Hanna Karhu

Hanna Karhu. Kuva: Gary Wornell

Researcher

hanna.karhu(at)helsinki.fi

I’m specialized in genetic criticism, study of literary manuscripts and connections between folklore and literature. In my postdoctoral study I analysed the relationship of Otto Manninen’s (1872−1950) poetry and Finnish rhymed folksongs. This study combined methodology of genetic criticism, metrical studies and folkloristics. I defended my doctoral thesis Säkeiden synty. Geneettinen tutkimus Otto Mannisen runokäsikirjoituksista (Birth of Verses. Genetic Study of the Poetry Manuscripts of Otto Manninen) in 2012, where I studied the writing processes of Otto Manninen’s poems: (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37099). 

Currently I work in a project that studies the genres of the Kalevala. I’m also a member of prof. Lotte Tarkka's Academy of Finland research project MuMOC: The Muted Muses of Oral Culture. Ideology, transnationalism and silenced sources in the making of national heritages and literatures and a member of Sakari Katajamäki’s research project on the archival traces of translations.  

I have also worked during 2016−2017 as a researcher in Finnish Literature Society’s unit, Edith – Critical Editions of Finnish Literature, with Aleksis Kivi’s novel Seitsemän veljestä (Seven brothers). I have also thought the course Archives and literary research (2006−2017) and the course Critical editing (2017−2019). I'm a co-writer of Tekstuaalitieteiden sanasto (Glossary of Textual Studies, 2010): http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080.

Most important publications:

  • ”Rakastunut myrskyävän meren äärellä −  ’Ruususolmu’ ja subliimin kokemus”
  • Kanervakankaalla – näkökulmia Aleksis Kiven runouteen. Joutsen. Erikoisjulkaisuja I. Toim. Päivi Koivisto. 2016. Saatavissa: http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsensvanen-kanervakankaalla/
  • Säkeiden synty. Geneettinen tutkimus Otto Mannisen ”Säkeiden” runojen runokäsikirjoituksista. 2012. Helsingin yliopisto, Helsinki. Väitöskirja. Luettavissa myös sähköisesti osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37099
  • ”Ensin oli suomennos. Otto Mannisen ”Mennyt päivä” -runon syntyprosessi.” Teoksessa Lukemattomat sivut: kirjallisuuden arkistot käytössä. Katri Kivilaakso and Elsi Hyttinen (toim.). SKS, Helsinki. 2010.
  • Tekstuaalitieteiden sanasto [on-line] Olli Hallamaa, Tuomas Heikkilä, Hanna Karhu, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko & Veijo Pulkkinen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010. URL: http://tekstuaalitieteidensanasto.finlit.fi:8080/search
  • ”Geneettinen kritiikki – uusia näkökulmia teoksen synnyn tutkimukseen”. Avain. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti. Tekstuaalitieteiden erikoisnumero, 3/2010.
  • ”Miten löytää neula heinäsuovasta ja auttaa muutkin sen jäljille – eli kuinka viitata arkistoaineistoihin.” Avain. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti. Tekstuaalitieteiden erikoisnumero, 3/2010.