J. L. Runeberg Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa

Kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin teosten suomennoksia on talletettu SKS:n arkistoon satoja sivuja. Käsikirjoituksissa on nimekkäiden suomentajien - kuten Otto Mannisen ja Paavo Cajanderin - julkaistuja käännöksiä, mutta myös tuntemattomampien yrittäjien julkaisematta jääneitä töitä. J. L. Runebergin 200-vuotisjuhlavuonna 2004 laadittu tietopaketti esittelee SKS:n Runebergiin liittyviä aineistoja.