Tehtäviä yläkoululaisille

Valokuva Hugo Otavan piirtämästä Nummisuutarien kuvituksesta. Kuva: SKS, kirjallisuusarkisto
Valokuva Hugo Otavan piirtämästä Nummisuutarien kuvituksesta. Kuva: SKS, kirjallisuusarkisto
Seuraavat tehtävät soveltuvat yläkouluun. Niissä käydään läpi opetussuunnitelman eri osa-alueita, kuten näytelmä ja muita tekstilajeja. Erityisen hyvin tehtävät sopivat 9. luokka-asteelle, jolla käsitellään kotimaista kirjallisuushistoriaa.

Tehtävien tavoitteena on syventää oppilaan kirjallisuuskäsitystä, eläytymistä ja tulkintaa. Monia tehtävistä voi käyttää opettajan harkinnan mukaan kirjoitus- tai keskustelutehtävinä, mutta mukana on myös paljon ryhmätehtäviä, joiden avulla harjoitellaan kirjallisuudesta keskustelemista. Huomaathan myös erilliset draama- ja sanastotehtäväpaketit, jotka tukevat ja syventävät näissä tehtävissä tarvittavia taitoja.

Näytelmä | Tekstilajitehtäviä | Hahmotehtäviä | Tutkimustehtäviä

Näytelmä

Näytelmän piirteet
Näytelmä, runous ja kertomakirjallisuus ovat kirjallisuuden eri lajeja.

 1. Miten näytelmä eroaa kertomakirjallisuudesta?
 2. Määrittele ja osoita Nummisuutareiden teksteistä seuraavat asiat. Käytä apuna oppikirjaa tai sanakirjaa.
  a) käsikirjoitus
  b) henkilöluettelo
  c) näytös
  d) rooli
  e) kohtaus
  f) näyttämöohje
  g) repliikki
  h) parenteesi

Draaman kaari
Näytelmän tyypilliset vaiheet ovat alkutilanne, kehittely, huippukohta, selvittely ja lopetus. Keskustele seuraavista kysymyksistä parisi kanssa ja laatikaa yhdessä hahmotelma Nummisuutareiden kulusta.

 1. Millainen on Nummisuutareiden alkutilanne?
 2. Tapahtumat lähtevät yleensä kehittymään konfliktista eli ristiriidasta. Mikä tässä tapauksessa on ristiriitana?
 3. Mikä on huippukohta?
 4. Miten tilannetta selvitellään?
 5. Miten tilanne saatetaan päätökseen?

Piirtäkää lopuksi luokan taululle kaari, johon merkitsette eri vaiheet.

Nummisuutarit komediana
Komedia on oma kirjallisuuden lajinsa, jolle leimallista on hauskuus ja erilaiset liioitellutkin kommellukset. Seuraavissa kysymyksissä tarkastellaan Nummisuutareiden piirteitä komediana.

 1. Millainen sankari Nummisuutareissa on?
 2. Mikä tekee sankarista tyypillisen komedian sankarin?
 3. Mitä komedian piirteitä Nummisuutareissa on? Tee piirteistä ajatuskartta ja poimi näytelmästä sopivia esimerkkejä.
 4. Jos Nummisuutarit olisi tragedia, miten asiat muuttuisivat? Tarkastele esimerkiksi henkilöhahmoja, tapahtumien kulkua ja lopetusta. 

Nummisuutarit teatteriesityksenä
Nummisuutarit on näytelmä, joka on tarkoitettu esitettäväksi teatterissa. Näytelmän toteutukseen tarvitaan paljon henkilökuntaa, johon kuuluvat muun muassa lavastaja, puvustaja, valo- ja ääniteknikot, maskeeraaja, ohjaaja ja näyttelijät. Valitse Nummisuutareista lyhyt katkelma ja mieti, miltä se voisi näyttää teatterin lavalla.

 1. Millainen lavastus kohtauksessa olisi?
 2. Millaiset näyttelijät tarvitaan, miten heidät olisi puvustettu ja maskeerattu?
 3. Millainen on valaistus ja tarvitaanko kohtausta varten musiikkia tai muita ääniä?
 4. Kuvittele olevasi ohjaaja. Mitä toimenkuvaasi kuuluu ja miten kätesi jälki näkyisi tässä kohtauksessa?

Tekstilajitehtäviä

Arvostelu
Olet arvostetun lehden kirjallisuuskriitikko, ja olet juuri saanut luettavaksesi Nummisuutarit. Kirjoita siitä kirja-arvostelu lehteesi.

Mielipidekirjoitus
Asut nummisuutareiden kylässä, ja olet kuullut, mitä kaikkea kylässäsi on viime aikoina tapahtunut (eli Nummisuutareiden tapahtumat). Jokin tapahtumista saa sinut kimpaantumaan ja haluat ottaa siihen kantaa kirjoittamalla paikallislehteen lyhyen mielipidekirjoituksen. Voit käyttää pohjana jotakin valitsemaasi kohtausta Nummisuutareista. Kirjoita tehtävän roolissa, eli mielipiteiden ei tarvitse olla omiasi, mutta yritä kuitenkin vakuuttaa lehden lukija esittämästäsi kannasta.

 1. Kirjoita mielipidekirjoitus, jonka aiheena voi olla esimerkiksi
  a) alkoholin tuomat ongelmat
  b) köyhyys
  c) väkivalta esimerkiksi perheissä
  d) koulutuksen tai lukutaidon puute ja sen aiheuttamat ongelmat
  e) naisten oikeudet.
 2. Kootkaa luokassa kirjoituksenne taululle sanomalehden mielipidepalstan tyyliin. Valitse jokin toinen kirjoitus ja kirjoita siihen lyhyt vastine.

Uutinen
Olet freelance-toimittajana eri lehdissä ja osallistut työsi puolesta Kreetan ja Jaakon häihin, joissa sattuu ja tapahtuu. Kirjoita hääjuhlista pieni juttu tai uutinen

 1. sensaatiolehteen tai iltapäivälehteen tai
 2. valtakunnalliseen sanomalehteen.
 3. Ota huomioon kyseisen lehden tyyli esimerkiksi otsikossa ja siinä, miten henkilöistä puhutaan. Sensaatiolehden jutussa voit kuvitella esimerkiksi, että Esko on julkisuuden henkilö.

Kysymyspalsta
Nummisuutareiden kylän lehdessä on kysymyspalsta, jossa asukkaat voivat pyytää neuvoja ongelmiinsa. Alla on muutama lehteen lähetetty kirjoitus: lue ne ja vastaa kirjoitusten alla oleviin kysymyksiin.

 1. Olen syvästi onneton. Huoltajani eivät anna minun mennä naimisiin rakastamani miehen kanssa. He mustamaalaavat häntä ja kieltävät meitä tapaamasta. En haluaisi uhmata perhettäni, mutta en voi myöskään unohtaa rakastettuani. Mitä teen?
  ”Murheellinen sydän”
   
 2. Minua on petkutettu pahimmalla mahdollisella tavalla. Eräs naapurikylän tyttö oli jo luvattu minulle vaimoksi, mutta hänet naitettiinkin selkäni takana toiselle miehelle! Kunniaani on törkeästi loukattu. Miten voisin kostaa?
  "Huijattu"
   
 3. En usko, että sinustakaan on apua, mutta kerronpahan kuitenkin tilanteeni. Aviomieheni on laiska ja typerä vätys, eivätkä poikani ole yhtään parempia. Toinen on tyhmä kuin saapas ja pyörii kotona helmoissani, toinen taas ryyppää ja valehtelee silmät päästään. Ottotytärkin elää vain herroiksi perheen kustannuksella ja flirttailee naapurin hunsvotin kanssa. Saan itse tehdä kaiken talossa ja hoitaa asiat, ilman että kiitosta heruu. Olen ainoa, jota kiinnostaa perheen toimeentulo ja maine. Olenko tuomittu elämään näin vai voisiko tilanne jollain ilveellä muuttua?
  ”Kaltoin kohdeltu"
   
 4. Apua! Koko kylä on kääntynyt minua vastaan, sillä olen kerran jos toisenkin erehdyksessä juonut heidän rahansa kylän kapakoissa. Mielestäni elämässä kuuluu olla iloa, mutta toisinaan meno on tainnut riistäytyä käsistä. Aina luvattuani kunnostautua houkuttelee joku tuttavani minut taas tuopille. Kännipäissäni joudun usein valehtelemaan ja juonittelemaan säästyäkseni äitini urputukselta. Mikä voisi olla neuvoksi?
  "Viinan viemä"
   
 5. Henkilöt esiintyvät nimimerkeillä. Kenen hahmon uskot kirjoittaneen kunkin kysymyksen?
 6. Anna neuvoja henkilöille heidän ongelmissaan.
 7. Kirjoita itse kysymyspalstalle jonkun hahmon roolissa. Vaihtakaa kirjoituksianne parisi kanssa ja yrittäkää arvata, ketä hahmoa toistenne teksteissä on tarkoitettu.

Deittipalsta
Ongelmalliset ihmissuhteet ovat keskeinen teema Nummisuutareissa.

 1. Eskolle käy naisasioissa hiukan huonosti. Pohdi, mitä hän tekee väärin ja mitä hän voisi tehdä paremmin. Anna Eskolle parisuhdeneuvoja.
 2. Pohdi, millaisia piirteitä Esko arvostaa ja ei arvosta naisissa.
 3. Kirjoita Eskon nimissä pieni deitti-ilmoitus seuranhakupalstalle.

Hahmotehtäviä

Tyyppihahmot
Tarinan tyyppihahmoja ovat sankari, auttaja, vastustaja (roisto), välittäjä ja kohde.

 1. Löydätkö kaikki nämä hahmot Nummisuutareista?
 2. Esko on komedialle tyypillinen antisankari. Keitä samanlaisia sankarihahmoja keksit muista tuntemistasi tarinoista? Minkä takia komedia suosii tällaista sankarihahmoa?
 3. Tyypillinen auttajahahmo on hyvän ystävän perikuva, jota ilman sankari ei pääsisi tavoitteeseensa. Millaisia auttajahahmoja löydät Nummisuutareista ja miten he poikkeavat prototyyppisestä auttajahahmosta? Millainen rooli heillä on tarinan kulussa?
 4. Nummisuutareissa ei ole tyypillistä roistoa, mutta roistous on katsojan silmässä. Kuka on kenenkin hahmon näkökulmasta näytelmän roisto?
 5. Yleensä sankari saa lukijan sympatiat. Tehkää luokassa nimetön äänestys paperilapuilla siitä, kenen puolella olette Nummisuutareissa. Kirjatkaa tulokset ja pohtikaa, miksi juuri eniten ääniä saanut hahmo voittaa puolelleen lukijan sympatiat.

Sukupuu
Tehkää ryhmissä sukupuuposterit esimerkiksi A3-kokoiselle paperille. Sukupuussa on yleensä vanhemmat, lapset ja aviopuolisot. Voit katsoa mallia internetistä.

 1. Piirtäkää paperille puu kuvaamaan nummisuutarin perhettä ja merkitkää hahmot esimerkiksi omiksi oksikseen.
 2. Miettikää perheen sisäisiä suhteita ja kuvatkaa niitä esimerkiksi piirtämällä erivärisiä nuolia tai erilaisia symboleja (sydän, pääkallo) hahmojen välille.
 3. Piirtäkää puun ympärille muita Nummisuutareiden hahmoja ja merkitkää heidän suhteensa nummisuutarin perheen eri jäseniin valitsemallanne tavalla.

Vahvuudet ja heikkoudet
Valitse neljä henkilöhahmoa ja pohdi heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan.

 1. Piirrä vihkoosi taulukko, johon merkitset plussina ja miinuksina kunkin valitsemasi henkilön ominaisuuksia.
 2. Vertaile omaa taulukkoasi parisi taulukkoon. Pohtikaa yhdessä, miten valitsemanne hahmot voisivat oppia toistensa vahvuuksista.
 3. Pohtikaa yhdessä, ketkä kuvailemistanne hahmoista esitetään myönteisimmässä valossa.
 4. Keskustelkaa lopuksi koko luokan kesken siitä, minkälaisia piirteitä ihmisissä on Nummisuutareiden perusteella tuona aikana arvostettu. Pätevätkö ne nykyäänkin?

Tutkimustehtäviä

Aleksis Kivi -tutkielma Tutustu SKS:n Aleksis Kivi -pakettiin osoitteessa www.finlit.fi/kivi sekä Nummisuutareiden painetun kriittisen edition artikkeleihin ja käytä niitä apuna tutkielmasi teossa. Pidä huolta, että käytät tutkielmassasi vähintään kolmea eri lähdettä, joiden tietoja esittelet omin sanoin lähteisiin viitaten. Tutkielman aiheena voi olla esimerkiksi jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Aleksis Kiven naishahmot
 2. Runot ja laulut Aleksis Kiven teoksissa
 3. Kansanperinne Aleksis Kiven tuotannossa
 4. Nummisuutareiden arvostus ilmestymisaikana ja nykyään

Kirjallisuushistoriajana
Piirrä jana Suomen kirjallisuuden historiasta siten, että Aleksis Kivi on janan keskikohdassa. Millaista kirjallisuutta oli ennen ja toisaalta jälkeen Kiven? Mitä voit päätellä Kiven merkityksestä Suomen kirjallisuudelle? Käytä lähteenäsi internetiä ja oppikirjaa.

Aikakauden piirteet
Kerää parisi kanssa Nummisuutareista 3–5 asiaa, joista voit päätellä, että teos ei sijoitu nykyaikaan. Miten löytämänne asiat ovat nykyään? Kirjoittakaa pieni kuvaus siitä, millainen tämä koulupäivä todennäköisesti olisi, jos se sijoittuisi Kiven aikaan.