Kirjallinen tuotanto

1824

 • Hamnen. (Efter Karamsin.) [Runoruotsinnos. Allek. -a-o-] Åbo Underrättelser n:o 13.

1826

 • These, philologici argumenti, quas, stipendiarios exercendi gratia, edidit Mag. Joh. Henricus Fattenborg, respondente Elia Lönnrot. [On mahdollista, että nämä stipendiaattiteesit ovat kokonaan Fattenborgin käsialaa.]

1827

 • De Väinämöine priscorum Fennorum numine. I.

1828

 • Subskriptions anmälan. [Kanteleen tilausilmoitus, päivätty 21.XI. 1828]. Finl. Allm. Tidn. n:o 138.

1829

 • Kantele taikka Suomen Kansan sekä Wanhoja että Nykysempiä Runoja ja Lauluja. I-II.
 • Recension. [Arv. S. Topelius vanh:n runojulkaisun IV osasta]. Hels. Tidn. n:ot 42, 43, 45, 47.

1830

 • Kantele taikka Suomen Kansan sekä Wanhoja että Nykysempiä Runoja ja Lauluja. III.
 • Modren bannade sin dotter. [Runoruotsinnos; alla merkki L., luultavasti Lönnrotin.] Hels. Tidn. n:o 62.

1831

 • Kantele taikka Suomen Kansan sekä Wanhoja että Nykysempiä Runoja ja Lauluja. IV.

1832

 • Afhandling om finnarnes magiska medicin. Några nyare Finska Runo-Författare. HMbl. n:ot 10-12.
 • Den bortgifta. [Runoruotsinnos.] HMbl. n:o 15.
 • Fan förbättrar menniskan. (Verkelig händelse.) [Tieto, että se on Lönnrotin, on hänen itse antamansa. Lönnrotiana 326.] HMbl. n:o 40.
 • Ridvala Helka. HMbl. n:ot 41-42.
 • Finsk runo. Gossen blåste på sin rörflöjt. HMbl. n:o 47.
 • Utdrag ur min dagbok. [Matkamuistelmia.] HMbl. n:ot 62-63.
 • Runo Ruoti-Waiwasesta, Kirkkoherran Hevosesta. OWS. n:o 43.
 • Raukat Naiset rahattomat, Raha Naiset naitteleepi. OWS. n:o 44.
 • Neitoset. [Runo.] OWS. n:o 47.
 • Poika ja jättiläinen. [Runo.] OWS. n:o 49.

1833

 • Kajana, den 4 April 1833. [Kirje Kajaanin seudun hädästä.] HMbl. n:ot 30-31.
 • Ed. main. kirjoitus suomennettuna. OWS. n:ot 20-22.
 • Reseminnen. HMbl. n:ot 44-47.
 • Vanha-Junkkari. (Mukaama Saksan kielestä.) OWS. N:o 1.
 • Mukailema Ruottin kielästä. Mik' on, Mikko parka, pauloissasi. OWS. n:o 5.
 • Mesi-Lintu. (Mukailema Saksan kielestä.) OWS. n:o 8.
 • Neijon laulu. OWS. n:o 40.
 • Kajaanista 7 päiwänä Joulu-kuusa 1833. OWS. n:o 51.

1834

 • Gustawa Schartau'n Hywäntahtoisia Neuwoja Katowuosina. Suomennetut ja lisätyt.
 • Surullisen neijon laulu. [Eripainos ed. v. OWS:n "Neijon laulua"] Ensimmäinen painos Chr.E. Barckin 1834 kustantama, kymmenkunta painosta myöhemmin.
 • Lähetys-Kirja. [Runo.] OWS. n:ot 1-2.
 • Pieksämäkeläisestä. [Runo.] OWS. n:o 16.
 • En Finsk Berättelse. [Vorna.] HMbl. n:ot 12-14.
 • Finsk Ballad. [Vesitiellä viipynyt tyttö, ruots.] HMbl. n:o 41.
 • Peter Wiiliäinens stridsvagn. HMbl. n:o 41.
 • Diminutiver i Finskan. HMbl. n:o 45.
 • Petter Kettunen. HMbl. n:ot 47, 48.
 • Reseminnen. HMbl. n:ot 54, 56-60.

1835

 • Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinosista ajoista. [Toinen faksimilepainos 1929. Muistopainos 28.2. 1935, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.]
 • Den besvikna fästmön. [Runoruotsinnos. Annat trodde jag och tänkte jne. Nimimerkitön, mutta alkuteksti L:n papereissa.] HMbl. n:o 47.
 • Om sekterismen i trakterna af Kajana. HMbl. n:ot 49-52.
 • Björnfesten. HMbl. n:ot 53-55.
 • Reseanteckningar. [1834.] HMbl. n:ot 56-60.
 • Om min fader kunde hamra jne. [Runoruotsinnos.] HMbl. n:o 89.
 • Nionde Runon i Kalevala. HMbl. n:ot 91-93.
 • [Mehiläisen tilausilmoitus.] HMbl. n:o 93 ja SSW. n:o 48.

1836

 • Mehiläinen. [Aikakauskirja, 12 n:oa. Mikä ei ole kansan suusta muistiinmerkittyä, on enimmäkseen L:n kirjoittamaa.]
 • [C.F. Becker], Muistelmia Ihmisten Elosta Kaikkina Aikoina. [Mehiläisen liite. L:n suomentaen mukaelemaa s. 1-195, jatko P. Ticklénin.]
 • Tjugonionde Runon i Kalevala. [Epävarmaa, onko ruotsinnos L:n.] HMbl. n:o 17.

1837

 • Mehiläinen. [Aikakauskirja, 12 n:oa, suurimmaksi osaksi L:n kirjoittamaa.]

1838

 • Finska runor. [Lyhyt johdanto ynnä 8 runoruotsinnosta: Den moderlösa, Karlarnes oförstånd, Min och andras, Ingen orsak att sörja, Moderns råd och eget råd, Moderns spådom, Torpflickan ja Den väntande.] BT. n:ot 58-59, 61.

1839

 • Suomalaisen Talonpojan Koti-Lääkäri. Uudet korj. painokset 1856 ja 1867.]
 • Mehiläinen. [Aikakauskirja, 12 n:oa, suurimmaksi osaksi L:n kirjoittamaa.]
 • Suomen Historia, koetteeksi kerrottu lyhykäisessä järjestyksessä. [Pääasiallisesti J.F. Cajanin, mutta ainakin sivut 1-12, 65-71 Lönnrotin kirjoittamia.]
 • Sampo. BT. n:o 96.

1840

 • Kanteletar taikka Suomen Kansan Wanhoja Lauluja ja Wirsiä. 1-3 kirjaa. [Uusia painoksia 1864, 1887, 1901, 1906, 1913, 1919, 1925.]
 • Mehiläinen. [Aikakauskirja, 6 n:oa, suurimmaksi osaksi L:n kirjoittamaa.]
 • Wenäjän Historia lyhykäisesti kerrottu. Mehiläisen liite. [Sivut 1-130 K. Ticklénin ja 131-224 Lönnrotin osuutta. Eripainoksena 1842.]

1841

 • Om Finska Ordspråk och Gåtor. Suomi 1841.
 • Bidrag till Finska Språkets Grammatik. Suomi 1841.
 • Ett Bref af Doktor Lönnrot. BT. n:o 31.
 • Isä meidän Aunuksen, Lapin ja Wiron kielillä. SSW. n:o 32. [Jokseenkin varmasti Lönnrotin.]
 • Suomalaisten sanalaskuja. SSW. n:ot 35, 38, 39, 46.
 • Suomalaisia arwoituksia. SSW. n:ot 49, 50.
 • Utdrag af ett bref från Doctor Lönnrot, dat. Petrosavodsk d. 20 Mars 1841. [Toim. huomautus, että se on vieraan henkilön (Rabben) antama ja että alku on "Mehiläisessä".] HMbl. n:o 26.
 • Kemi Prestgård d. 12 Nov. 1841 [Samoin kuin ed.] HMbl. n:o 92.

1842

 • Suomen Kansan Sanalaskuja.
 • Om Finnarnes Magiska Medicin. F. Läkare-S:s Handl. I.
 • Klaus Kurck och liten Elin. [Runoruotsinnos.] Suomi 1842.
 • Bidrag till Finska Språkets Grammatik. [Jatko Suomi I:een.] Suomi 1842.
 • Om närvarande tids poesie hos Finska Allmogen. Calender till minne af K. Alex. Univ:s andra secularfest, utgifven af J. Grot. [Myös eripainoksena ja venäjäksi.]
 • Utdrag ur Bref ifrån D:r Lönnrot, dat. Enari den 3 och 5 Februari 1842. HMbl. n:ot 36, 37.
 • Utdrag af ett Bref från D:r Lönnrot. HMbl. n:ot 57, 59-61.
 • Utdrag ur bref från D:r Lönnrot. HMbl. n:ot 80-81, 84.

1843

 • Flyr ifrån det vackra hemmet. [Runoruotsinnos.] HMbl. n:o 36.
 • Dock då först en son du vore. [Samoin.] HMbl. n:o 39.
 • Brudsökerskan. [Samoin.] HMbl. n:o 49.
 • Prisa hästen först i morgon! [Samoin.] HMbl. n:o 65.
 • En Finsk Runas öde. HMbl. n:o 72.
 • Vyss, vyss mitt barn till Tuoni! [Runoruotsinnos.] HMbl. n:o 82.
 • Tvenne vackra barn vi voro. [Samoin.] HMbl. n:o 89.
 • Finska runor: Kant. II, 131, BT. n:o 18; Kant. I, 17, BT. n:o 20; Kant. II, 67, BT. n:o 26; Kant. II, 138, BT. n:o 30; Kant. I, 59, BT. n:o 34; Kant. II, 127, BT. n:o 41; Kant. II, 123, BT. n:o 44; Kant. II, 154, BT. n:o 47; Kant. II, 162, BT. n:o 49; Kant. I, 46, BT. n:o 51; Kant. II, 118, BT. n:o 53. [Ruotsinnoksia.]
 • Från Kajana skrifves under d. 1 Sept. [Kappale osastossa: Inrikes.] BT. n:o 73.

1844

 • Suomen Kansan Arwoituksia. [Toinen lisätty painos 1851.]
 • Neuwoja yhteiselle Kansalle Pohjanmaalla pienten lasten kaswattamisesta ja ruokkimisesta. [C.D. v. Haartmanin kirjoittama ja E.L.:n suomentama.]
 • Muukalaisuudesta Suomessa. Suomi 1844.
 • Utdrag af ett brev från D:r Lönnrot. Dorpat 13. VIII. 44. Saima n:ot 36, 44, 51.
 • Bönen. Översättning efter Runeberg. [Runosuomennos, vaikka nimi ruotsinkielinen.] Saima n:o 18.
 • Literatur. [Arvostelu A. Björkqvistin postillan ruotsinnoksesta.] BT. n:o 15.
 • Om uttryckets extension i Finskan. BT. n:o 17.
 • Suomen maan Historiasta. MY. n:ot 18, 19, 25, 26, 31, 32, 43, 46, 48, 49, 51.
 • Notiser från Dokt. E. Lönnrot. Dorpat den 21 Juli (2 Aug.) 1844. HMbl. n:o 61.
 • Ur ett bref från D:r Lönnrot. HMbl. n:o 84.

1845

 • Kokeita suomalaisessa laulannossa. Suomi 1845.
 • Reseanteckningar af Lönnrot. [1842.] Saima n:ot 40-42.
 • Några ord om metriken i Finsk runovers. Saiman liite Kallavesi n:o 3.
 • [Puolustus Bäckwallin heksametrille.] Saima n:o 35.
 • Anakreonin laulun tapaan. [Runo.] Saima n:o 35.
 • Suomen maan Historiasta. MY. n:ot 5, 8, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 28, 29, 36, 43, 44, 52.
 • Utdrag af ett Bref från Estland. BT. n:o 9.

1846

 • Reseanteckningar af Lönnrot [1842]. Saima not 7-9, 27.
 • Grunddragen till Finsk Formlära af Gustaf Erik Eurén. [Arvostelu.] Saiman liite Kallavesi n:o 7.
 • Ämmä Kanals inwigning. Kajana d. 10 Sept. Saima n:o 38.
 • Suomen maan Historiasta. MY. n:ot 12, 13, 20, 24, 25, 31, 43-45, 51.
 • Runoniekka Paavo Korhonen. MY. n:ot 46-48, 51.

1847

 • Svensk, Finsk och Tysk Tolk. Ruotsin, Suomen ja Saksan Tulkki. Schwedisch-Finnisch-Deutsches Wörter- und Gespräch-Buch.
 • [Oikaisu F.K.H. Kruselle.] Suometar n:o 26.
 • Förord. Littbl. n:o 1.
 • Kansankouluista ja Kansan-opetuksesta. Littbl. n:o 1.
 • Finsk Litteratur. [Arv. Jaako Kyröskosken Poltissa kerran.] Littbl. n:o 6.
 • Psalmografi. Littbl. n:o 8.
 • Några ord om spirituosa och nykterhets föreningar. Littbl. n:o 9.
 • Die Grundzüge der Finnischen Sprache mit Rücksicht auf den Ural-Altaischen Sprachstamm, von H. Kellgren. [Arvostelu.] Littbl. n:o 9.
 • Finsk Litteratur. [Arvostelu Kilpisen Euklideen suomennoksesta.] Littbl. n:o 9.
 • Inhemsk Litteratur. Om myrorna. Littbl. n:o 10.
 • Grammatikaliska termer på Finska. Littbl. 9, 11.
 • Stagneliuksen Martyrit suomennettuna. [Arvostelu.] Littbl. n:o 11.
 • Wiisi päivää Wenäjän Lapissa. [1837.] Kanava n:o 51.

1848

 • Paawo Korhosen Wiisikymmentä runoa ja kuusi laulua. [Toinen painos 1908.]
 • Några anmärkningar till det föregående. [Sisältää väittelyä matemaattisista sanoista Lagervallin kanssa.] Littbl. n:o 3.
 • Om den nya under arbete warande Kalewala-edition. Littbl. n:o 12.
 • Kirjaus. [Puolustaa muotoja tulevat pro tuleevat.] Suometar n:o 15.
 • Muutamia sanoja suomalaisien kirkkowirsien kirjoittajille mietinnäksi erään ruotsinkielisen kirjan johdosta, nimeltä: välmenta råd för Finska Psalmförfattare. Suometar n:o 20.
 • Mikä eläin tarwas oli? Ken tietää, sanokaan. Suometar n:o 26.
 • [Uuden Kalevalan toimitustyötä koskevia Lönnrotin kirjeotteita.] Suometar n:ot 33 ja 35.
 • Matkakertomus Lönnrotilta. [Suomennos H:fors Mbl:sta ja Saimasta; ei L:n suorittama.] Suometar n:ot 3, 5, 6, 7, 12, 13.
 • Ensimmäinen runo Kalewalan uudessa panossa. Suometar n:o 42.

1849

 • Kalevala. Toinen painos [Uusia painoksia Suom. Kirj. Seuran kustannuksella 1866, 1870, 1877, 1887, 1894, 1898, 1901, 1904, 1907, 1909, 1910, 1913, 1918, 1921, 1924, 1928, 1983. Werner Söderström Oy:n kustannuksella Akseli Gallen-Kallelan somistamana 1922 kaksi painosta ja kolmas 1932 sekä 1965 painos, jossa on liitteenä 24 kuvaa Akseli Gallen-Kallelan maalauksista, ja 1981 Juhla-Kalevala ja Akseli Gallen-Kallelan Kalevalataide, jonka on toimittanut Aivi Gallen-Kallela. Otavan kustannuksella "Suomen Kansalliskirjallisuuden" I osana 1932 sekä 1983, jolloin sitä ei julkaistu sarjassa. Muita Suomessa julkaistuja Kalevalan painoksia ovat Kustannusosakeyhtiö Kalevalan kustantama ja Matti Visannin kuvittama 1938; Jouko Hautalan toimittama Uuden Kalevalan satavuotismuistopainos vuodelta 1949 sekä 1952-53 Pellervo-Seuran kustantama ja Aarno Karimon kuvittama Kuva-Kalevala. Muuan painos, jossa ei ole ilmoitettu kustantajaa, ei painopaikkaa eikä painovuotta on julkaistu Carl H. Salmisen toimesta Yhdysvalloissa Duluthissa 1917; muita Yhdysvalloissa julkaistuja Kalevalan painoksia ovat Kalevan Ritarien ja ja Kalevan Naisten julkaisema, Hancockissa painettu Kalevala vuodelta 1944 sekä 1944 (Duluth, Minnesota) - 1945 (New York) julkaistu painos, johon johdannon on kirjoittanut John B. Olli. Neuvostoliitossa, Petroskoissa on otettu 1935 kaksi painosta Kalevalan toisen stereotypoidun tekstilaitoksen mukaan; 1956 on Petroskoissa julkaistu G. Strandin kuvittama ja O. Kuusisen alkulauseella varustettu painos; 1979 on Petroskoissa julkaistu Kalevala. Karjalais-suomalainen kansaneepos -painos ja 1975 ja 1981 Mjud Metshevin kuvittamat painokset.]
 • Anmärkningar till den nya Kalevala uppladgan. Littbl. n:o 1.
 • Om den nya [under arbete warande] Kalevala edition. [Jatkoa edellisen vuoden kirjoitelmaan.] Littbl. n:o 3.
 • Slutverserna i Kalevala. [Vieressä RS:n (Snellmannin) ruotsinnos.] Littbl. n:o 3.
 • Uuden Kalevalalaitoksen Kolmas Runo. [Sanaselityksineen ja loppulauseineen.] Littbl. n:o 6.
 • Kajaanista. [Luultavasti L:n kirjoittama.] Suometar n:o 29.

1851

 • Puuristi taikka Lukemista lapsille ja wanhemmille joutohetkinä siwistymisen ja tietojen awuksi. Suometar n:ot 5 ja 6.
 • [G.H. v. Schubert], Merenwirta. Suom. E.L. Suometar n:ot 38, 39, 41-43 ja "Lasten hupainen huvitus"-sarjan II osa.
 • Om Skogsfinnar och Tiggarlappar i Norge af E. Sundt. [L:n ruotsinnos.] Finl. Allm. Tidn. n:ot 49, 50, 56-59.
 • Ryskt, svenskt och finskt handlexicon. [Suomalaisesta osasta on alkuneljännes L:n työtä.]
 • Oulun Wiikko-Sanomien tilausilmoitus.] Suometar n:o 50 ja MY. n:o 51.

1852

 • Oulun Wiikko-Sanomia. [Suureksi osaksi L:n kirjoittamaa.]

1853

 • Oulun Wiikko-Sanomia. [Suureksi osaksi L:n kirjoittamaa.]
 • Om det Nord-Tschudiska språket. Akademisk Afhandling.
 • Några ord om finskans, estniskans och lappskans inbördes förhållande. Littbl. n:o 11.

1854

 • Kolme Päiwää Sairion Kylässä. [2. pain. 1886, myös ruotsiksi.] Raitt. Yst. Toim. I.
 • Ueber den Enare-lappischen Dialekt. Acta SSF. 4 ja eripainoksena.
 • Bref om en resa ifrån Kola till Kem. Littbl. n:o 2.

1855

 • Minnestal öfver Akademikern, D:r Anders Johan Sjögren, hållet vid finska vetenskapssocietetens årshögtid den 29 April 1855. Acta SSF. 4 ja eripainoksena.
 • [Homeros.] Odysseen vastaanotto Faiakilaisten saarella. [Runosuomennos.] Suomi 1855.
 • Sammatista 3 p. kesäk. [Ote kirjeestä]. Suometar n:o 24.

1856

 • Wilhelmi Linterin historia. Kreiwi Mannteuffelin kertomasta mukaillut E.L. [Toinen painos 1887.]
 • Om Finnarnes väderstreck. Öfvers. af FVS:s förh. 3.
 • Om de finska magiska runorna. Öfvers. af FVS:s förh. 3.
 • Pispa Henrikin surmavirsi. Suomi 1856.

1857

 • Neuwoja erästen jäkäläin käyttämisestä ruoaksi. [Toinen painos 1867, kolmas painos 1904. Sama ruotsiksi. Sama myös liitteenä OWS:ssa n:o 30 ja vähän lyhennettynä Sanomissa Turusta n:o 37, Suom. Julk. San:ssa n:o 79, Tähti-lehdessä 1867 n:o 34.]
 • Kauppakaari ja maakaari uudesti suomennetut. Suomi 1857.
 • Suomalaisia kielenoppi-sanoja. Suomi 1857.
 • Paavo Korhonen. - Zachris Topelius [d.ä.]. Finlands Minnesvärde Män 2.
 • [Katkelma L:n 4.VII.1857 Kajaanissa päivätystä kirjeestä.] Suometar n:o 28.
 • Mikko Mitätöin, Tiina Tyhjätär, Pietari Pölkkyinen ja Nerosen weljekset. Suometar n:o 29.

1858

 • Om ursprunget till Finnarnes Hiisi. Acta SSF 5.
 • Kasvikon oppisanoja. Suomi 1858.
 • Kuninkaallisen majesteetin ja valtakunnan kansliakollegian esipuhe lakikirjaan. Suomi 1858.
 • Tre ord om och ur finska fornsången. Littbl. n:o 11.
 • Andromachen varotus Hektorille. Hektorin vastaus Andromachelle. [Runosuomennoksia Iliaasta.] Veteranen.
 • Syksyllä. [Runomukaema.] Veteranen.
 • Den skendöda. [Runoruotsinnos.] Veteranen.

1859

 • Minkätähden kuolee Suomessa niin paljon lapsia ensimäisellä ikäwuodellansa? [Pain. uud. Suomen Julk. San. 1860 ja liitteenä v:n 1865 suom. almanakkaan. Sama ruotsiksi 1860.]
 • Mailman rakennosta yleisesti. [Mukaelma-suom.] OWS. n:ot 1-21, 43-52.

1860

 • Flora Fennica. Suomen Kasvisto. [Flora Fennica. Suomen Kasvio. Toinen laitos. Yhdessä Th. Saelanin kanssa 1866.]
 • Mailman rakennosta yleisesti. [Mukaelma-suom.] OWS. n:ot 1-9, 52.

1861

 • Mailman rakennosta yleisesti. [Mukaelma-suom.] OWS. n:ot 1-9, 11-13, 15, 18, 19, 22-39.

1862

 • Kalewala. Lyhennetty laitos.
 • Kieli-tutkimusta. [Arvostelu August Ahlqvistin teoksesta Versuch einer Mokscha-Mordvinischen Grammatik.] Mehiläinen n:o 5.
 • Mailman rakennosta yleisesti. [Mukaelma-suom.] OWS. n:ot 23-25, 39.
 • [Kielikomitean mietinnön] Reservation ja Wasta-lause [päivätty 22.IX.1862 ja L:n allekirjoittama yhdessä Z.J. Cleven ja C.G. Borgin kanssa].

1863

 • La'inopillinen Käsikirja Yhteiseksi siwistykseksi. Ruotsiksi kirjoittanut ja lisäyksillä korjannut Johan Philip Palmén. Suomentanut E.L.
 • Ilmoitus [L:n 50-vuotispäiväksi kootun rahalahjan saamisesta]. Suometar n:o 17 ja Sanomia Turusta n:o 10.

1864

 • [Virsiä.] Tähden n:oissa 1-2, 4-7, 9, 11-14, 17-20, 22-31, 34-36, 38, 40-44, 52.
 • Kanslianeuwos Elias Lönnrotin puhe entisen akatemian juhlasalissa Turussa 9.IX.1864. Tähti n:o 37.

1865

 • Wanhoja ja Uusia Wirsiä. Suomalaisen Wirsikirjan korjaamista warten toimittanut ja tärkeimmillä selityksillä warustanut Elias Lönnrot.
 • [Sjukdomsbenämningar på finska. Yhdessä E.A. Ingmanin kanssa. Sisältyy Rabben kirjoitelmaan "Om dödsorsaksbenämningarne i mortalitetstabellerna för Finland". Notisbl. f. läk. o. pharm. s. 105-109.]
 • [Virsiä] Tähden n:oissa 10, 15, 32, 37, 50.

1866–1880

 • Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja. Finskt-Svenskt Lexicon. I-II. [Toinen korjaamaton painos 1930.]
 • [Virsiä] Tähden n:oissa 3, 8, 24, 38-46, 50.

1867

 • Kahdeksankymmentä ja kuusi Wirttä erinäisiä tiloja warten. Wirsikirjankomitean tarkattawaksi toimittanut E.L.
 • Uusi Suomalainen Wirsikirja Nuottien kanssa. Armossa asetetun Komitean ehdottama. [Lönnrotin ohella toimittajina A. Ahlqvist, C.G. v. Essen, F.G. Hedberg, K.M. Kiljander, K.L. Lindström, A.B. Roos.]
 • "Lutherin wirsi." [Itse virsisuomennos varmasti L:n, johdanto mahdollisesti ei.] Tähti n:o 30.
 • [Virsiä] Tähden n:oissa 3, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31-33, 35, 37, 38, 40, 44, 47, 49, 50, 51, 53.
 • Muistutusten kirjoittajille. [Allek. E.L.] - Wika myllyssä. [Allek. L., konsepti Lönnrotiana 142:ssa.] - Pieni muistutus. [Ei allek., konsepti Lönnrotiana 142:ssa.] Tähti n:o 4.
 • Lasten-lukuja. I-XIV. [Kertomus.] Tähti n:ot 4-10, 40, 41, 43, 45, 46.
 • Wielä sananen salapoltosta; Köyhyydestä; Apuni tulee Jumalalta, joka taiwaan ja maan tehnyt on; Antakaat keisarille, kuin keisarin owat, ja Jumalalle, kuin Jumalan owat. [Ensinmainittua lukuun ottamatta on kaikissa allek. L. ja konsepti Lönnrotiana 142.ssa.] Tähti n:o 8.

1868

 • Kymmenen Wirttä erinäisiä tiloja varten. Wirsikirjankomitean tarkattawaksi toimittanut E.L.
 • Lisäyswirsiä Uuteen Suomalaiseen Wirsikirjaan Nuottien kanssa. [Suurimmaksi osaksi Lönnrotin työtä.]
 • Lasta nukuttaissa. Kirj. Kuuk. n:o 1.
 • Maria Hedrean hyvästijättövirsi. Kirj. Kuuk. n.o 7.

1869

 • Wiisikymmentä Wirttä wanhoista arkkiwirsistä toimittanut E.L.
 • Neuvoja ja varoituksia pahasta taudista. Tiedonanto lääkintölaitosten ylihallitukselta. [Sama ruotsiksi.]
 • Uuden Suomalaisen Wirsikirjan ehdotuksesta. Kirj. Kuuk. n:o 3.

1870

 • Wiisikolmatta Wirttä Enimmäksi osaksi wanhoista arkkiwirsistä korjaellut E.L.
 • Anmärkningar till Uusi Suomalainen Wirsikirja Nuottien kanssa.
 • Muutoksen ehdotuksia Uuteen Suomalaiseen Wirsikirjaan.
 • Kuusikolmatta Haluttua Wirttä.
 • Kunnioitettawat Suomalaisen Wirsikirjan komitean kanssajäsenet! E.L.
 • Juhlarunoelma, lausuttu Ylioppilashuoneen vihkijäisissä.

1871

 • Uusi Suomalainen Wirsikirja. Armossa asetetun Komitean Toinen ehdotus. [Suureksi osaksi Lönnrotin työtä.]

1872

 • Suomalainen Wirsikirja wäliaikaiseksi tarpeeksi.
 • Uuden Suomettaren Toimitukselle. [U. Cygnaeuksen puolustus.] U. Suometar n:o 94.
 • [Wenäjän Karjalasta. I Matkustus Wuoniseen. II. Runolaulaja Arhippa. Annikka V, s. 180-184. Eivät liene Lönnrotin, vaan Tuokon suomentamia.]

1873

 • Herran rukous. [Virsi.] Taidearpajaisten tilapäälehti Concordia 25.III.1873.
 • [Matka-Lauluja tiellä Taivaalliseen Sioniin. Neljäs, korjattu painos. Esipuheessa mainittu, että se on Lönnrotin korjaama.]

1874

 • Kolme wiidettä Elias Lönnrotin kääntämää Uutta Suomalaista Wirttä, jotka saksalaisesta wirsiaarteesta walitsi ja alkuperäisillä, rythmillisillä nuoteilla warusti O. I. Colliander.

1875

 • Lasta nukuttaissa ja Lähetyswirsi. [Ynnä Knut L. Lindströmin laatimat ruotsinnokset.] Album utg. af Nyländningar VI.

1876

 • Kertomus Suomalaisen virsikirjan toimesta. Kirj. Kuuk. n:o 2.
 • Ensimmäisen yleisen seurakuntakokouksen Suomalaisen Virsikirjan tarkastusta varten asettaman valiokunnan lausunto 21.VI.1876. [Ainoana allekirjoittajana Elias Lönnrot.]

1877

 • Kaksi virttä elonkorjuun ajaksi. Suomen Kirkkosanomia n:o 15.
 • [Julkinen kiitos 75-vuotispäivän kunnianosoituksista, mm. H:fors Dagblad n:o 99.]

1878

 • J.W. Hirvosen "Hallelujassa" 6 L:n sepittämää virttä, joista yksi, n:o 77, ei liene muualla painettuna.

1880

 • Suomen kansan muinaisia loitsurunoja.
 • Kolme kuukautta Venäjän Karjalan pohjois-osissa. Pehr Brahes minne.

1881

 • Turo, kuun ja auringon pelastaja. Inkerin kansanrunoista kokoonsovittanut E.L.
 • [Ylioppilas-Albumi] J.V. Snellmanin täyttäessä seitsemänkymmentäviisi vuotta 18 12/V 81.

1882

 • [L:n pyynnön, ettei häntä tultaisi onnittelemaan Eliaksen päivänä, julkaisivat useat lehdet, mm. U. Suometar n:o 86, Morgonbladet n:o 85 A.]
 • [L:n kiitos 80-vuotisjuhlista, mm. U. Suometar n:o 103, H:fors Dagblad n:o 130.]

1883

 • Wäliaikainen Suomalainen Wirsikirja. Uudestaan korjattu ja neliäänisillä nuoteilla warustettu laitos.

Lyhenteet:
Acta SFF=Acta Societatis Scientiarum Fennicae
BT=Borgå Tidning
Finl. Allm. Tidn.= Finlands Allmänna Tidning
F. Läkare-S:s Handl. = Finska Läkare-Sällskapets Handlingar
FVS = Finska Vetenskaps-societeten
Hels. Tidn. = Helsingfors Tidningar
HMbl. = Helsingfors Morgonblad
Kirj. Kuuk. = Kirjallinen Kuukauslehti
Littbl. = Litteraturblad
MY = Maamiehen Ystävä
Notisbl. f. läk. o. pharm. = Notisblad för läkare och pharmaceuter
OWS = Oulun Wiikko-Sanomia
SSW = Sanan Saattaja Wiipurista

(Lönnrotin aika. Kalevalaseuran vuosikirja 64. Toim. Pekka Laaksonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1984.)