Tietosuoja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenille

SKS:lla on henkilöjäseniä. SKS pitää luetteloa jäsenistään yhdistyslain, sääntöjensä ja tietosuojalain 4 pykälän mukaisesti.

Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja suojaamme käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaneille, toimittajille ja muille henkilötietojen käsittelijöille niiltä osin kuin on tarpeen SKS:n ja rekisteröidyn välisen sopimuksen toteuttamiseksi, SKS:n sääntöjen ja yleisen edun mukaisen tehtävän tai SKS:n oikeudellisen vastuun vuoksi. SKS voi luovuttaa ja ottaa vastaan henkilötietoja, kun se tekee yhteistyötä apurahoja ja tukea jakavien organisaatioiden kanssa.

Tiedot SKS:n jäsenesityksistä säilytämme pysyvästi seuran pöytäkirjoissa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tarkoitus on säilyttää ja saattaa aineisto yleisön käytettäväksi tehtäviensä mukaisesti. SKS:n tehtävänä on edistää, tutkia ja tehdä tunnetuksi suomalaista kulttuuria. SKS käsittelee aineistoon liittyviä henkilötietoja yleishyödyllisessä arkistointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. SKS noudattaa henkilötietojen käsittelyssä huolellisuutta ja suojaa käsiteltävät tiedot asianmukaisesti. Tietoja käsittelevät vain ne työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus

  • saada pääsy omiin henkilötietoihisi
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus
  • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
  • oikeus olla johtumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta.

Tarkastuspyyntö Sinun tulee jättää kirjallisena SKS:n asiakaspalvelupisteisiin. Varaudu varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterissämme olevana henkilönä Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen SKS:lla on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
Postiosoite: PL 259, 00171 Helsinki
Puhelin: 0201 131 231
Sähköpostiosoite: tietosuoja@finlit.fi
Rekisterin yhteyshenkilö: Ulla Heiskanen, p. 040 730 1853