Kokoelmat ja tiedonlähteet

Kuva: Gary Wornell
Kuva: Gary Wornell
Tarjoamme aineistoja kulttuureista ja kulttuurien tutkimuksesta sekä kotimaisesta kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille.

Kokoelmiemme keskeisaloja ovat kulttuurien tutkimus sekä kotimainen kirjallisuudentutkimus ja kaunokirjallisuus. 

Merkittävimpiä erikoiskokoelmiamme ovat Vanha Fennica -kokoelma, Kalevala-kokoelma, M6-sananparsikirjallisuuden kokoelma sekä kotimaisen kaunokirjallisuuden käännöskokoelma.

Kirjaston varastokokoelmissa on keskeisalojen tutkimusta tukevaa muuta humanistis-yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta mm. seuraavilta aloilta: sosiologia, Suomen historia (ml. paikallishistoriat), suomen kieli, teatteri ja elokuva sekä kirjahistoria ja kustannustoimi. Kaikki Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamat julkaisut ovat kirjaston kokoelmissa alasta riippumatta. 

Painettujen aineistojen ohella tarjoamme käyttöön keskeisalojemme avoimia verkkoaineistoja ja lisensoituja elektronisia aineistoja. Lisensoidut aineistot ovat käytettävissä vain SKS:n verkkoon liitetyiltä koneilta.

Kokoelmapolitiikka ja hankintaohjelma

Kirjaston kokoelmien muodostamista ja kehittämistä ohjaa kokoelmapolitiikka. Se linjaa aineiston hankinnan periaatteita ja välittää tietoa kirjaston kokoelmatyöstä. Kokoelmapolitiikkaan liittyvä hankintaohjelma ohjaa uuden aineiston valintaa.

Hankintaehdotukset

Otamme mielellämme vastaan hankintaehdotuksia kokoelmiimme sopivista aineistoista. Voit tehdä hankintaehdotuksen verkossa hankintaehdotuslomakkeella.

Lahjoitukset

Otamme lahjoituksina vastaan sellaisia kokoelmiimme sopivia teoksia, joita meillä ei entuudestaan ole.  Voidaksemme tehdä päätöksen lahjoituksen vastaanottamisesta, tarvitsemme luettelon tarjolla olevista kirjoista.

Kirjaston kokoelmiin voidaan ottaa kotimaista kaunokirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta sekä tieteellistä kirjallisuutta kansanperinteen ja kulttuurien tutkimuksen alalta. Kokoelmien kartuttamista ohjaavat kokoelmapolitiikka ja hankintaohjelma.

Jos haluat lahjoittaa meille kirjoja, ota yhteyttä etukäteen. Teemme päätökset aineiston kokoelmaan ottamisesta tapauskohtaisesti. Emme voi palauttaa aineistoa, joka on toimitettu meille sopimatta ennalta lahjoituksesta. Jos tällaista aineistoa ei oteta kirjaston kokoelmiin, luovutamme julkaisut eteenpäin.

Tiedonhaun välineitä

Kun etsit tietoja

Etsiessäsi kotimaisista hakupalvelusita aineistoa tietystä aiheesta käytä hakutermien valinnassa apunasi Yleistä suomalaista asiasanastoa eli  YSAa.