Läs- och arbetsplatser

Kuva: Gary Wornell
Foto: Gary Wornell
Biblioteket har läsplatser, datorer för kunder samt trådlöst nätverk.

SKS trådlöst nätverk kan du använda i alla biblioteksrum med din egen bärbara dator. Genom att logga in på kundnätet kan du använda bibliotekets licensierade e-material.

Läs- och arbetsplatser på första våningen

På första våningen finns en läshörna där du kan sitta och läsa tidningar och böcker.

I rummet för nya tidningar kan du använda BrowZine för att bläddra i e-tidningar. För informationssökning finns en dator vid vilken du kan arbeta stående.

Från kundservicen och självbetjäningen hörs ljud till första våningens läs- och arbetsplatser. Undervisnings- och mötesrummet i anslutning till biblioteketslokalen är en lugn läsesal när den inte är bokad för möte eller annat evenemang. På dörren till rummet finns ett schema där du kan kontrollera bokningssituationen. Datorerna i bakre raden i läsesalen kan användas av bibliotekets kunder.

Läs- och arbetsplatser i bottenvåningen

På bottenvåningen finns lugna läs- och arbetsplatser. Du har tillgång till platser med stol och bord, på en del av dem finns en dator. Datorerna är huvudsakligen avsedda för informationssökning och e-material. Du kan använda internet på datorerna, och även bearbeta dina egna filer i MS Office-program i dem. Från datorerna kan du göra utskrifter via första våningens multifunktionsapparat.

På bottenvåningen finns ett litet arbetsrum som du kan bokadatorförsett . Rummet passar för en person som vill ha det tyst när hon eller han arbetar. Du kan boka rummet via bibliotekets kundservice för en vecka i sänder. Bokningstiden kan förlängas om ingen annan har bokat rummet. Rummet kan användas av vem som helst om ingen annan har bokat det. Du kan kontrollera bokningssituationen via bokningsschemat på dörren till arbetsrummet.