Eeva-LiisaBastman

tutkijatohtoriTutkimusosasto

Erikoisalueet

  • varhaisen uuden ajan ruotsin- ja suomenkielinen kirjallisuus
  • henkilörunous, tilannerunous, virsirunous
  • lyriikan teoria ja tutkimus
  • poetiikka, retoriikka ja metriikka
  • 1600- ja 1700-lukujen kirjallinen kulttuuri
  • kirjallisuushistoria

Olen varhaisen uuden ajan runouteen perehtynyt kirjallisuudentutkija. Toimin tutkijatohtorina Tampereen yliopiston historian oppiaineessa.

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorihankkeessani Monikieliset kirjalliset repertuaarit ja sosiaaliset kontekstit varhaisen uuden ajan tilapäärunoudessa (2022–2025) selvitetään, mitä piirteitä henkilörunouden poetiikkaan kuuluu, mitä kielellistä ja paikallista variaatiota siihen sisältyy, ja miten sosiaaliset ja kulttuuriset ympäristöt, joissa runoja kirjoitettiin, vaikuttivat runojen sisältöön, ilmaisukeinoihin ja muotokieleen. Tutkimus tuottaa uutta tietoa aikakauden runouden käytännöistä ja toimintaperiaatteista sekä varhaisen uuden ajan runouden erityispiirteistä Ruotsin valtakunnan alueella. 

Olen mukana myös tutkimushankkeessa Suomen kirjallisuuden historiallinen poetiikka (Koneen säätiö 2022–2025), jossa tarkastellaan Suomen kirjallisuuden historiaa historiallisen poetiikan näkökulmasta.

Väittelin vuonna 2017 Helsingin yliopistosta. Väitöskirjani käsittelee pietististä virsirunoutta 1700-luvulta 1800-luvulle, virren lajia ja säkeistömetriikkaa sekä virsilyriikan performatiivisia elementtejä. 

Keskeiset julkaisut

Sounding a Song of Praise: Forms and meanings of sound repetition in an 18th century hymn. Venla Sykäri & Nigel Fabb (Toim.) Rhyme and Rhyming in Verbal Art, Language, and Song. Helsinki: Finnish Literature Society (2022). https://doi.org/10.21435/sff.25

Att kommunicera känsla. Dialogdikter i stormaktstidens gravskrifter över kvinnor. Historiska och litteraturhistoriska studier 96 (2021) https://doi.org/10.30667/hls.100130

Eeva-Liisa Bastman, Kati Kallio & Tuomas M.S. Lehtonen: Vernakulaarin monta tasoa. Näkökulmia Matthias Salamniuksen runoon Ilo-Laulu Jesuxesta. Elore Vol. 27 Nro 1 (2020) https://doi.org/10.30666/elore.89057

Jäljittelyn ja muuntelun dynamiikkaa Matthias Salamniuksen runossa Ilo-Laulu Jesuxesta. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 3/2019. https://journal.fi/avain/article/view/82789/44966

Rakkauden kryytimaassa. Korkean veisun repertuaari kansanomaisessa ja kirjallisessa käytössä. Toim. Niina Hämäläinen, Hanna Karhu ja Silja Vuorikuru: Satuperinteestä nykyrunoon. SKS, 2019

Poetiikka ja pietismi 1700- ja 1800-luvun suomenkielisessä virsirunoudessa. Helsingin yliopisto 2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3246-8.

Vähäisiä lisiä- blogin tunnus

blogikirjoituksia

Uutiset ja puheenaiheet

12.4.2024 - Blogi

Ruotsinsiirtolaisten lapset saavat äänen

11.4.2024 - Uutiset 3

Euroopan komissio on myöntänyt Euroopan kulttuuriperintötunnuksen Kalevalalle

Placeholder image
5.4.2024 - Blogi

Romanien kansalaisaktivismin ja taiteen liitto tunnetaan Suomessa yli sadan vuoden ajalta