Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa toimitettu Aleksis Kivi -korpus (SKS) on ensimmäinen Aleksis Kiven kirjoituksista julkaistu laaja sähköinen aineisto, josta Kiven kieltä voi tutkia siinä muodossa, missä se esiintyy alkuperäisissä käsikirjoituksissa ja ensipainoksissa. Korpus on julkaistu Kielipankissa, jossa Kiven tekstejä voi tutkia yhdessä muiden kieliaineistojen kanssa.

Aleksis Kivi -korpus

Toim. Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Elina Kela.
FIN-CLARIN: Finnish Language Resource Infrastructure / CSC – Tieteen tekniikan keskus: Kielipankki 2013.
Aikaväli: 1855–1871
Saneiden määrä: 413 735
Virkkeiden määrä: 52 821

Mitä korpus sisältää?

Aleksis Kivi -korpus (SKS) sisältää kaikki Aleksis Kiveltä (1834–1872) säilyneet kirjeet ja teoskäsikirjoitukset sekä kirjailijan elinaikana julkaistut teosten ensipainokset. Lisäksi mukaan on otettu Kiven kuoleman jälkeen postuumisti 1878 julkaistu ensipainos Leosta ja Liinasta, josta ei ole säilynyt käsikirjoituksia.

Luettelo korpuksen teoksista

Mansikoita ja mustikoita II -albumissa julkaistut runot, 1860


Kullervo, ensipainos, 1864

Nummisuutarit, ensipainos, 1864


Vuoripeikot, Suometar, 1864

Kanervala, ensipainos, 1866


Karkurit, toinen näytös, Kirjallinen Kuukauslehti 1866

Kihlaus, ensipainos, 1866


Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistut runot, 1866

Karkurit, ensipainos, 1867


Yö ja päivä, ensipainos, 1867


Lea, ensipainos, 1869
Margareta, ensipainos, 1871


Seitsemän veljestä, ensipainos, 1870


Leo ja Liina, ensipainos, 1878

Alma


Cantsio / Canzio (2 versiota)

Eriika

Kihlaus

Koto ja kahleet

Kullervo
 

Margareta
 

Olviretki Schleusingenissä

Selman juonet (2 versiota)

Runoelmia 1 -vihkon käsikirjoitukset

Runoelmia 2 -vihkon käsikirjoitukset

Runoelmia 3 -vihkon käsikirjoitukset

Runoelmia 4 -vihkon käsikirjoitukset

Runoelmia 5 -vihkon käsikirjoitukset

Muut runokäsikirjoitukset

Aleksis Kiven kirjoittamat kirjeet 1855–1871 (70 kpl)

Korpusta varten laaditut XML-muotoiset transkriptiot on rakenteistettu kansainvälisen TEI-standardin (Text Encoding Initiative) mukaisesti. Transkriptioita on laadittu SKS:n Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä vuosina 2007–2013 osana kriittisten editioiden toimitustyötä.

Merkittävä osa aineistosta on laadittu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenistölle suunnatussa talkoistamishankkeessa, johon osallistui yli 30 henkeä vuosina 2011–2013.

Kirjoituksia Aleksis Kivi -korpuksen (SKS) käytöstä

Korpuksen avulla on tutkittu muun muassa Kiven tapaa käyttää vaihdellen älä– ja elä-muotoja sekä Kiven teoksissa esiintyvää rakennon käsitettä.

Talkoistamishankkeista voit lukea lisää Sakari Katajamäen ja Ossi Kokon artikkelista” Mieltä ylentävää askaretta. Aleksis Kivi sähköistyy talkoovoimin ” (Hiidenkivi 4/2012) sekä Katajamäen artikkelista ”Arkistosta korpukseksi ja korpuksesta editioksi – Käsikirjoitukset ja ensipainokset kokoon talkoilla” (Avoin tiede ja tutkimus -portaali 8.9.2014; ruotsiksi ”Fördjupning: Transkribering av manuskript och förstaupplagor med talkokrafter ”, Historia i en digital värld. Red. Jessica Parland-von Essen & Kenneth Nyberg. Göteborg & Helsingfors 2013).

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura kiittää kaikkia Aleksis Kivi -talkoisiin osallistuneita: Tuulikki Autio, Paula Havaste, Sirkka Havu, Anneli Hänninen, Eija Kalliala, Leena Kauko, Vesa Kautto, Eero Kiviniemi, Ritva Kupari, Eero Laaksonen, Raija Lehtinen, Mauri Levomäki, Erkki Lyytikäinen, Maija Makkonen, Marjatta Nikunen, Krista Ojutkangas, Marjut Paulaharju, Juhamatti Pelkonen, Pasi Puupponen, Helena Rautala, Seppo Seppälä, Mari Siiroinen, Matti Sinko, Erkki Sironen, Kirsti Sorkkala, Kimmo Tammivaara, Elise Tarkoma, Kerttu Tirronen, Jaakko Yli-Paavola. SKS:n Edith-yksikön tutkimusavustajina talkooaineistoja ovat muokanneet Jenny Perttola ja Anna Tomi.

Korpushanketta ovat SKS:n ohella tukeneet opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto ja WSOY:n Kirjallisuussäätiö. Hanke on osa FIN-CLARIN Content -hanketta.

Sakari Katajamäki

toimituspäällikkö

Tutkimusosasto

+358 400 908 056

Lue lisää Sakarista