Tietosuoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran luottamushenkilöille

Tämä on henkilötietolain 10. ja 24. pykälän sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 12. ja 13. artiklan mukainen informointiasiakirja.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

  • Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
  • Postiosoite: PL 259, 00171 Helsinki
  • Puhelin: 0201 131 231
  • Sähköpostiosoite: sks@finlit.fi

Rekisterin yhteyshenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen, p. 040 533 5330, ilkka.heinanen@finlit.fi

SKS:n luottamushenkilöiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

SKS:n asioista päättävät luottamuselimet ja pääsihteeri, joka toimii seuran toiminnanjohtajana.
Luottamushenkilöiltä itseltään saatuja henkilötietoja käytämme yhteydenpitoon ja kokouspalkkioiden maksatukseen.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti ja tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

SKS ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Olemme sopimuksilla varmistaneet, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Luottamushenkilöiden palkka- ja palkkioasiakirjoja säilytämme lain mukaiset kuusi vuotta.

Tiedot SKS:n luottamustehtävissä toimineista säilytämme seuran pöytäkirjoissa ja vuosikertomuksissa pysyvästi.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tietojen poistamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tarkastus- ja poistopyyntö Sinun tulee jättää kirjallisena SKS:n asiakaspalvelupisteisiin. Varaudu varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterissämme olevana henkilönä Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen SKS:lla on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. x§

Rekisteriselosteet ovat nähtävissä SKS:n toimitiloissa.