Legendat

Legendat ovat kansanomaisia uskonnollisia käsityksiä ja tulkintoja sisältäviä kertomuksia Jeesuksen, pyhimysten sekä pyhien miesten ja naisten elämästä ja toiminnasta, ihmeistä sekä muista uskonnollisista aiheista. Arkistoaineistossa on sekä läntisen, roomalaiskatolisen kirkon että itäisen, ortodoksisen kirkon kulttuuripiiriin kytkeytyviä tekstejä. Legendakortisto sisältää noin 1 300 kopiokorttia 1960-luvun alkuun mennessä saapuneista keräelmistä. Legendatekstit on yleensä kopioitu korttiin kokonaan.

Aineisto on järjestetty viiteen pääryhmään:

  • Vapahtaja
  • Raamatunhistoria
  • Pyhimykset
  • Luostarit, tšasounat
  • Muita legendantapaisia kertomuksia

Järjestys noudattaa tyyppiluetteloa A Catalogue of Religious Legends. Sadunkerronnan tyylikeinoja käyttävät ja samantyyppisistä aiheista aiheita sisältävät legendasadut ovat satukortistossa (AT 750-849). Kaikki ne legendat ja legendasadut, joilla on AT-tyyppinumero, on siirretty legendasatuihin satukortistoon, ja legendakortistosta viitataan satukortistoon. Legenda-aiheita tavataan myös uskomustarinoista ja paikallistarinoista. Ristiviittaukset näihin kortistoihin ovat puutteellisia. Syntylegendat, joissa jonkin olennon alkuperä tai ominaisuudet kytkeytyvät kristinuskon henkilöihin ja tapahtumiin, on sijoitettu enimmäkseen syntytarinakortistoon, mutta niitä on myös legendakortistossa (esim. pääskysen synty Jeesuksen muovailemista savilinnuista).

Ks. myös seuraavat kortistot: sadut; uskomustarinat; historialliset tarinat ja paikallistarinat; syntytarinat.

Luettelot ja kokoelmajulkaisut:

Kristiina Rokala. A Catalogue of Religious Legends. NIF Publications 3, 1973.