VilleKivimäki

tutkimusjohtajaTutkimusosasto+358 50 351 2170

Erikoisalueet

  • Kokemus, tunteet ja muistaminen humanistisessa tutkimuksessa
  • Traumateoria ja kulttuurinen trauma
  • Nationalismin ja kansakuntakokemuksen historia
  • Toisen maailmansodan sekä sodanjälkeisen ajan sosiaali- ja kulttuurihistoria
  • Sukupuolihistoria, erityisesti sodan ja mieheyden kytkös 1900-luvulla
  • Psykiatrian, psykologian ja mielenterveyden historia
  • Unet ja painajaiset

Olen sosiaali- ja kulttuurihistorioitsija ja toimin vuoden 2024 alusta alkaen SKS:n monitieteisen tutkimusosaston johtajana.

Olen erikoistunut toisen maailmansodan sekä sen yksilöllisten, kulttuuristen ja yhteiskunnallisten jälkiseuraamusten historiaan. Teoreettisesti ja metodologisesti olen keskittynyt kokemuksen, tunteiden, muistamisen, trauman ja sukupuolen tutkimukseen yhteenkietoutuneina ilmiöinä. Toimin aiemmin vuodet 2018–2023 ”Eletty kansakunta”-tutkimusryhmän johtajana Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä. Nationalismitutkijana olen kiinnostunut etenkin kansakunnan tunne- ja kokemushistoriasta sekä toisen maailmansodan jälkeisestä nationalismista. Kirjoitin väitöskirjani (2013) suomalaissotilaiden traumaattisista sotakokemuksista ja sotapsykiatriasta. Tältä pohjalta olen perehtynyt psykiatrian, psykologian ja mielenterveyden historiaan. Viime aikoina olen tutkinut mm. sodan muistoa sodanjälkeisissä unissa ja elokuvissa.

SKS:n tutkimusjohtajan työn ohessa johdan vuodet 2023–2027 Suomen Akatemian tutkimushanketta ”Epätasa-arvoinen sota: Haavoittuvuus, stressi ja selviytyminen Suomen armeijassa toisen maailmansodan aikana” Tampereen yliopistossa.

Monografiat ja toimitetut kirjat

Ville Kivimäki & Tanja Vahtikari, toim., Eurooppalainen kaupunkikohtalo. Viipuri toisessa maailmansodassa. Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura, 2023.

Ville Kivimäki & Peter Leese, toim., Trauma, Experience and Narrative in Europe after World War II. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

Ville Kivimäki, Sami Suodenjoki & Tanja Vahtikari, toim., Lived Nation as the History of Experiences and Emotions in Finland, 1800–2000. Cham: Palgrave Macmillan, 2021 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-69882-9).

Johanna Annola, Ville Kivimäki & Antti Malinen, toim., Eletty historia. Kokemus näkökulmana menneisyyteen. Tampere: Vastapaino, 2019.

Ville Kivimäki & Petri Karonen, toim., Continued Violence and Troublesome Pasts. Post-war Europe between the Victors after the Second World War. Helsinki: SKS, 2017.

Ville Kivimäki & Anssi Männistö, Sodan särkemä arki. Helsinki: WSOY, 2016.

Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen, toim., Rauhaton rauha. Suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950. Tampere: Vastapaino, 2015.

Ville Kivimäki, Murtuneet mielet. Taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–1945. Helsinki: WSOY, 2013. Käännetty viroksi (2016) ja ruotsiksi (2023).

Ville Kivimäki, Battled Nerves. Finnish Soldiers’ War Experience, Trauma, and Military Psychiatry, 1941–44. Pohjoismaiden historian väitöskirja: Åbo Akademi, 2013.

Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki, toim., Finland in World War II. History, Memory, Interpretations. Leiden: Brill, 2012.

Tiina Kinnunen & Ville Kivimäki, toim., Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta. Helsinki: Minerva, 2006.

Uutiset ja puheenaiheet

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme

19.6.2024 - Uutiset

Lisää valokuvaajia Kansallisbiografiaan