Suomalaisuuden Kirjallisuuden Seurasta

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee työtä monimuotoisen suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön puolesta. SKS:n toiminta perustuu ajantasaiseen tietoon ja ymmärrykseen kulttuurin juurista.

SKS

  • on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja yleishyödyllinen yhdistys
  • on Suomen suurin humanistisen tiede- ja tietokirjallisuuden kustantaja
  • kerää ja tallentaa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä
  • harjoittaa tieteellistä tutkimusta
  • tukee Suomen kirjallisuuden vientiä
  • jakaa tietoa suullisesta ja kirjallisesta kulttuuristamme.

SKS:ssa suullinen kulttuurimme muokattiin kirjalliseksi ja suomen kielestä kehitettiin sivistyskieli.

Sana kirjallisuus keksittiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeä varten vuonna 1831.

Minusta jää jälki on SKS:n vuoden 2016 yleisötyön pilottihanke, jota aletaan toteuttaa Suomen itsenä
Itsenäisyyden juhlavuosi 2017 muodostuu SKS:ssa pitkän katseen ympärille: teemme tulevaisuutta hyödy
Tutustu SKS:n oppimisaineistoihin tai tule opintokäynnille SKS:an!