Anlita bibliotekets tjänster

Kirjaston asiakaspalvelu SKS:n päärakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. SKS. Kuvaaja: Reijo Piispanen.
Kundtjänst, 1:a våningen. Foto: SKS KIA. Fotograf: Milla Eräsaari.
Biblioteket hör till Helka-biblioteken. För att låna våra material behöver du ett Helka-bibliotekskort.

Biblioteket

  • är öppet för alla
  • ger hem- och läsesalslån
  • beställer verk från andra bibliotek åt sina kunder
  • förmedlar lån från sina egna samlingar som fjärrlån.