkko Niemi & Kati Kallio. Helsinki: SKS, 59–78. https://doi.org/10.21435/sflit.12.

Kallio, Kati & Mäkelä, Eetu & Maciej Janicki 2020: Historical Oral Poems and Digital Humanities: Starting with a Finnish Corpus. Folklore Fellows Network 54: 12–18. https://www.folklorefellows.fi/historical-oral-poems-and-digital-humanities/.

Vähäisiä lisiä- blogin tunnus

blogikirjoituksia

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme