F F
I I
L L
I I

Aktuellt

Bekanta dig med översättarna: Klaus-Jürgen Liedtke

För att fira FILIs 40-årsjubileum presenterar vi varje vecka översättare av finländsk litteratur. Klaus-Jürgen Liedtke översätter från finlandssvenska till tyska.
http://www.finlit.fi/fili/sv/klaus-jurgen-liedtke/

FILI’s översättnings- och produktionsstöd 1/2017

FILI’s delegation har på sitt möte den 9 mars beviljat över 130 000 € i stöd. Beviljade stöd har publicerats på vår hemsida:
http://www.finlit.fi/fili/sv/stod/beviljade-stod/
Nästa ansökningsomgång börjar den 1 april.

Fler nyheter

Rights sold recently