Nummisuutarien oppimistehtävät

Tutustu Suomen hauskimpaan näytelmään! Aleksis Kiven Nummisuutarien kriittiseen editioon liittyvät oppimistehtävät on tarkoitettu koululaisille ja opiskelijoille oppimisen tueksi. Tehtävät on suunnattu erityisesti yläkoululaisille ja lukiolaisille, mutta ne soveltuvat myös harrastuspiirien ja muiden kiinnostuneiden käyttöön.

Aleksis Kiven Nummisuutarien kriittinen editio tuo näytelmän nykylukijalle siinä muodossa kuin Kivi itse sen julkaisi. Editiossa voit muun muassa perehtyä näytelmän kielellisiin, historiallisiin ja runousopillisiin piirteisiin sekä etsiä tietoa Nummisuutarien eri aikoina julkaistuista versioista.

SKS on julkaissut Nummisuutarien kriittisen edition sekä painettuna kirjana (2010) että digitaalisena verkkojulkaisuna (2011), jotka ovat toisiaan tukevia julkaisuja. Painettuun editioon sisältyy taustoittavia artikkeleita, jotka puuttuvat digitaalisesta editiosta, kun taas digitaalisessa editiossa voit muun muassa tarkastella näytelmän ensipainosta digitaalisina kuvina.

Nummisuutareihin liittyvät oppimistehtävät on jaettu viiteen eri osioon:

Tehtäviä yläkoululaisille
Yläkoululaisten tehtävissä käytte läpi opetussuunnitelman eri osa-alueita, kuten näytelmän ja muita tekstilajeja. Erityisen hyvin tehtävät sopivat 9. luokka-asteelle, jolla käsitellään kotimaista kirjallisuushistoriaa.

Tehtäviä lukiolaisille
Lukiolaisten tehtävissä harjoittelette tekstitaidon vastauksessa tarvittavia kielen erittely- ja analysointitaitoja, mutta toisaalta myös esseekokeen edellyttämiä tulkintataitoja ja syvällisempää pohdintaa. Osa lukiolaisten tehtävistä soveltuu myös yläkoululaisille.

Kieleen ja sanastoon liittyviä tehtäviä
Kieleen ja sanastoon liittyvissä tehtävissä tutustutte Nummisuutareiden kieleen ja sanastoon. Kysymyksissä analysoidaan kieltä ja sen muutosta, joten niitä voi käsitellä sekä yläkoulussa että lukiossa.

Draamatehtäviä
Draamatehtävissä käsittelette Nummisuutareiden tapahtumia ja henkilöhahmoja draamallisin keinoin. Tehtävät soveltuvat sekä yläkouluun että lukioon, ja niitä voidaan käyttää äidinkielen tuntien lisäksi ilmaisutaidon tunneilla.

Muita tehtäviä
Muita tehtäviä -osiossa on kevennykseksi tarkoitettuja tehtäviä, joita voi teettää oppilailla, jos aikaa jää. Tehtävissä tutustutaan Kiveen ja kirjallisuushistoriaan sekä Nummisuutareiden henkilöhahmoihin.