Mari Viita-Aho. Kuva: Emma Suominen, SKS

MariViita-aho

tutkijaTutkimusosasto

Erikoisalueet

  • museologia ja museon yhteiskunnallinen toimijuus
  • näyttelytutkimus
  • museopedagogiikka
  • taiteilija- ja kotimuseot

Työskentelen tutkijana Koneen säätiön rahoittamassa Suomen tarinat – Historiakulttuuri, taide ja muuttuva kansalaisuus -hankkeessa (vastuullinen johtaja dosentti Jukka Kortti). Valmistelen väitöskirjaa otsikolla Changing exhibition practices, changing museum agencies. Representing colonialism and climate change in Finnish museums in the 2000s. Tutkimukseni käsittelee museon muuttuvaa yhteiskunnallista toimijuutta ja erilaisia narratiiveja, joita esimerkiksi suomalaisuudesta on rakennettu näyttelyissä. Olen mukana myös Koneen säätiön rahoittamassa Epämukava museo: kohti turvallisia, rohkeita tiloja -hankkeessa (vastuullinen johtaja FT Johanna Turunen), jossa lähestytään monitieteisellä otteella museon tuottamia vaikeita tunteita ja niiden korjaavaa potentiaalia.

Keskeiset julkaisut:

Turunen, J. & Viita-aho, M. (2020) Suomalaisuuden ja toiseuden rajamailla. Eksotisointi Gallen- Kallelan Museon Afrikka-kokoelman näyttelyhistoriassa. Teoksessa Kolonialismi ja Suomi, Historiallinen aikakauskirja 4/2020.

Turunen, J. & Viita-aho, M. (2021) Kriittisen museon mahdottomuus? Gallen-Kallelan Afrikka-kokoelman uudelleentulkinnat 2000-luvulla. In Koivunen, L. &. Rastas, A. (toim.) Marginaaleista museoihin. Vastapaino.

Viita-aho, M. T., Donner, J., Myllylä, P., & Wahlroos, T. (2022). Aikakoneita ja utopioita: Taiteilijamuseot yhteiskunnallisina toimijoina. (1. ed.) Gallen-Kallelan Museo. https://www.gallen-kallela.fi/aikakoneita-ja-utopioita

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme