Draamatehtäviä

Toivo Lehto, Reino Kalliolahti ja Eino Salmelainen näytelmässä "Nummisuutarit". Kuvat: SKS, kirjallisuusarkisto
Toivo Lehto, Reino Kalliolahti ja Eino Salmelainen näytelmässä "Nummisuutarit". Kuva: SKS, kirjallisuusarkisto
Seuraavissa tehtävissä käsitellään Nummisuutareiden tapahtumia ja henkilöhahmoja draamallisin keinoin. Draama on virkistävä vaihtoehto esimerkiksi perinteisemmille kirjallisuusesseille. Tehtävät soveltuvat sekä yläkouluun että lukioon, ja niitä voidaan käyttää äidinkielen tuntien lisäksi ilmaisutaidossa.

Tehtävillä syvennetään oppilaan kirjallisuuden tulkinnan taitoja ja harjoitellaan eläytymistä tilanteeseen ja rooleihin.

Lämmittelytehtävä
Tämä tehtävä sopii toteutettavaksi ennen kirjan lukemista. Opettaja kertoo kirjan käsittelevän Eskon kosiomatkaa. Oppilaat jaetaan pieniin ryhmiin, joissa heidän tulee yhdessä ideoida, mikä retkessä tai häissä voisi mennä pieleen. Oppilaat esittävät pohdintansa mininäytelmänä toisilleen.

Oikeudenkäynti
Kirjan lopussa Karri haastaa Eskon käräjille häärauhan häiritsemisestä. Esittäkää oikeudenkäyntikohtaus luokassa siten, että mukana on seuraavat roolihahmot: tuomari, Karri, Esko ja kummankin osapuolen todistajat. Karrin todistajina ovat Kreeta, Jaakko, Teemu ja häävieras. Eskon todistajina ovat Topias, Sepeteus, Mikko ja toinen häävieras. Loput luokasta ovat lautamiehiä. Jokainen voi aluksi suunnitella puheenvuoroaan itsekseen tai parin kanssa. Tuomari aloittaa oikeudenkäynnin ja kuulee ensin asianomaisia ja sitten todistajia. Lopuksi tuomari kuulee lautamiehiä ja tekee päätöksen tuomiosta heidän avullaan.

Nummisuutarit eri tyylisuuntauksissa
Kirjoittakaa luokan taululle erilaisia tyylisuuntia ja elokuvan lajeja, kuten kauhu, lännenelokuva, fantasia, dekkari, saippuaooppera. Kaikki lukevat Nummisuutareista saman kohtauksen, joka voi olla opettajan tai luokan yhdessä valitsema tai vaikkapa hääkohtaus. Jakaantukaa tämän jälkeen pieniin ryhmiin. Kukin ryhmä saa jonkin taululla olevan tyylisuuntauksen ja esittää kohtauksen sen mukaisesti luovuutta käyttäen. Esimerkiksi kauhukohtauksessa Esko voikin olla murhaaja tai vampyyri.

Vaihtoehtoiset kohtaukset
Arkipäivän valinnoilla ja ratkaisuilla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Valitkaa pienessä ryhmässä jokin kohtaus alla olevista vaihtoehdoista ja tarkastelkaa sitä pohtien, mitä kukin kohtauksen hahmoista olisi siinä tilanteessa voinut tehdä toisin. Keskustelkaa asiasta jokaisen kohtauksessa olevan hahmon kannalta erikseen. Esittäkää parin minuutin mittainen vaihtoehtoinen kohtaus koko luokalle. Esityksen jälkeen koko luokka voi pohtia, miten toisenlaiset valinnat olisivat vaikuttaneet seuraaviin tapahtumiin ja koko kirjan loppuun.

 1. Esko ja Mikko Jaakon ja Kreetan häissä
 2. Iivari ja Sakeri Hämeenlinnassa
 3. Niko huijaa Iivaria ja Sakeria

Improharjoitus
Valitkaa kaksi henkilöä kerrallaan luokan eteen. Heille jaetaan roolit ja tilanne alla olevien esimerkkien mukaan, ja heidän pitää improvisoiden eläytyä kyseessä olevan henkilön rooliin tilanteessa. Vastaavia tilanteita voi myös keksiä luokassa lisää.

 1. Esko ja ennustaja
 2. Esko suutarina ja hankala asiakas
 3. Martta ja psykologi
 4. Topias ja Karri kapakassa
 5. Kreeta ja Jaakko ensitreffeillä
 6. Topias kosii Marttaa
 7. Iivari saa kiinni etsityn varkaan
 8. Iivari katkaisuhoidossa

Väittely
Luokka jaetaan kahtia siten, että puolet oppilaista ovat esitetyn väitteen puolesta ja puolet vastaan. Asettukaa istumaan vastakkain siten, että olette rivissä tai ryhmässä kasvokkain toisen ryhmän kanssa. Keskustelkaa aluksi oman ryhmänne kesken väittelyn aiheesta omalta kannaltanne ja valmistautukaa perustelemaan väitettä. Miettikää myös vastapuolen mahdollisia argumentteja teitä vastaan ja valmistautukaa vastaamaan niihin. Väittely alkaa opettajan johdolla. Ryhmien ei tarvitse päästä kompromissiin tai yhteiseen ratkaisuun, vaan opettaja keskeyttää väittelyn sitten kun keskustelu hiipuu. Väittelyaiheita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

 1. Martta ja Topias toimivat oikeudenmukaisesti perinnönjakosuunnitelmassaan.
 2. Karrin motiivit huiputtaa Topiasta ja Eskoa ovat hyväksyttäviä.
 3. Niko toimii oikein vedättäessään Iivaria ja Sakeria.
 4. Esko ja Iivari ovat hyvin erilaisia veljeksiä.
 5. Martta on hyvä äiti.

Kuuma tuoli
Luokan edessä on kolme tuolia, joihin valitaan kolme oppilasta. Kullekin oppilaalle valitaan rooli (esimerkiksi Esko, Martta, Jaana, Mikko, Topias tai Niko), jonka hahmoon he eläytyvät. Muu ryhmä toimii haastattelijoina, ja he esittävät hahmoille kysymyksiä joko omana itsenään tai vapaasti valitsemassaan roolissa. Puheenvuoroja ei jaeta eikä kysymysten sisältöä rajata, eli haastattelijat voivat oma-aloitteisesti kysyä tuolissa istuvilta mitä tahansa. Tarkoituksena on harjoitella rooliin eläytymistä.

Still-kuvat
Jakautukaa luokassa viiteen ryhmään. Kukin ryhmä valitsee jonkin hauskan tai muusta syystä mieluisen kohtauksen Nummisuutareista ja esittää sen still-kuvana (tai esimerkiksi pantomiimina) muulle luokalle. Muu luokka arvaa, mistä kohtauksesta on kyse.