Kokoelmat ja tiedonlähteet

Kuva: Gary Wornell
Kuva: Gary Wornell
Tarjoamme aineistoja kulttuureista ja kulttuurien tutkimuksesta sekä kotimaisesta kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille.

Kokoelmiemme keskeisaloja ovat kulttuurien tutkimus sekä kotimainen kirjallisuudentutkimus ja kaunokirjallisuus

Merkittävimpiä erikoiskokoelmiamme ovat Vanha Fennica -kokoelma, Kalevala-kokoelma, M6-sananparsikirjallisuuden kokoelma sekä kotimaisen kaunokirjallisuuden käännöskokoelma.

Kirjaston varastokokoelmissa on keskeisalojen tutkimusta tukevaa muuta humanistis-yhteiskuntatieteellistä kirjallisuutta mm. seuraavilta aloilta: sosiologia, Suomen historia (ml. paikallishistoriat), suomen kieli, teatteri ja elokuva sekä kirjahistoria ja kustannustoimi. Kaikki Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamat julkaisut ovat kirjaston kokoelmissa alasta riippumatta. 

Painettujen aineistojen ohella tarjoamme käyttöön keskeisalojemme avoimia verkkoaineistoja ja lisensoituja elektronisia aineistoja. Lisensoidut aineistot ovat käytettävissä vain SKS:n verkkoon liitetyiltä koneilta.

Kokoelmaluettelo

Kirjaston kokoelmaluettelo sisältyy Helka-tietokantaan, joka on Helsingin yliopiston kirjaston ja viiden erikoiskirjaston (Kotimaisten kielten keskuksen kirjaston, Museoviraston kirjaston, Tuglas-seuran Baltia-kirjaston, Työväenliikkeen kirjaston ja SKS:n kirjaston) yhteinen kokoelmatietokanta ja lainausjärjestelmä.

Voit hakea kirjaston aineistoja Helkan lisäksi SKS:n kirjaston hakupalvelusta, SKS:n Finnasta. Löydät SKS:n Finnasta kirjaston painetut ja e-aineistot sekä digitoidut aineistot ja avoimia verkkojulkaisuja. Voit laajentaa hakua kaikkien Helka-kirjastojen ja Kansalliskirjaston aineistoihin. Kansainvälisten e-aineistojen haut  kattavat useita kansainvälisiä  tietokantoja.

Kaikkea kirjaston varastokokoelmiin kuuluvaa aineistoa ei ole SKS:n Finnassa ja Helkassa. Jos et löydä ennen vuotta 1992 julkaistua teosta SKS:n Finnasta, ota yhteyttä kirjaston asiakaspalveluun niin tarkistamme, kuuluuko teos kuitenkin kokoelmiimme.

Aineistopolitiikka ja hankintaohjelma

Kirjaston kokoelmien muodostamista ja kehittämistä ohjaa aineistopolitiikka. Se linjaa aineiston hankinnan periaatteita ja välittää tietoa kirjaston kokoelmatyöstä. Ainestopolitiikkaan liittyvä hankintaohjelma ohjaa uuden aineiston valintaa.

Hankintaehdotukset

Otamme mielellämme vastaan hankintaehdotuksia kokoelmiimme sopivista aineistoista. Voit tehdä hankintaehdotuksen verkossa hankintaehdotuslomakkeella.

Lahjoitukset

Otamme lahjoituksina vastaan teoksia, jotka täydentävät kokoelmiamme tai korvaavat huonokuntoista aineistoa.  Voidaksemme tehdä päätöksen lahjoituksen vastaanottamisesta, tarvitsemme luettelon tarjolla olevista julkaisuista.

Pyrimme aineistonvalinnassa johdonmukaisuuteen, ja lahjoituksia koskevat samat valintaperiaatteet kuin muuta aineistoa.  Aineistopolitiikka ja hankintaohjelma ohjaavat kokoelmiemme kartuttamista. Voimme ottaa kokoelmiin kotimaista kaunokirjallisuutta ja kirjallisuudentutkimusta sekä tieteellistä kirjallisuutta kansanperinteen ja kulttuurien tutkimuksen alalta. Muu kirjallisuus löytää lukijansa paremmin muista kirjastoista.

Lahjoitukset sijoitetaan kirjaston kokoelmissa muun aineiston joukkoon, niitä ei pääsääntöisesti säilytetä omana kokonaisuutenaan.

Jos haluat lahjoittaa meille kirjoja, ota yhteyttä etukäteen. Teemme päätökset aineiston kokoelmaan ottamisesta tapauskohtaisesti. Emme voi palauttaa aineistoa, joka on toimitettu meille sopimatta ennalta lahjoituksesta. Jos tällaista aineistoa ei oteta kirjaston kokoelmiin, luovutamme julkaisut eteenpäin.