Viliina Silvonen. Kuva: Emma Suominen, SKS

ViliinaSilvonen

tutkijatohtoriTutkimusosasto

Erikoisalueet

  • folkloristiikka, etnomusikologia
  • karjalainen itkuvirsiperinne
  • performanssi, käytäntö, genre
  • tunteet, affektit
  • arkistoaineisto
  • tiede-taideyhteistyö

Olen karjalaiseen itkuvirsiperinteeseen, tunteisiin ja perinteen muutokseen erikoistunut etnomusikologisesti suuntautunut folkloristi ja kulttuurintutkija. Väitöstutkimuksessani (2022) analysoin aunuksenkarjalaisten itkuvirsien tunteita ja affektiivisuutta sekä poetiikkaa tekstin, musiikin ja tunteen kokonaisuutena arkistoäänitteillä. Monitieteinen tutkimus yhdistää performanssi- ja käytäntöteoreettisia sekä tunne- ja affektiteoreettisia näkökulmia. Metodologisesti tutkimus perustuu teksti-, musiikki- ja äänianalyysiin sekä moniaistiseen havainnointiin.

Tutkijatohtorina olen keskittynyt nyky-Suomessa moninaisena ilmenevään itkuvirsiperinteeseen. Kyynelkanavat-hankkeessa (4/2021–3/2024) työskentelen yhdessä kansanmuusikko Emmi Kuittisen kanssa työparina. Intressimme kietoutuvat itkuvirsien moninaisuuteen perinteisestä rituaalisesta käytännöstä nykyajan esittäväksi taiteeksi, ja tarkastelemme nykyitkuvirsiesityksiä, konteksteja ja käytäntöjä etenkin affektiivisuuden ja tunteen näkökulmista. Olen myös mukana Karjalainen näkökulma kansanmusiikkiin Suomessa -hankkeessa (3/2023–12/2025).

Yleisesti olen kiinnostunut menneen ja nykyisyyden vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ihmiset uusintavat ja soveltavat perinnettä sekä minkälaisia merkityksiä ihmiset antavat perinteelle vaihtelevissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Väittelin Helsingin yliopiston folkloristiikassa tammikuussa 2022. Olen valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston folkloristiikasta vuonna 2014. Minulla on myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus. Kuulun Eloren toimituskuntiin ja olen yksi Päivystävä folkloristi -tiedeblogin perustajista ja toimittajista.

Tärkeimmät julkaisut

Silvonen, Viliina. 2022. Apeus arkistoäänitteellä. Äänellä itkeminen performanssina ja affektiivisena käytäntönä Aunuksen Karjalassa. Helsinki: Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7818-3

Silvonen, Viliina & Eila Stepanova. 2020. Language, Music and Emotion in Lament Poetry. The Embodiment and Performativity of Emotions in Karelian Laments. Teoksessa The Routledge Handbook of Language and Emotion, toimittaneet Sonya Pritzker, Janina Fenigsen & James M. Wilce, 203–222. Lontoo: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780367855093. rinnakkaistallennettu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/337521

Vähäisiä lisiä- blogin tunnus

blogikirjoituksia

Uutiset ja puheenaiheet

22.2.2024 - Kirjatiedotteet

Kattava uutuusteos geneettisen kritiikin nykyisistä kansainvälisistä suuntauksista

20.2.2024 - Blogi

Lähteiden äärellä. Havaintoja Lönnrotin arkistosta

16.2.2024 - Blogi

Kiistoja karjalaisista itkuvirsistä – Kuka omistaa perinteen?