Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja pyrimme kaikin tavoin edistämään eettisiä toimintatapoja. Haluamme toimia avoimesti, vastuullisesti ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Käytössämme on anonyymi First Whistle -ilmoituskanava. Ilmoituskanavan kautta SKS:n työntekijät, luottamushenkilöt ja muut sidosryhmät voivat ilmoittaa mahdollisista väärinkäytöksistä, jotka kuuluvat Whistleblower-direktiivin mukaisen ilmoittajansuojalain piiriin.

Kaikista epäkohdista ilmoittaminen ei oikeuta ilmoittajansuojelulain mukaiseen suojaan. Lain soveltamisala kattaa seuraavat lainsäädännön alat:

 1. julkiset hankinnat, lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankinnat;
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
 5. liikenneturvallisuus;
 6. ympäristönsuojelu;
 7. säteily- ja ydinturvallisuus;
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kansanterveys;
 10. kuluttajansuoja;
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Ilmoittajan suojelun edellytyksenä on, että ilmoitus koskee tekoa tai laiminlyöntiä, jotka on säädetty rangaistaviksi, joista voi seurata rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus, tai jotka voivat vakavasti vaarantaa lainsäädännön yleisen edun mukaisten tavoitteiden toteutumista. Ilmoittaminen koskee sekä kansallisen että EU-lainsäädännön rikkomista edellä mainituilta aloilta. Muista rikkomuksista tai laiminlyönneistä ilmoittaminen ei ole ilmoittajansuojelulain piirissä. Näitä varten Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa on olemassa muut ilmoituskäytännöt.

Ilmoituskanava on tarkoitettu ainoastaan ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvista väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeämien yhteyshenkilöiden, hallinto- ja talousjohtajan ja viestintäjohtajan, toimesta.

Voit tehdä ilmoituksen omalla nimelläsi tai täysin anonyymisti. Ilmoittajansuojelu kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Epäilysten tueksi ei tarvitse olla todisteita, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa. Väärien tietojen ilmoittaminen tahallaan on kiellettyä ja saattaa johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Vastaanoton jälkeen kuittaamme ilmoituksesi vastaanotetuksi 7 päivän kuluessa. Tarpeen mukaan pyydämme sinulta lisätietoja tutkinnan aikana. Myös tämä vaihe tapahtuu ilmoituskanavan kautta, luottamuksellisesti ja anonyymisti. Tutkinnan lopputuloksesta kerromme sinulle kanavan kautta 3 kuukauden kuluessa ilmoituksen jättämisestä.

Tee ilmoitus aina ensisijaisesti SKS:n ilmoituskanavaan. Jos sinulla kuitenkin on perusteltu syy uskoa, että SKS:lle osoitetun ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai koet, että voit joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta, voit tehdä ilmoituksen ilmoittajansuojelulain mukaisesta työn yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran oikeutettu etu. Lisää tietoja tiedonkeruusta ja käsittelystä löydät anonyymin ilmoituskanavan tietosuojaselosteesta.

Lisätietoa ilmoituskanavasta löydät täältä: https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq

Pääset ilmoituskanavaan tästä: https://www.firstwhistle.fi/finlit

Jos olet tehnyt ilmoituksen ja hukkaat tapauskohtaisen koodin, pyydämme sinua tekemään uuden ilmoituksen, jossa viittaat alkuperäiseen ilmoitukseesi. Näin tutkintaa pystytään jatkamaan yhteistyössä kanssasi.