Finska Litteratursällskapet (SKS) är en allmännyttig förening som främjar forskningen och kännedomen om den finska kulturen. Vi erbjuder tjänster som är öppna för alla – vårt mål är att var och en ska ha tillgång till forskad information och dess källor. Du kan understöda vårt arbete genom att donera medel och delta i våra projekt.

Vi använder de medel som donerats till förmån för det arbete som SKS utför (insamlingstillstånd RA/2020/829). Som donator eller testamentsgivare kan du även rikta din donation till något specifikt område eller projekt inom SKS:s verksamhet.

Som donator kan du, om du så önskar, få en adress från SKS att vidarebefordra till någon som firar en märkesdag. Om du vill kan ditt namn nämnas på SKS:s webbsida eller i årsberättelsen.

Samfund och företag kan avdra donationer på minst 850 euro från sin beskattning upp till 50 000 euro.

Fråga mera om donationsmål och samarbete

Tuomas M. S. Lehtonen

pääsihteeri

Hallinto- ja talousosasto

+358 40 560 9879

Läs mera om Tuomaksesta