F F
I I
L L
I I

Aktuellt

Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 oktober

Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 oktober och utgår den 1 november kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras under vecka 50.
Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter

Helsingfors bokmässa 27–30.10.2016

FILI:s program under mässdagarna är mer omfattande än tidigare år. Program med anknytning till litterär översättning finns på olika scener där samtal förs om nordisk barnlitteratur samt översättning av språk och kultur till olika språk. Dessutom delas statens utländska översättarpris ut.
Läs mer

Litteraturexportens marknadsvärde fortsatt högt

Värdet på den finländska litteraturexporten ökade med 8 % under förra året jämfört med föregående år och nådde 2,34 miljoner euro, ett nytt rekord.
Läs mer

Residensöversättarna utvalda

FILI:s nästa översättarresidens är i mars 2017. Till residenset har valts ut Mattias Huss (från Sverige) och Jesper Klint Kistorp (från Danmark).
Läs mer

Fler nyheter

Rights sold recently