Johan Knut Harju

J. K. Harju oli suomalainen kansanperinteen kerääjä, joka keräsi 1960–1970-luvuilla mm. laitapuolen kulkijoiden muistitietoa n. 20 000 sivua. Tämä aineisto on kopioitu kortistoksi ja luokiteltu perinteenlajeittain seuraavasti:

a1 kasku, vitsi, anekdootti, pilasatu, jokulaatti
a4 historiallinen tarina tai paikallistarina, kronikaatti
b2 riimillinen kansanlaulu
b3 loitsu, virpomisluku
b4 taika, uskomus, enne
b5 leikki, tanssi
b7 pilasaarna, pikapuhe, pyrkimäluku, käännetty sanonta, salakieli, kansanomainen parodia
b8 joiku, karjanhuhuilu
c sananparsi (sananlasku, vertaus, sutkaus, wellerismi, fraasi, kiusoittelukysymys yms.)
d arvoitus, kompakysymys
E kansatieteellinen kuvaus
f kirjallisuudesta opittu, omasepite
kerk keruukertomus, keruuseen liittyvä
kirje lähetekirje tms.
kuva muu kuin valokuva tai piirros (esim. valokopio valokuvasta)
kölli nimittely, köllinimi (pitäjien, kylien, talojen, henkilöiden nimistä)
Lf
Lp lastenpelotus (fiktiivinen perinne; kvasiuskomus, -kertomus, -sanonta)
nimi erisnimi
sana murre-, ammattisana tms.
slangi slangisana tai -teksti
tieto tieto, joka ei asiasisältönsä puolesta sovellu muihin ryhmiin
 

Korsu –perinnekeruun vastaus