Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos

Kuva: Voitto Kantokorpi. SKS.
Kuva: Voitto Kantokorpi.
Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Kansallisarkiston yhteinen romanien kulttuuriperinnön kokoelma. Kokoelma koostuu kansanperinteen, muistitiedon, kulttuurihistorian aineistoista ja henkilö- ja yhdistysarkistoista. Yhteistä eri aineistoille on se, että ne luovat kuvaa romaneista Suomessa sekä romanien itsensä että pääväestön edustajien kertomana.

Suomen romanien arkisto − Finitiko kaalengo arkiivos -kokoelmaa kehitettiin Romanien kulttuuriperintö: arkistointi, arvostus ja tutkimus (2016–2018) –hankkeessa. Hanketta rahoittivat Majaoja-säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Hanke oli osa Suomen romanipoliittista ohjelmaa.

Hankkeen esite tehtiin suomeksi ja englanniksi.

Tämä sivu romanikielellä. Dauva paȟ romani tšimbaha.

SKS:n romaniaineistot

SKS on kerännyt 1960-luvulta lähtien romaniperinnettä ja –muistitietoa. Aineistot karttuvat jatkuvasti tutkijoiden, perinteenkerääjien ja romanitoimijoiden aineistoluovutuksina. Ennen 1960-lukua arkistoon on kertynyt aineistoa romaneista vain satunnaisesti.

SKS:n romanianeistot sijaitsevat sekä perinteen ja nykykulttuurin kokoelmassa että kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelmassa. Myös arkiston Joensuun toimipisteen kokoelmissa on romaniaineistoja.

Aineistojen luettelot on saatavilla SKS:n arkiston asiakaspalvelupisteissä Helsingissä ja Joensuussa.

Käyttöluvat ja rajoitukset

Aineistojen käyttö on aina luvanvaraista. Käyttölupa haetaan kirjallisesti ja sen myöntää rajoitusehtojen mukaisesti arkistonjohtaja.

Kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma

Henkilö- ja yhdistysarkistot Henkilö- ja yhdistysarkistot sisältävät mm. biografista aineistoa, käsikirjoituksia, kirjeenvaihtoa, aineistoa romanikielestä, toiminta-asiakirjoja sekä lehtileikkeitä, julisteita ja painotuotteita.
 • Voitto Ahlgrenin arkisto (0,28 hyllymetriä; 2 kpl. valokuvia)
 • Kari Huttusen arkisto (0,96 hm ja 994 tiedostoa; 13 kpl. valokuvia; lisäksi julisteita)
 • Tiina Kiveliön arkisto (1,20 hm)
 • Viljo Koiviston arkisto (0,80 hm;  948 kpl. valokuvia; lisäksi julisteita ja av-tallenteita.
 • Malla Laitin arkisto (0,58 hm; 96 kpl. valokuvia; lisäksi av-aineistoja)
 • Ferdinand Nikkisen arkisto (0,02 hm)
 • Gunni Nordströmin ja Armas Lindin arkisto (1,32 hm; 87 kpl. valokuvia; lisäksi julisteita ja av-aineistoja)
 • Panu Pulman arkisto (0,06 hm; 2 kpl. haastatteluja)
 • Veijo Rantalan arkisto (0,02 hm)
 • Romaniasiain neuvottelukunnan arkisto (48 kpl. valokuvia; lisäksi julisteita ja 2 kpl. seminaariäänitteitä)
 • Romanitaiteen keskus ry:n arkisto (1995–) (0,10 hm; 1 kpl. valokuvia; lisäksi julisteita ja av-aineistoja)
 • Suomen romaniyhdistys ry:n arkisto (1967­­–) (0,58 hm; 2 kpl. valokuvia)
 • Aleka Stobinin arkisto (8,26 hm; 174 kpl. valokuvia)
 • Saga Weckmanin arkisto (0,28 hm)
Äänitteet
 • 1970-luvun alussa eri puolilla Suomea nauhoitettu haastatteluaineisto. n 10 tuntia.
Valokuvat Valokuvia mm. seuraavissa arkistoissa:
 • Viljo Koiviston arkisto
 • Teuvo Pakkalan arkisto
Vanhoja käsikirjoituksia Romaneihin liittyvää mm.
 • Gottlund, C. A. (1796-1875). SKS KIA Gottlundiana 263. Puheen käsikirjoitus tms. 1850-luku. Aiheena romaniväestö. 10 s.
 • Warelius, Antero (1821-1904). SKS KIA Antero Wareliuksen arkisto.  A 2838. ”Muistelmia mustalaisista Tyrväässä, aijalta noin 1830”. 5 s.
 • Bergroth, Lydia (1844-1916) & Essen, Lydia von (1842-1872). SKS KIA. 4635-3636, XII 806. (10 s.). Mustalais-Sanoja Härmestä ja Keuruulta. neideiltä Lydia v. Esseniltä ja Lydia Bergrothilta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle”. 1860.
 • Zetterqvist, C.G. SKS KIA B1948. Jos mun tuttuni tulisi, C.G. Zetterqvistin käännöskokoelma n:o 363: “Langue des Bohémiens (”Gitanos”, ”Gypsies”, ”Zigeuner”), parleé dans la Bohéme même. I gili, havi jekh terni gáxi Finnitkothemmester korkori kerd’as”. Runon käänsi romanikielelle August Friedic Pott (1802-1887). 2 s.

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelma

Romaniperinteen kokoelma Keruuprojekteissa ja arkiston omana virkatyönä äänitettyä ja kuvattua sekä lahjoituksena saatua romaniperinnettä eri puolilta Suomea.
  Käsikirjoitukset

Kansatieteellisiä kuvauksia, kansanperinnettä, muistelukerrontaa, runoja, tapakulttuuria, vankilaperinnettä, omakustanteita, opintotöitä, keruukertomuksia ym. käsikirjoitusaineistoa.

Käsikirjoitusaineistot koostuvat mm. seuraavista keräelmistä:

 • Antti Valven kerääjäsidokset 1910-1911. Pielisjärveläisen August Herman Bergin kertomaa romaniperinnettä. 705 arkistoyksikköä.
 • Matti Simolan kerääjäsidokset 1957, 1958 & 1959, 1964 & 1978 & KT 483. Romaniperinnettä 1930-luvulta alkaen eri puolilta Suomea, myös Virosta ja Ruotsista. 631 yksikköä.
 • Karl von Schoultzin perinnekokoelma (1950 – 1960 -luku). Leikekirja, valokuvia, muistiinpanoja ym.
  Äänitteet     

Haastatteluja n. 400 tuntia vuodesta 1967 lähtien.

 • Elämäkerrat, lauluperinne, tapakulttuuri, radio-ohjelmat, seminaarit.
  Valokuvat

Valokuvia n. 230 kpl vuodesta 1967 lähtien.

 • SKS:n romaniperinteenkeruuseen sekä 1960 – 1970-lukujen romanien kansalaisoikeusliikkeeseen Suomessa ja Ruotsissa liittyviä kuvia.
  Videot          

SKS:n arkiston omana virkatyönä kuvaamia videoita n. 15 tuntia (1983-).

 • Elämäkerrat, tapakulttuuri, povaaminen ja laulut.
ROM-SF ROM-SF-romanielämäkertojen keruuprojektin haastatteluaineistot 1998-1999. Opetushallituksen romaniväestön koulutusyksikön ja SKS:n yhteistyö. 109 vastaajaa, 114 tuntia, litteraatiot.
Romanit Suomessa Muistoja rinnakkaiselosta 1950-luvulta tähän päivään - muistitietokeruu 2010. 53 vastaajaa, 309 sivua. Keruun esite. Järjestäjinä Romaniasiain neuvottelukunta ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Suomen romanien historia 2009-2011 Suomen romanien historia -tutkimushankkeen (2009-2011) haastatteluprojektin haastattelut 28 kpl. Romanien musiikkikulttuuri ja elämäkerrat.

Joensuun toimipiste

Äänitteet Romaniperinne- ja muistitiedon haastatteluja n. 65 tuntia.
 • Romanien tapakulttuuri ja musiikkikulttuuri Suomessa ja Venäjän Karjalassa.
   

Romaniperinne 1976. Kulttuurien vertaileva tutkimus (KVT). n. 80 tuntia tuntia, litteroitu.

SKS:n arkiston romaniaineistoista saat lisätietoja SKS:n arkiston asiakaspalvelusta.

Kansallisarkiston kokoelmat

Kysy lisää Kansallisarkiston asiakaspalvelusta.