Kouluille

Kuva: Laura Tikkanen, SKS
Tutustu SKS:n oppimisaineistoihin tai tule työpajaan SKS:an! Tarjoamme kouluille SKS:n aineistoihin perustuvia opetuspaketteja verkossa. Työpajassa SKS:n talossa lapset ja nuoret innostetaan sekä tulkitsemaan että tuottamaan itse kulttuuriperintöä.

SKS:n oppimisaineistot on tarkoitettu koululaisille ja opiskelijoille oppimisen tueksi. Voit hyödyntää oppimistehtäviä vapaasti opetuksessa. Opetuspakettimme ovat opetusalan ammattilaisten tekemiä ja niissä on otettu monipuolisesti huomioon opetussuunnitelman eri osa-alueet oppiainerajat ylittäen.

SKS:n oppimisaineistot

Juhlakalenteri

Juhlakalenteri on verkkojulkaisu, joka esittelee – SKS:n arkiston vanhaa ja uutta aineistoa hyödyntäen – pääsiäisen, vapun, juhannuksen, kekri/halloweenin, itsenäisyyspäivän ja joulun viettoa. Juhlakalenterissa on myös tiivistä tietoa muista juhla- ja liputuspäivistä kuukausittain järjestettynä ja alkuperäisiä arkistoaineistoja vuotuisjuhlien vietosta. Lisäksi Juhlakalenterissa on runsaasti kuvia ja videoita vuotuisjuhlien viettämisestä ennen ja nyt. Äänessä ovat sekä sukupolvia Suomessa asuneet että uudet suomalaiset. Juhlakalenteri sisältää monipuolisesti eritasoisille oppijoille suunnattuja oppimistehtäviä, jotka perustuvat ajantasaisiin opetussuunnitelmiin. Juhlakalenteri on laadittu siten, että se on helposti lähestyttävä myös niille, joiden suomen kielen taito on vähäinen.

Virtuaalivierailu SKS:n arkistoon

SKS:n virtuaalisessa arkistosalissa kansanperinne- ja muistitietokokoelmat heräävät eloon. Pääset muun muassa käymään kansanparantajan vastaanotolla, seuraamaan loitsuesitystä, kuulemaan satuja ja ratkaisemaan arvoituksia. Voit suunnistaa itsenäisesti arkistosalin kortistoilla, etsiä sinua kiinnostavia aiheita ja oppia kokemuksellisesti. Tutustut osallistuen suomalaiseen kulttuuriperintöön ja löydät mielenkiintoisia keskusteluteeemoja, joiden avulla voit jakaa kulttuuritietoutta muille. Virtuaalivierailua voit hyödyntää joustavasti osana eri oppiaineiden opetusta.

7 veljestä

7 veljestä on verkkojulkaisu, joka tuo Aleksis Kiven 150-vuotiaan romaanin Seitsemän veljestä kaikkien ulottuville myös sähköisesti. Romaanitekstin lisäksi julkaisussa on romaania taustoittavaa materiaalia ja runsaasti erityisesti yläkouluille ja lukioon suunnattuja oppimistehtäviä, jotka perustuvat ajantasaisiin opetussuunnitelmiin.

Matkalla Kalevalaan

Matkalla Kalevalaan -verkkoaineisto esittelee kansalliseepostamme eri näkökulmista viimeisimpiä tutkimustuloksia hyödyntäen. Mukana on mm. Elias Lönnrotin elämä ja työtavat, periaatteet, joilla eepos koottiin, nouseva kansallisuusaate ja 1800-luvun eurooppalaiset virtaukset sekä Kalevalan näkyminen tämän päivän keskusteluissa ja ympärillämme ylipäätään. Matkalla Kalevalaan sisältää runsaasti eritasoisille oppijoille suunnattuja tehtäviä, jotka perustuvat ajantasaisiin opetussuunnitelmiin ja hyödyntävät verkon tarjoamia mahdollisuuksia. Tehtävät on suunniteltu niin, että niitä voi käyttää sekä perusopetuksessa ja lukiossa että aikuisopetuksessa ja luovan kirjoittamisen opetuksessa.

Inkeri ja inkeriläisyys

Inkeri ja inkeriläisyys -verkkojulkaisu on ensimmäinen kouluopetukseen suunnattu julkaisu Inkerin historiasta ja inkeriläisten kohtaloista. Se on monimediainen e-oppimateriaali, joka lisää ymmärrystä inkeriläisten historiasta ja kulttuurista. Julkaisu sisältää runsaasti kuva-, video- ja äänimateriaalia, mikä auttaa havainnollistamaan historian tapahtumia sekä tukee erilaisten oppijoiden oppimista. Tehtäviä voi suorittaa esimerkiksi historian, yhteiskuntaopin, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja äidinkielen tunneilla. Inkeri ja inkeriläisyys -oppiaineistojen kautta on mahdollista toteuttaa ilmiöoppimista. Lisäksi muun muassa eläytymis- ja empatiatehtäviä voi tehdä useiden eri aineiden oppitunneilla.

Kynällä kyntäjät – oppimisaineisto itseoppineiden kansanihmisten kirjoituksista

Kynällä kyntäjät on oppimisaineisto, jossa 22 suomalaista kertoo omin sanoin elämästään aikana, jolloin kirjoittaminen ei ollut vielä tavallinen taito. Tekstit, 1600-luvulta 1900-luvun alkuun, avaavat historian tapahtumia tavallisten ihmisten kokemina ja raottavat ovea myös heidän yksityiseen elämänpiiriinsä. Sivusto on oppimisympäristö peruskoulujen, lukioiden ja muiden oppilaitosten käyttöön. Kirjoitus- ja pohdintatehtävien lisäksi mukana on esimerkiksi kuva-, ääni- ja monivalintatehtäviä äidinkielen ja kirjallisuuden, historian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi.

Kaksikielinen oppimisaineisto vuoden 1918 tapahtumista

1918. Minä olin siellä. Elämää sodan aikana (1918. Jag var där. Livet under kriget) on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin tuottama oppimisaineisto Suomen sisällissodasta. Kirja perustuu arkistoaineistoihin, joita oppimistehtävät täydentävät. − SKS ja SLS ovat lahjoittaneet 25 kappaletta kirjaa kaikkiin Suomen peruskouluihin ja lukioihin maaliskuussa 2017.
Kirjan pdf-version ja lisämateriaalia löydät 1918-verkkosivulla.

Aleksis Kiven Nummisuutarien kriittisen edition oppimisaineistot

Tutustu Suomen hauskimpaan näytelmään! Aleksis Kiven Nummisuutarit-näytelmän oppimistehtävien avulla yläkoululaiset ja lukiolaiset käyvät läpi opetussuunnitelman eri osa-alueita näytelmästä muihin tekstilajeihin ja harjoittelevat kielen erittely- ja analysointitaitoja. Samalla tulee tutuksi Nummisuutarien kieli ja sanasto. Aleksis Kiven Nummisuutarien digitaalinen kriittinen editio tuo näytelmän nykylukijalle siinä muodossa kuin Kivi itse sen julkaisi.
Käsikirjoitus: Heidi Haltia ja Riina Behl, 2013.

Kalevalan oppimisaineisto

Johdata oppilaasi Suomen kansalliseepoksen Kalevalan maailmaan SKS:n Kalevala-oppimistehtävien avulla! Tehtävät on suunnattu erityisesti yläkoululaisille ja lukiolaisille, mutta ne soveltuvat myös muiden Kalevalasta ja kansanrunoudesta kiinnostuneiden käyttöön.
Käsikirjoitus: Olli Aarni, 2014

Kieli ja identiteetti – suomen kielen oppimateriaali verkossa

Valitse oma kielellinen identiteettisi ja lähde matkalle suomen kieleen! Kieli ja identiteetti -verkkojulkaisu lähestyy uudella tavalla nykysuomalaisten kieltä.
Käsikirjoitus: Tuula Uusi-Hallila, 2006.

Realismin värejä ja sävyjä -oppimateriaali

Realismin värejä ja sävyjä -oppimateriaalin tehtävät tutustuttavat suomalaiseen 1880- ja 1890-lukujen realismiin ja naturalismiin. Tehtävät on laadittu ennen muuta lukioiden ja muiden perusopetuksen jälkeisten oppilaitosten äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tarpeisiin.
Käsikirjoitus: Anne Helttunen, 2003.

SKS:lla on myös muita verkkoaineistoja, jotka sopivat hyvin käytettäväksi oppimisaineistoina:

Kalevala

Miksi Kalevalan päivä on 28.2.? SKS:n Kalevala-sivustolla on tutkittua tietoa Kalevalasta, mm. vuoden 1849 Kalevalan teksti kokonaisuudessaan ja tarkistettuna. Sivusto tarjoaa Kalevala-tietoa suomen lisäksi kymmenellä kielellä. Sivuston oma hakutoiminto helpottaa halutun tiedon löytymistä.

Aleksis Kivi

Ulottuvillasi on nyt kaikki, mitä Aleksis Kiven tuotannosta on tallella SKS:n arkiston ja kirjaston kokoelmissa! Keskustelu Aleksis Kivestä jatkukoon!

Johan Ludvig Runeberg

Millaista kirjeenvaihtoa J. L. Runeberg kävi teostensa suomentajien kanssa? Sivustolla voit tutustua myös Vänrikki Stoolin henkilöhahmojen elämäkertoihin Kansallisbiografiassa.

Juhani Aho

Juhani Ahon arkisto SKS:ssa sisältää käsikirjoituksia, kirjeitä, valokuvia ja muuta kirjailijan aineistoa. Miltä näyttää Ahon Yksin-romaanin käsikirjoitus? Entä millaista kalastuspäiväkirjaa Aho piti?

SKS:n talon historia

Sebastian Gripenbergin suunnittelema SKS:n talo Helsingin Kruununhaassa on palvellut seuraa vuodesta 1890. Milloin taloon hankittiin pölynimijä? SKS:n talon historia -verkkosivusto esittelee rakennuksen vaiheita elävästi kuvin ja tekstidokumentein.

Tule työpajaan SKS:an!

Työpajassa pääset tutustumaan SKS:n kulttuuriperintöaineistoihin paikan päällä.

SKS tuottaa uusia työpajakokonaisuuksia tarpeen mukaan. Tällä hetkellä työpajoja pidetään esimerkiksi seuraavista aiheista: Kalevala, Millaista on arkistoaineisto, Lapsuus ja nuoruus ennen ja nyt, Paikalliskulttuuri ja identiteetti sekä Teknologia.

Voimme räätälöidä työpajoja toiveidesi ja aikataulujesi mukaan. Työpajaan kuuluu myös tutustuminen ja työskentely SKS:n arkiston tutkijasalissa.

Opintokäyntiin kannattaa varata 1,5–2 oppituntia ynnä matkat.

Annamme mielellämme ideoita, miten vierailuun voi valmistautua. Työpajassa oppilas tutustuu kulttuuriperintöömme ja sen hyödyntämiseen.

Ota yhteyttä: tiedotus@finlit.fi tai 0201 131 231 / viestintä