F F
I I
L L
I I

Aktuellt

FILI:s nyhetsbrev i september

Vårt senaste nyhetsbrev finns här.
Nyhetsbrevet, som utkommer på finska och engelska, kan beställas på vår webbsida.

Rekordförsäljning av finländska böcker i världen

Under 2016 såldes rättigheter för böcker översatta från finska, finlandssvenska och samiska för över tre miljoner euro. Den senaste litteraturexportens värde-rapporten vittnar om att tillväxt vilar på en hållbar grund.
Försäljningsinkomsterna från rättigheter för finländsk litteratur ökade under 2016 med över […]
Läs mer

FILI:s nyhetsbrev i augusti

Vårt senaste nyhetsbrev finns här.
Nyhetsbrevet, som utkommer på finska och engelska, kan beställas på vår webbsida.

Fler nyheter

Rights sold recently