VenlaSykäri

tutkijaTutkimusosasto

Erikoisalat

  • suullisen runon kompositio ja estetiikka
  • verbaalinen improvisaatio nykykulttuureissa (mm. freestyle rap, battle rap)
  • runolauluaineistot (SKVR)
  • Lönnrot ja runolauluaineisto Kalevalassa

Olen suullisen runouden tutkimukseen erikoistunut folkloristi. Runomuotoisten lajien ja rekistereiden estetiikkaa ja kompositiota tarkastelevaa kolmivuotista hankettani rahoittaa Koneen Säätiö (2020–2023).

Työskentelin (2018–2020) ja työskentelen (2022–2023) myös Kordelinin Säätiön ja SKS:n rahoittamassa, Niina Hämäläisen johtamassa Avoin Kalevala -hankkeessa. Tässä hankkeessa toimin SKVR-aineiston asiantuntijana analysoiden Elias Lönnrotin Kalevalassa hyödyntämää runolauluaineistoa: epiikkaa, loitsuja, lyriikkaa ja häälauluja.  

Väittelin Helsingin yliopistossa Kreetalla toteutetun pitkäjaksoisen kenttätyön pohjalta (Sykäri 2011) ja olen folkloristiikan dosentti Helsingin yliopistossa. Olen osallistunut vuosien 2001–2014 aikana SKVR-aineiston digitalisaatiota valmistelevaan tarkistus- ja analyysityöhön.    

Keskeiset julkaisut

2023 Sykäri, Venla, Heidi Henriikka Mäkelä & Kati Kallio (toim.): Sanojen luonto. Kirjoituksia omaehtoisen ilmaisun poetiikasta ja ympäristöistä. Helsinki: SKS.
https://doi.org/10.21435/skst.1487

2023 Kakssanasen sanat. Rekilaulu suullisen komposition ja variaation mikrokosmoksena. Teoksessa: Venla Sykäri, Heidi Henriikka Mäkelä & Kati Kallio (eds.) Sanojen luonto. Kirjoituksia omaehtoisen ilmaisun poetiikasta ja ympäristöistä. Helsinki: SKS.
https://doi.org/10.21435/skst.1487

2022 Sykäri, Venla & Nigel Fabb (toim.): Rhyme and Rhyming in verbal Art, Language, and Song. Studia Fennica Folkloristica 25. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
https://doi.org/10.21435/sff.25

2022 Rhymer’s Microcosm. Variation and Oral Composition of the 19th Century Finnish Rekilaulu Couplets. Teoksessa Venla Sykäri & Nigel Fabb: Rhyme and Rhyming in verbal Art, Language, and Song. Helsinki: SKS, 172–196. https://doi.org/10.21435/sff.25

2021: Hämäläinen, Niina & Luhtala, Marika & Saarelainen, Juhana & Sykäri, Venla: Avoin Kalevala. Kansalliseepoksen digitaalinen, kriittinen editio. Osa III. Helsinki: SKS. http://kalevala.finlit.fi

2020: Digital Humanities and How to Read the Kalevala as a Thematic Anthology of Oral Poetry. Arv. Nordic Yearbook of Folklore Vol. 76. 29–54. [online].
https://helda.helsinki.fi/bitstream/10138/333500/3/VenlaSyk_ri.pdf

2019: Interactive Oral Poetry: Resources and Strategies of Oral Composition in a Finnish Freestyle Rap Battle. Journal of American Folklore 132 (523): 3–35

2019: Venla Sykäri, Inka Rantakallio, Elina Westinen ja Dragana Cvetanovic (toim.): Hiphop Suomessa: Puheenvuoroja tutkijoilta ja tekijöiltä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

2017: Beginning from the End. Strategies of Composition in Lyrical Improvisation with End Rhyme. Oral Tradition 31/1.

2014: Sitä kylvät, mitä niität. Suomenkielinen improvisoitu rap ja komposition strategiat. Elore Vol 21 – 2/2014, 1–39. http://www.elore.fi/arkisto/2_14/sykari.pdf

2011: Words as Events. Cretan mantinádes in performance and composition. Studia Fennica Folkloristica. Helsinki: SKS. http://dx.doi.org/10.21435/sff.18

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme