Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian arkistoaineistot

Kerran kauniina kesäpäivänä. Kuva K.G. Mäkelä, 1910-luku. SKS KIA Tyyni Tuulion arkisto.
Kerran kauniina kesäpäivänä. Kuva: K.G. Mäkelä.
Kokoelmat sisältävät muun muassa teosten käsikirjoituksia ja luonnoksia, päiväkirjoja, kirjeitä, keruuvastauksia, lehtileikkeitä ja yksityishenkilöiden elämää ja yhteisöjen toimintaa kuvaavia asiakirjoja sekä kuvia ja äänitteitä. Kartutamme aineistoja koko ajan.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmat koostuvat kirjailijoiden, kulttuurihenkilöiden, alan tutkijoiden, kansankirjoittajien sekä kirjallisten yhteisöjen ja muiden toimijoiden lahjoituksina saaduista yksityisarkistoista. Lahjoitusten lisäksi kartutamme kokoelmia keruilla, haastatteluilla ja dokumentoimalla kirjallisia tilaisuuksia. Myös SKS:n omasta toiminnasta syntyvät asiakirjat kuuluvat kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmaan.

Kokoelman aineistot valottavat Suomen kirjallista ja kulttuurista elämää ja sen toimijoita monin tavoin. Varhaisimmat tekstikatkelmat ovat 1300-luvulta, pääosa aineistosta on 1800-luvulta nykypäivään.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelman aineistot toimivat kirjallisuuden, historian, taiteen ja monen muun tutkimusalan merkittävinä lähteinä.

Tiedonhaku

Tietoja kirjailijoiden ja muiden toimijoiden aineistoista saat verkkoluetteloista sekä tutkijasalin manuaalisista kortistoista ja luetteloista. Verkkoluetteloista löydät aineistojen perustiedot ja tutkijasalissa käytettävissäsi ovat aineistotietoja syventävät hakemistot.

Verkkoluettelot

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistojen yleisluettelosta löydät aineistokokonaisuuksien perustiedot. Luettelon avulla saat selville keiden arkistoja ja kokoelmia SKS:n arkistossa on, mitä ne sisältävät, mitä hakuvälineitä tutkijasalissa on käytettävissä ja onko aineistoissa käyttörajoituksia. Luettelo perustuu Vakka-arkistotietokantaan.

Kirjekokoelmaluettelosta saat tiedot arkistonmuodostajien (kirjeensaajien) luetteloiduista kirjekokoelmista.

Kuvakokoelmaluettelosta saat tiedot arkistonmuodostajien kuvakokoelmien sisällöistä.

SKS:n biografiakeskuksen ylläpitämä Henkilökuvatietokanta sisältää tietoa eri arkistoissa olevista suomalaisista henkilökuvista. Kannassa on myös kuvatiedostoja, joita voit selata verkossa ja tilata digitaalisina kopioina.

Kirjailijahaastatteluluettelosta löydät tietoja kirjallisuusarkistossa olevista kirjailija- ja tutkijahaastatteluista.

Leikekokoelmaluettelosta saat tiedot arkistonmuodostajien luetteloiduista lehtileike- ja painotuotekokoelmista.

Kansankirjoittajien aineistoja -luettelon avulla voit etsiä tietoja kansankirjoittajista ja heidän arkistoistaan.

Tutkijasalin manuaaliset hakemistot

Pääkortisto

Arkistomuodostajan tai aineistokokonaisuuden nimen mukaan aakkostettu kortisto, jossa on arkistokortti jokaisesta aineistokokonaisuudesta. Arkistokortti sisältää aineiston perustiedot tai viittauksen luetteloon, josta saa yksityiskohtaisempia tietoja.

Pääkorttiin on kirjattu

  • Arkistonmuodostajan tai aineistokokonaisuuden nimi
  • Aineiston perustietoja, esimerkiksi nimeke, tietosisältö, laajuus, aika ja tunniste
  • Aineiston luovutustietoja

Suurimman osan aineistokokonaisuuksien perustiedoista löydät kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistojen yleisluettelosta.

Pääkortistosta saat tietoja pääasiassa tekstiaineistoista. Kuvien ja äänitteiden yksityiskohtaiset tiedot haemme palveluna eri kokoomaluetteloista ja tietokannoista.

Arkistoluettelot

Arkistoluetteloissa on pääkortistoa yksityiskohtaisemmat tiedot järjestetyistä aineistokokonaisuuksista. Arkistoluettelot ovat kuvauksia koko arkistokokonaisuudesta tai sen osista.

Arkistoluettelot on järjestetty mappeihin arkistomuodostajien ja aineistokokonaisuuksien mukaan aakkosjärjestykseen. Ne ovat käytettävissä arkiston tutkijasalissa. 2000-luvun alusta lähtien arkistoluettelot on luetteloitu tietokantaan, josta haemme tiedot palveluna.

Kirjekortistot

Kirjeen kirjoittajan ja kirjeen vastaanottajan nimen mukaan aakkostetut kortistot 1990-luvun alkuun saakka. Tämän jälkeen luetteloitujen kirjeiden tiedot saat arkistoluetteloista. Tietokannassa olevat kirjetiedot haemme palveluna.

Kirjeiden asiasanakortisto: Muutamista kirjekokoelmista on tehty kortisto, jossa hakusanoina ovat kirjeissä mainitut henkilöt ja teosnimet.

Erikoisluettelot

Eri aiheisiin perustuviin erikoisluetteloihin on koottu tietoja toimijoista ja heidän aineistoistaan. Kansankirjoittajien aineistoja -luettelon valikoitu versio on käyttävissä verkkosivullamme, laajempi versio tutkijasalissa. Saame- ja Lappi-aineistojen luettelo on luettavissa tutkijasalissa.