Luottamuselimet ja johto

SKS:n asioista päättävät luottamuselimet ja pääsihteeri.

Vuosikokous on SKS:n jäsenistön kokous. Vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan, joka tekee esityksen vuosikokoukselle kokouksessa valittavista valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnassa on 21 edustajaa, jotka edustavat SKS:n keskeisiä tutkimusaloja, kulttuurin, kirjallisuuden, suomen kielen ja historian tutkimusta. Valtuuskunnan puheenjohtaja on samalla SKS:n esimies. Valtuuskunta valitsee hallituksen ja valvoo sen toimintaa.

SKS:n toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän seuran jäsentä. Hallitus nimeää kansanperinteen, kirjallisuuden ja FILIn neuvottelukunnat. Lisäksi hallitus nimeää keskuudestaan julkaisu-, talous- ja tutkimusvaliokunnat valmistelemaan asioita.

Pääsihteeri johtaa SKS:n toimintaa ja valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat. Pääsihteerin apuna toimii johtoryhmä. Sen kokoonpanosta päättää hallitus pääsihteerin esityksestä.

Valtuuskunta 2019
professori Lotte Tarkka, puheenjohtaja, esimies Helsinki 1. kausi 2019–2021
dosentti Kukku Melkas, varapuheenjohtaja Turku 3. kausi 2017–2019
professori Marja-Liisa Helasvuo Turku 1. kausi 2019–2021
dosentti Ilona Herlin Helsinki 3. kausi 2017–2019
dosentti Marja Jalava Helsinki 3. kausi 2019–2021
FT Sakari Katajamäki Helsinki 2. kausi 2017–2019
FT Eerika Koskinen-Koivisto Jyväskylä 1. kausi 2019–2021
dosentti Tuulikki Kurki Joensuu 2. kausi 2019–2021
dosentti Tiina Käkelä Helsinki 3. kausi 2017–2019
FT Maria Laakso Tampere 1. kausi 2018–2019
dosentti Kirsi Laurén Joensuu 2. kausi 2018–2020
professori Pirjo Markkola Tampere 3. kausi 2018–2020
dosentti Kati Mikkola Helsinki 3. kausi 2019–2021
professori Taru Nordlund Helsinki 2. kausi 2017–2019
professori Jari Ojala Jyväskylä 1. kausi 2018–2020
dosentti Kirsti Salmi-Niklander Helsinki 3. kausi 2017–2019
lehtori Tuula Saraniemi Rovaniemi 3. kausi 2018–2020
dosentti Katriina Siivonen Helsinki 2. kausi 2017–2019
professori Liisa Tainio Helsinki 2. kausi 2018–2020
kirjailija Jyrki Vainonen Tampere 3. kausi 2019–2021
apulaisprofessori Pirjo-Kristiina Virtanen Helsinki 1. kausi 2018–2020
Vaalitoimikunta 2019
FT Pasi Enges
FT Anna Hollsten
professori Pauli Kettunen
professori Päivi Lappalainen
professori Pirkko Nuolijärvi
professori Hanna Snellman
Hallitus 2019
professori Tiina Onikki-Rantajääskö, puheenjohtaja Helsinki 3. kausi 2017–2019
tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma, varapuheenjohtaja Helsinki 1. kausi 2018–2020
professori Outi Fingerroos Jyväskylä 1. kausi 2019–2021
professori Mari Hatavara Tampere 3. kausi 2017–2019
dosentti Anne Heimo Turku 2. kausi 2019–2021
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Helsinki 1. kausi 2019–2021
pääjohtaja Susanna Pettersson Helsinki 1. kausi 2018–2020
kansliapäällikkö Pekka Timonen Helsinki 2. kausi 2018–2020
professori Risto Turunen Joensuu 3. kausi 2017–2019
Kansanperinteen neuvottelukunta 2018
professori Outi Fingerroos Jyväskylä 2. kausi 2017–2019
dosentti Anne Heimo Turku 1. kausi 2017–2019
FT Marko Jouste Oulu 1. kausi 2017–2019
förste arkivarie Yrsa Lindqvist Helsinki 2. kausi 2016–2018
professori Lotte Tarkka Helsinki 2. kausi 2016–2018
dosentti Sinikka Vakimo Joensuu 2. kausi 2016–2018
dosentti Pekka Henttonen, asiantuntijajäsen Tampere 3. kausi 2017–2019
Kirjallisuuden neuvottelukunta 2018
dosentti Vesa Haapala Helsinki 2. kausi 2018–2020
förste arkivarie Petra Hakala Helsinki 2. kausi 2016–2018
dosentti Saija Isomaa Tampere 2. kausi 2018–2020
professori Sanna Karkulehto Jyväskylä 1. kausi 2016–2018
tutkija Kati Launis Turku 1. kausi 2016–2018
professori Risto Turunen Joensuu 2. kausi 2016–2018
dosentti Pekka Henttonen, asiantuntijajäsen Tampere 2. kausi 2014–2016
FILIn neuvottelukunta 2019
kustantaja Touko Siltala, puheenjohtaja 2019–2021
markkinointijohtaja Agneta Rahikainen, varapuheenjohtaja 2019–2021
toiminnanjohtaja Kalle Hakkola 2017–2019
kääntäjä Stefan Moster 2018–2020
kustantaja Ville Rauvola 2018–2020
kääntäjä Tarja Roinila 2017–2019
professori Risto Turunen, SKS:n hallituksen edustaja 2018–2020

Hallituksen valiokunnat 2019

Julkaisuvaliokunta 2019
professori Tiina Onikki-Rantajääskö, puheenjohtaja
tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma
professori Outi Fingerroos
professori Mari Hatavara
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
kustannusjohtaja Tero Norkola
Talousvaliokunta 2019
tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma, puheenjohtaja
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo
professori Tiina Onikki-Rantajääskö
kansliapäällikkö Pekka Timonen
professori Risto Turunen
osakesijoitusjohtaja Jan Lundberg (ulkopuolinen varainhoidon asiantuntijajäsen)
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen          
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
Tutkimusvaliokunta 2019
dosentti Anne Heimo
professori Tiina Onikki-Rantajääskö
professori Risto Turunen
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
projektipäällikkö Ilona Pikkanen
Johtoryhmä
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, puheenjohtaja
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
arkistonjohtaja Outi Hupaniittu
kirjastonjohtaja Heli Kautonen
viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki
kustannusjohtaja Tero Norkola
FILIn johtaja Tiia Strandén