Tieteelliset julkaisut

Tieteellisenä seurana SKS:n keskeinen tehtävä on julkaista korkeatasoista tutkimuskirjallisuutta.

SKS julkaisee vuosittain noin 25 uutta tieteellistä teosta SKS:n keskeisaloilta, kansanperinteestä, kirjallisuudesta, suomen kielestä ja historiasta. Englanninkielisessä Studia Fennica -sarjassa ilmestyy teoksia antropologian, etnologian, folkloristiikan, historian, kirjallisuuden sekä kielitieteen aloilta. Tieteellisen kirjallisuuden kustannuspäätökset tekee SKS:n julkaisuvaliokunta. Päätöksenteko perustuu vertaisarviointiin.

SKS:n tiedekirjojen julkaisemiseen on saatu Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.

SKS:n tieteelliset sarjat ovat

 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia SKS:n vanhin sarja on ilmestynyt vuodesta 1834 lähtien. Kirjahankkeet käsittelee SKS:n julkaisuvaliokunta.
 • Tietolipas Vuodesta 1945 julkaistun sarjan kirjoissa aiheet ovat liikkuneet kansallisten tieteiden alueella, ja lähestymistavaltaan yleisesitysmäiset teokset päätyvät usein korkeakoulujen tutkintovaatimuksiin. Kirjahankkeet käsittelee SKS:n julkaisuvaliokunta.
 • Englanninkielinen Studia Fennica -sarja on ilmestynyt vuodesta 1933. Avoimesti verkossa julkaistavan sarjan monografiat ja kokoomateokset edustavat kielen-, kulttuurin- ja historiantutkimuksen uusimpia tuulia niin Suomessa kuin kansainväliselläkin tutkimuskentällä. Sarja on jaettu alasarjoihin Anthropologica, Ethnologica, Folkloristica, Historica, Linguistica ja Litteraria. Kirjahankkeet käsittelee Studia Fennican toimituskunta.
 • Historiallisia Tutkimuksia Vuodesta 1918 ilmestyneessä sarjassa julkaistaan korkeatasoisia suomenkielisiä historian alan monografioita ja kokoomateoksia. Kirjahankkeet käsittelee Suomen Historiallisen Seuran (SHS) julkaisuvaliokunta.
 • Historiallinen Arkisto Vuodesta 1866 ilmestyneessä sarjassa julkaistaan monografioita ja kokoomateoksia historian tutkimuksen alalta. Kirjahankkeet käsittelee SHS:n julkaisuvaliokunta.
 • Kalevalaseuran vuosikirja Vuodesta 1921 ilmestyneessä vuosikirjassa tarkastellaan perinteentutkimukseen, kansanrunouteen ja kansatieteeseen liittyviä aiheita. Kirjahankkeet käsittelee Kalevalaseura.

Luokitus ja tunnus laadun takeena

Tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta ylläpitävä ja kehittävä Julkaisufoorumi on luokitellut SKS:n kustantajana johtavaan tasoon. Myös SKS:n tieteelliset sarjat on arvioitu Julkaisufoorumin kriteerien mukaan, lisätietoa löytyy Julkaisufoorumin verkkosivuilta.

SKS:n tiedekirjoissa käytetään Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämää tunnusta vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle. Tunnus kertoo, että julkaisun vertaisarviointi on toteutettu kansainvälisen tiedeyhteisön noudattamien laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja tunnuksesta ja sen edellytyksistä löytyy TSV:n verkkosivuilta.

Tieteellisten julkaisujen avoin verkkojulkaiseminen ja rinnakkaistallentaminen

SKS pääsääntöisesti sallii tieteellisten artikkeleiden avoimen julkaisemisen esimerkiksi yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omissa palveluissa, kunhan alkuperäiset julkaisutiedot mainitaan. Avoimen verkkojulkaisemisen ja rinnakkaistallentamisen yksityiskohdista sovitaan tarkemmin kustannussopimuksessa. Yleensä SKS:n artikkeleille määräämä embargo-aika on 12 kuukautta. Lisätietoja julkaisuoikeuksista saa SKS:n julkaisukoordinaattorilta.

SKS julkaisee avoimesti verkossa kaikki Studia Fennica -sarjan kirjat, mutta myös suomenkielisillä tiedekirjoilla on mahdollisuus päästä SKS:n avoimelle julkaisualustalle https://oa.finlit.fi/. Siellä kirjat ovat ladattavissa EPUB- ja PDF-muodossa sekä luettavissa suoraan verkosta. Kirjat saavat ikuisen DOI-osoitteen tieteellistä viittaamista varten ja ne luetteloidaan tärkeimpiin kansainvälisiin avoimen julkaisemisen tietokantoihin, kuten OAPENiin. Suomenkielisen kirjan avoimesta julkaisemisesta kustantamo perii 6 000 euron julkaisumaksun.

Studia Fennican toimituskunta

 • Studia Fennica Antropologica:
  päätoimittaja professori Timo Kallinen, varapäätoimittaja docent Kenneth Sillander
 • Studia Fennica Ethnologica:
  päätoimittaja dosentti Katriina Siivonen, varapäätoimittaja tutkijatohtori Eerika Koskinen-Koivisto
 • Studia Fennica Folkloristica:
  päätoimittaja dosentti Karina Lukin, varapäätoimittaja dosentti Anne Heimo
 • Studia Fennica Historica:
  päätoimittaja dosentti Sari Katajala-Peltomaa, varapäätoimittaja Heini Hakosalo
 • Studia Fennica Linguistica:
  päätoimittaja dosentti Laura Visapää, varapäätoimittaja professori Salla Kurhila
 • Studia Fennica Litteraria:
  päätoimittaja dosentti Viola Parente-Čapková, varapäätoimittaja dosentti Saija Isomaa. 

Suomen Historiallisen Seuran julkaisuvaliokunta

Suomen Historiallisen Seuran (SHS) julkaisuvaliokunta käsittelee Historiallisia Tutkimuksia- ja Historiallinen Arkisto -sarjoihin tarjotut käsikirjoitukset ja nimeää niiden asiantuntija-arvioijat.

 • dosentti Maarit Leskelä-Kärki (pj), Turun yliopisto
 • professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto
 • professori Ilkka Huhta, Itä-Suomen yliopisto
 • dosentti Heini Hakosalo, Oulun yliopisto
 • professori Raisa Toivo, Tampereen yliopisto
 • FT Ville Vuolanto, Tampereen yliopisto

Haluatko tarjota käsikirjoitusta SKS:n tiedesarjoihin? Ota yhteyttä!