Kalevalan oppimistehtävät

Kuva: Elina Manninen
Kilpalaulanta Kalevala nykyihmiselle 20 minuutissa -esityksessä 2015. Kuva: Elina Manninen
Johdata oppilaasi Suomen kansalliseepoksen Kalevalan maailmaan SKS:n Kalevala-oppimistehtävien avulla! Tehtävät on suunnattu erityisesti yläkoululaisille ja lukiolaisille, mutta ne soveltuvat myös muiden Kalevalasta ja kansanrunoudesta kiinnostuneiden käyttöön.

SKS:n Kalevala-tietopaketissa on tutkittua tietoa Kalevalasta. Se sisältää muun muassa vuoden 1849 Kalevalan tekstin kokonaisuudessaan ja tarkistettuna.

Kalevala-tietopakettiin liittyvät oppimistehtävät on jaettu neljään eri osioon:

Aineisto tutuksi
Aluksi oppilaat tutustuvat nopeasti vastattavien kysymysten avulla Kalevala-tietopakettiin.

Ryhmätehtäviä
Ryhmätyöskentelyn ja keskustelun kautta oppilaat syventyvät Kalevalan maailmaan.

Kirjoitustehtäviä
Kirjoistustehtävissä oppilaat harjoittelevat eri tekstilajien tuottamista.

Esseen aiheita
Loppuun on koottu esseen aiheita, joissa oppilaat saavat kokeilla myös omien näkemystensä ilmaisemista.

Oppimistehtävien käsikirjoituksen on tehnyt Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen äidinkielen ja kirjallisuuden soveltavan harjoittelun opettajaopiskelija Olli Aarni, 2014.