Bibliotekets serviceprislista

SKS:s tjänster är till största del gratis. För vissa tjänster tar vi dock en avgift enligt prislistan här nedan. Tjänsterna är momsfria. För mer information, vänd dig till kundtjänsten vid biblioteket.

UTLÅNING   

 
Helka-bibliotekskort gratis
Nytt Helka-bibliotekskort om det gamla förkommit 5,00 €
oavhämtad reservering/band 2,00 €
förseningsavgift/band/dygn 0,30 € (max. 4,20 € / band)
uppmaning att återlämna kvittolån 1,00 €
ersättning för oreturnerat material bestäms per verk (kumulerade förseningsavgifter läggs på beloppet)

FJÄRRTJÄNSTLÅN

 
till inhemska bibliotek 10,00 € / band
till bibliotek i Norden och Baltikum gratis
till andra utländska bibliotek från17,00 € / band
från magasinbiblioteket  gratis
från andra inhemska bibliotek 10,00 € / band
från nordiska bibliotek 10,00 € / band
från andra utländska bibliotek 25,00 € / band eller enligt faktura

INFORMATIONSTJÄNSTEN

 
sökning som tar över en timme 20,00 € / timme plus materialkostnader

KOPIOR

 
fotokopia, självbetjäning, svartvit 0,10 €
fotokopia, självbetjäning, färg 0,20 €
fotokopia, betjäning, A4 0,40 €
fotokopia, betjäning, A3 0,70 €
svartvit utskrift, självbetjäning 0,10 €
färgutskrift, självbetjäning 0,20 €
minnessticka, 2 GB 10,00 €
expeditionskostnader från 4,00 €