Tieteelliset julkaisusarjat

Tieteellisenä seurana SKS:n keskeinen tehtävä on julkaista korkeatasoista tutkimuskirjallisuutta.

SKS julkaisee vuosittain noin 25 uutta tieteellistä teosta SKS:n keskeisaloilta, kansanperinteestä, kirjallisuudesta, suomen kielestä ja historiasta. Englanninkielisessä Studia Fennica -sarjassa ilmestyy teoksia antropologian, etnologian, folkloristiikan, historian, kirjallisuuden sekä kielitieteen aloilta. Tieteellisen kirjallisuuden kustannuspäätökset tekee SKS:n julkaisuvaliokunta. Päätöksenteko perustuu vertaisarviointiin.

SKS:n tiedekirjojen julkaisemiseen on saatu Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

SKS:n tieteelliset sarjat ovat

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia SKS:n vanhin sarja on ilmestynyt vuodesta 1834 lähtien. Kirjahankkeet käsittelee SKS:n julkaisuvaliokunta.
 • Tietolipas Vuodesta 1945 julkaistun sarjan kirjoissa aiheet ovat liikkuneet kansallisten tieteiden alueella, ja lähestymistavaltaan yleisesitysmäiset teokset päätyvät usein korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin. Kirjahankkeet käsittelee SKS:n julkaisuvaliokunta.
 • Englanninkielinen Studia Fennica -sarja on ilmestynyt vuodesta 1933. Avoimesti verkossa julkaistavan sarjan monografiat ja kokoomateokset edustavat kielen-, kulttuurin- ja historiantutkimuksen uusimpia tuulia niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tutkimuskentällä. Sarja on jaettu alasarjoihin Anthropologica, Ethnologica, Folkloristica, Historica, Linguistica ja Litteraria. Kirjahankkeet käsittelee Studia Fennican toimituskunta.
 • Historiallisia Tutkimuksia Vuodesta 1918 ilmestyneessä sarjassa julkaistaan korkeatasoisia suomenkielisiä historian alan monografioita ja kokoomateoksia. Kirjahankkeet käsittelee Suomen Historiallisen Seuran (SHS) julkaisuvaliokunta.
 • Historiallinen Arkisto Vuodesta 1866 ilmestyneessä sarjassa julkaistaan monografioita ja kokoomateoksia historian tutkimuksen alalta. Kirjahankkeet käsittelee SHS:n julkaisuvaliokunta.
 • Kalevalaseuran vuosikirja Vuodesta 1921 ilmestyneessä vuosikirjassa tarkastellaan perinteentutkimukseen, kansanrunouteen ja kansatieteeseen liittyviä aiheita. Kirjahankkeet käsittelee Kalevalaseura.

Luokitus ja tunnus laadun takeena

Tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta ylläpitävä ja kehittävä Julkaisufoorumi on luokitellut SKS:n kustantajana johtavaan tasoon (taso 2). Myös SKS:n tieteelliset sarjat on arvioitu Julkaisufoorumin kriteerien mukaan. Julkaisusarjat SKST, Studia Fennica ja Historiallisia Tutkimuksia on luokiteltu tasolle JuFo 2 ja Tietolipas, Historiallinen Arkisto sekä Kalevalaseuran vuosikirja tasolle JuFo 1. Lisätietoa löytyy Julkaisufoorumin verkkosivuilta.

Tieteellisten julkaisujen avoimuus

Kaikki SKS:n tiedekirjat julkaistaan vuoden 2021 alusta lähtien sekä painettuina kirjoina että avoimina verkkojulkaisuina. Englanninkielistä Studia Fennica -sarjaa on julkaistu avoimesti jo vuodesta 2016. Avoimen verkkojulkaisemisen yksityiskohdista sovitaan tarkemmin kustannussopimuksessa. Lisätietoja saa SKS:n julkaisukoordinaattorilta.

Avoimet tiedekirjat julkaistaan SKS:n julkaisualustalla https://oa.finlit.fi/. Siellä kirjat ovat ladattavissa EPUB- ja PDF-muodossa sekä luettavissa suoraan verkosta. Kirjat saavat pysyvän DOI-tunnisteen tieteellistä viittaamista varten ja ne luetteloidaan tärkeimpiin kansainvälisiin avoimen julkaisemisen tietokantoihin, kuten OAPENiin.

SKS ei peri yksittäisiltä kirjantekijöiltä julkaisumaksua. Mikäli tekijän tai tekijöiden tutkimushankkeella on erikseen avoimeen julkaisemiseen varattua rahoitusta, julkaisumaksu on 6 000 euroa.

Studia Fennican toimituskunta

 • Studia Fennica Antropologica:
  päätoimittaja professori Timo Kallinen, varapäätoimittaja docent Kenneth Sillander
 • Studia Fennica Ethnologica:
  päätoimittaja dosentti Arja Turunen, varapäätoimittaja tutkijatohtori Eerika Koskinen-Koivisto
 • Studia Fennica Folkloristica:
  päätoimittaja dosentti Karina Lukin, varapäätoimittaja professori Anne Heimo
 • Studia Fennica Historica:
  päätoimittaja dosentti Sari Katajala-Peltomaa, varapäätoimittaja dosentti Heini Hakosalo
 • Studia Fennica Linguistica:
  päätoimittaja professori Salla Kurhila, varapäätoimittaja FT, yliopistonlehtori Suvi Honkanen
 • Studia Fennica Litteraria:
  päätoimittaja professori Viola Parente-Čapková, varapäätoimittaja dosentti Saija Isomaa. 

Suomen Historiallisen Seuran julkaisuvaliokunta

Suomen Historiallisen Seuran (SHS) julkaisuvaliokunta käsittelee Historiallisia Tutkimuksia- ja Historiallinen Arkisto -sarjoihin tarjotut käsikirjoitukset ja nimeää niiden asiantuntija-arvioijat.

 • dosentti Heini Hakosalo (pj), Oulun yliopisto
 • professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto
 • professori Jari Eloranta, Helsingin yliopisto
 • professori Raisa Toivo, Tampereen yliopisto
 • dosentti Ville Vuolanto, Tampereen yliopisto
 • professori Leila Koivunen, Turun yliopisto

Haluatko tarjota käsikirjoitusta SKS:n tiedesarjoihin? Ota yhteyttä!