Topi Vainikainen. Kuva: Emma Suominen, SKS

TopiVainikainen

tutkijaTutkimusosasto

Erikoisalueet

  • suomalainen näytelmäkirjallisuus ja teatteri
  • dramaturgia
  • kulttuurinen muisti
  • taistolaisuus
  • Pirkko Saisio, Laura Ruohonen

Olen erityisesti suomalaiseen teatteriin ja näytelmäkirjallisuuteen perehtynyt teatterintutkija. Olen kiinnostunut erityisesti teatterin ja kirjallisuuden historiasta osana yhteiskunta- ja kulttuurihistoriaa sekä toisaalta kirjallisuuden/tekstin ja teatterin/esityksen välisistä suhteista. Valmisteilla oleva väitöskirjani käsittelee sitä, millaisin dramaturgisin keinoin KOM-teatterin 1970-luvun jälkeisissä esityksissä on muisteltu taistolaisuutta.

Keskeiset julkaisut

Lauluihin varautunut menneisyys. Nostalgiset laulut muistin paikkoina KOM-teatterin esityksessä Baikalin lapset. Historiallinen Aikakauskirja 2/2023, 148–161.

Muistamisen näyttämöllä. Muisteleminen dramaturgisena elementtinä Pirkko Saision Baikalin lapsissa. Muisti, arkisto ja esitys. Näyttämö ja tutkimus 8. Toim. Tua Helve, Outi Lahtinen & Marja Silde.  Teatterintutkimuksen seura ry. 2020, 38–64. https://journal.fi/teats/article/view/122533

Kohtaaminen maisemassa. Talon merkityksiä Laura Ruohosen näytelmässä Yksinen. Pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto, teatteritiede 2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/229271

Uutiset ja puheenaiheet

14.6.2024 - Blogi

Kansatieteilijä Tyyni Vahterin Karjala

10.6.2024 - Uutiset 1

Miten Suomi asutettiin? Tuore historiateos kertoo Suomen rakentamisen tarinan Ylä-Savon asutushistoriasta käsin

4.6.2024 - Uutiset

SKS:n Finna yhdistää nyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto- ja kirjastoaineistot