Anlita bibliotekets tjänster

Kuva: Gary Wornell
Kundtjänst, 1:a våningen. Foto: Gary Wornell.
Biblioteket finns i SKS huvudbyggnad (Regeringsgatan 1, Helsingfors). Kund- och låneservice på första våningen, öppna samlingar och lugna läse- och arbetssalar på bottenvåningen. Välkommen!

Kundservice och egen ärendeuträttning på 1:a våningen

Kundservicen ger allmän vägledning om våra tjänster och samlingar. Du kan även uträtta ärenden kring utlåning med personalen.

Egen ärendeuträttning på service- och ärendehanteringsvåningen med

  • utlånings- och returautomat
  • hämthylla för reserverat material och material som beställts från lagret
  • multifunktionsapparat för att kopiera, skriva ut och skanna
  • dator för informationssökning och sökning av materialets placering i SKS Finna.

Hyllan för nya böcker med nya böcker som skaffats till bibliotekets samlingar. Du kan låna hem nya böcker.

Hyllan för nya tidningar har de nyaste numren av tryckta tidningar. Dem kan du läsa på biblioteket. Tidigare utkomna nummer av tidningar kan du låna hem, med undantag för tidningar i referensbiblioteket.

E-tidningar kan du läsa med BrowZine, som finns i rummet för nya tidningar och på alla kunddatorer i biblioteket.

På kundservicevåningen finns en liten del av bibliotekets öppna samlingar, bland annat översättningar av inhemsk skönlitteratur samt finska utgåvor och översättningar av Kalevala och Kanteletar.

Öppna samlingar och tyst rum för arbete på bottenvåningen

Merparten av de öppna samlingarna finns i bottensvåningens tysta biblioteksrum.  

De öppna samlingarna består av samlingen för litteraturforskning och samlingen för kulturforskning. Samlingarna innehåller både material som kan lånas samt verk och bibliografier i referensbiblioteket. Du kan kontrollera var verken finns i SKS Finna och i Helka-databasen.  Gammalt material i båda samlingarna samt övrig humanistisk litteratur finns i lagren varifrån materialet kan beställas för användning. Läs mera om bibliotekets samlingar.

E-material kan du använda på kunddatorerna eller genom att logga in på din egen enhet i SKS kundnät. För att bläddra i och läsa e-tidningar kan du använda BrowZine, som finns på alla datorer i biblioteket.

På bottenvåningen finns en utlånings- och returautomat samt läsplatser och datorer för arbete i tysthet. Läs mera om läs- och arbetsplatser.