Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee työtä monimuotoisen suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön puolesta. SKS:n toiminta perustuu ajantasaiseen tietoon ja ymmärrykseen kulttuurin juurista.

SKS

  • on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja yleishyödyllinen yhdistys
  • on Suomen suurin humanistinen avoimesti saatavien tiedekirjojen kustantaja
  • kerää ja tallentaa suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperintöä
  • harjoittaa tieteellistä tutkimusta
  • tukee Suomen kirjallisuuden vientiä
  • jakaa tietoa suullisesta ja kirjallisesta kulttuuristamme.

Vuoden 2021 alusta SKS kustantaa tiedekirjoja ja SKS:n omistama SKS Oppi ja Tieto Osakeyhtiö tieto- ja tilauskirjoja sekä oppimateriaaleja.

SKS:ssa suullinen kulttuurimme muokattiin kirjalliseksi ja suomen kielestä kehitettiin sivistyskieli.

Sana kirjallisuus keksittiin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimeä varten vuonna 1831.

SKS on suomalaista kulttuuria tutkivia aloja yhdistävä tieteellinen seura sekä kulttuuriperinnön tun
Tue suomalaisen kulttuurin tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä!
Tutustu SKS:n oppimisaineistoihin tai tule opintokäynnille SKS:an!
Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on vuosien varrella muuttunut kansakunnan ra