F F
I I
L L
I I

Aktuellt

SLS har tagit över stöd som beviljas av Delegationen för den svenska litteraturens främjande

Administrationen av de statsfinansierade stöd som Delegationen för den svenska litteraturens främjande beviljar har från och med 1.1.2018 övergått från FILI till Svenska litteratursällskapet.
Läs mer

Nya Kääntöpiiri betjänar både översättare och förläggare

Kääntöpiiri är en mötesplats för översättare av finländsk litteratur.
Läs mer

Ansökningsomgången för FILI:s stöd inleder den 1 april

Ansökningsomgången för FILI:s stöd inleder den 1 april och utgår den 1 maj kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras i mitten av juni. Kom ihåg att lesa våra nya stödanvisningar!
Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter

Fler nyheter

Rights sold recently