Pääluettelo

Pitäjäluettelo. Kuva: Gary Wornell.
Kuva: Gary Wornell.
Käsikirjoitusten pääluettelointitiedot sisältyvät kerääjäkortistoon ja arkistotietojärjestelmään, jotka yhdessä muodostavat koko käsikirjoitusaineiston kattavan pääluettelon. Nämä ovat käytettävissäsi vain SKS:n tiloissa.

Kerääjäkortiston tiedoista on luotu kerääjä- ja paikkakuntaluettelot, joilla voidaan etsiä aineistoja kerääjän mukaan ja topografisesti. Nämä ns. atk-luettelot ulottuvat vuoteen 1980.

Kortistoja voit käyttää tutkijasalissa. Joitakin kyselyitä ja kilpakeruita lukuunottamatta luettelointi- ja analyysitiedot on merkitty myös keräelmien tai käsikirjoitussidosten alkuun etulehdille.

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmien aineistoluettelo sisältää tiedot keräelmää laajemmista kokonaisuuksista.

Kerääjäkortisto

Kerääjäkortiston laajuus on noin 35 000 korttia. Siinä ovat tiedot arkistoon saapuneesta aineistosta vuoden 1987 loppupuolelle saakka. Kortisto on aakkostettu kerääjän, joissain tapauksissa kokoelman nimen mukaan. Saman kerääjän aineistoista ovat ensin S- ja KT-sidokset aikajärjestyksessä, sitten kansatieteelliset kuvaukset eli E-sidokset omana ryhmänään ja lopuksi kilpakeruut aikajärjestyksessä.

Kortissa on seuraavat tiedot: kerääjän nimi, keräelmän yksikkö- tai sivunumerot, saapumisvuosi, arkistosarja ja sidosnumero, kerääjän ammatti, perinnealuetunnukset, perinteen kotipaikat ja perinnelajit viitteineen. Korttiin on leimattu tieto myös mikrofilmauksesta.

ATK-listat

Atk-listat ovat ristiintaulukoituja tulostettuja luetteloja, jotka on saatu aikaan tallentamalla osa kerääjäkorttien tiedoista atk:lle. Kerääjä- ja pitäjälistoista on tehty myös tietokanta. Atk-listoihin kuuluvat kerääjälistat, joista ilmenee kerääjän muistiinpanojen määrä perinnelajeittain ja pitäjittäin (kunnittain) sekä pitäjälistat, joissa on pitäjien (kuntien) muistiinpanojen määrä perinnelajeittain ja kerääjittäin. Tiedot on viety myös tietokantaan, joka on käytettävissä vain SKS:n asiakaskoneilta.

Arkistotietojärjestelmä

Perinteen ja nykykulttuurin kokoelmien käsikirjoitusten, kuvien ja nauhoitteiden luetteloinnissa käytettiin vuosina 1992–2019 arkistotietojärjestelmää. Parhaillaan käytössä on AHAA-järjestelmä. Arkistossa luetteloidaan jatkuvasti myös varhemmin arkistoon saapuneita aineistoja.

Tietojärjestelmä kattaa aineiston käsittelyn vaiheet arkistossa diarioinnista arkistointiin. Kuvailuelementteinä on käytetty mm. perinnelajeja, perinteen kotipaikkoja ja asiasanoja. Hakutulos sisältää viitteet arkistoaineistoon. Joitakin aineistoja on liitetty arkistotietojärjestelmään.

Arkistotietojärjestelmää voi käyttää arkiston Hallituskadun ja Joensuun toimipisteen tutkijasaleissa.

Aineistokohtaiset erillishakemistot

Useista aineistoista on laadittu erillisiä aihe-, henkilö- ja paikkakuntahakemistoja. Lisäksi sidossarjojen alkuun tai loppuun on usein sijoitettu aineiston keruuseen ja arkistointiin liittyviä hakemistoja ja dokumenttiaineistoja.

 • Farmos 1961
  Karjataikojen keruukilpailun aineistosta on topografinen kortisto, joka on järjestetty perinnealueittain. Kortissa on vastaajan nimi ja osoite, mutta ei viitettä aineistoon
 • Kansanomaiset leivonnaiset 1961
  Topografinen hakemisto perinnealueista. Kortissa on vastaaja, hänen osoitteensa ja viite sidokseen.
 • Kulttuurikaskuja 1939-40 ja Kulttuurikaskuja II 1946
  Henkilöhakemisto tekstissä esiintyvistä henkilönnimistä. Kortissa on nimi, arvo tai ammatti sekä viite sidokseen.
 • Medica 1964
  Kansanomaisen lääkintätietouden keruukilpailu. Topografinen hakemisto perinnealuettain. Kortissa vastaajan nimi ja viite sidokseen.
 • Naapurihuumori 1957
  Vastaajahakemisto on järjestetty perinnealueittain (ei aakkosjärjestyksessä). Kortissa on kerääjän nimi, pitäjä ja osoite. Ei viitettä sidokseen.