Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian aineistojen yleisluettelo

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian yleisluettelo koostuu kahdeksasta eri luetteloista, joista löydät aineistokokonaisuuksien perustiedot. Luettelo perustuu Vakka-arkistotietokantaan.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto sisältää SKS:n hallinnon, luottamus- ja toimielimien sekä osastojen toiminnasta syntyneet arkistot.

Aineistoluettelo

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto

Päivitetty
18.1.2019
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, SKS
Muut nimet:
SKS
Toimintavuodet:
1831-
Arkiston nimi:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto
Määrä (hm):
103,50
Tietosisältö:
Seuran hallinnon, luottamus- ja toimielimien sekä osastojen toiminnasta syntyneet arkistot ja kokoelmat. Arkistoihin sisältyy muun muassa pöytäkirjoja, muistioita, muistiinpanoja, kirjeenvaihtoa, lausuntoja, sopimuksia, jäsenluetteloja, toimintakertomuksia ja toimintasuunnitelmia, sääntöjä ja ohjesääntöjä, puheita ja esitelmiä, saapuneita asiakirjoja, tiliasiakirjoja, painotuotteita, lehtileikkeitä, valokuvia, äänitteitä, videoita sekä muita asiakirjoja.
Hakemisto:
Pääkortisto ja arkistoluettelot. SKS:n arkistojen luettelot: SKS:n hallinnon arkisto 1831–2003; SKS:n hallinnon kirjeenvaihto 1831–1992; SKS:n kirjallisuusarkiston kirjeenvaihto 1965–2000; SKS:n kirjaston arkisto 1831–1989; Suomalaisen kirjallisuuden edistämisvarat (SKEV), arkisto 1908–2003.
Käyttöehto:
Aineistossa on käyttörajoituksia
Käyttökopiot:
Osa arkistosta on mikrofilmattu. Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisrahaston (SKEV) pöytäkirjat mf 1985:37-41. SKS:n kuukausi-, vuosi- ja ylimääräisten kokousten pöytäkirjat v. 1831-1883 mk 176-255/1986. SKS:n Taloustoimikunnan (1892-1903), Valmistusvaliokunnan / Valmistus- ja talousvaliokunnan (1903-1920) ja Johtokunnan (1920-1960) pöytäkirjoja mf 1962:1-10. SKS:n johtokunnan pöytäkirjat 31.3.1920-11.12.1939 mk 1-54:2004. SKS:n virallinen kirjeenvaihto 1831-1930 mf 1984:1-16, mf 2003:13-18, mf 2004:1-11 ja mk 1-45/2003. Nimikirja, SKS:n, Helsingissä v. 1898-1969 mk 1-13/1984. SKS:n kirjaston käsikirjoituskokoelmien ja kirjallisuusarkiston kartuntaluettelot v. 1899-1981 11 kpl mikrokortteja 2/1981. SKS:n kirjallisuusarkiston pääkortisto mk 1-108/1997. SKS:n keruukirjeenvaihto kirjekokoelma 59 mf 2012:6. SKS:n pöytäkirjat 1831-1868 ja SKS:n johtokunnan kokousten pöytäkirjat 1920-1958 digitoitu.