Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee työtä monimuotoisen suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön puolesta. SKS:n toiminta perustuu ajantasaiseen tietoon ja ymmärrykseen kulttuurin juurista.

SKS

  • on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja yleishyödyllinen yhdistys
  • on Suomen suurin humanistisen tiede- ja tietokirjallisuuden kustantaja
  • kerää ja tallentaa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä
  • harjoittaa tieteellistä tutkimusta
  • tukee Suomen kirjallisuuden vientiä
  • jakaa tietoa suullisesta ja kirjallisesta kulttuuristamme.

SKS:ssa suullinen kulttuurimme muokattiin kirjalliseksi ja suomen kielestä kehitettiin sivistyskieli.

Sana kirjallisuus keksittiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeä varten vuonna 1831.

Kolmivuotisessa yhteistyöhankkeessa kootaan yhteen tiedot Inkeriin ja inkeriläisyyteen liittyvistä a
SKS on suomalaista kulttuuria tutkivia aloja yhdistävä tieteellinen seura sekä kulttuuriperinnön tun