Luottamuselimet ja johto

SKS:n asioista päättävät luottamuselimet ja pääsihteeri.

Vuosikokous on SKS:n jäsenistön kokous. Vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan, joka tekee esityksen vuosikokoukselle kokouksessa valittavista valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnassa on 21 edustajaa, jotka edustavat SKS:n keskeisiä tutkimusaloja, kulttuurin, kirjallisuuden, suomen kielen ja historian tutkimusta. Valtuuskunta valitsee hallituksen ja valvoo sen toimintaa.

SKS:n toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän seuran jäsentä. Hallitus nimeää SKS:n neuvottelukunnat. Lisäksi hallitus nimeää keskuudestaan julkaisu-, talous- sekä tutkimus-, arkisto- ja kirjastovaliokunnat valmistelemaan asioita.

Pääsihteeri johtaa SKS:n toimintaa ja valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat. Pääsihteerin apuna toimii johtoryhmä. Sen kokoonpanosta päättää hallitus pääsihteerin esityksestä.

Valtuuskunta 2023
professori Lotte Tarkka, puheenjohtaja Helsinki 2. kausi 2022–2024
professori Liisa Tainio, varapuheenjohtaja Helsinki 3. kausi 2021–2023
yliopistonlehtori Lieven Ameel Tampere 1. kausi 2023–2025
yliopistonlehtori Riina Haanpää Turku 2. kausi 2023–2025
professori Marja-Liisa Helasvuo Turku 2. kausi 2022–2024
lehtori Sari Hyytiäinen Kouvola 1. kausi 2021–2023
professori Johanna Ilmakunnas Turku 1. kausi 2022–2024
yliopistotutkija Riitta Jytilä Turku 1. kausi 2023–2025
FT Eerika Koskinen-Koivisto Jyväskylä 2. kausi 2022–2024
dosentti Lari Kotilainen Helsinki 1. kausi 2023–2025
professori Tuulikki Kurki Joensuu 3. kausi 2022–2024
kirjailija Sirpa Kähkönen Helsinki 1. kausi 2022–2024
dosentti Kirsi Laurén Joensuu 3. kausi 2021–2023
dosentti Maarit Leskelä-Kärki Turku 1. kausi 2021–2023
FT Elise Nykänen Helsinki 2. kausi 2023–2025
professori Jari Ojala Jyväskylä 2. kausi 2021–2023
tutkijatohtori Anna Rauhala Helsinki 1. kausi 2023–2025
professori Helka Riionheimo Joensuu 2. kausi 2023–2025
dosentti Ulla Savolainen Helsinki 1. kausi 2022–2024
professori Johanna Vaattovaara Tampere 3. kausi 2023–2025
apulaisprofessori Pirjo-Kristiina Virtanen Helsinki 2. kausi 2021–2023
Vaalitoimikunta 2024
yliopistonlehtori Anna Hollsten
dosentti Kati Launis
professori Pirjo Markkola
professori Tiina Onikki-Rantajääskö
yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander
professori Hanna Snellman

 

Hallitus 2023
dosentti Kukku Melkas, puheenjohtaja Turku 2. kausi 2023–2025
professori Juhana Aunesluoma, varapuheenjohtaja Helsinki 2. kausi 2021–2023
professori Outi Fingerroos Jyväskylä 2. kausi 2022–2024
professori Anne Heimo Turku 3. kausi 2022–2024
dosentti Ilona Herlin Helsinki 2. kausi 2023–2025
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Helsinki 2. kausi 2022–2024
dosentti Olli Löytty Turku 2. kausi 2023–2025
kansliapäällikkö Pekka Timonen Helsinki 3. kausi 2021–2023
tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss Helsinki 1. kausi 2021–2023
Kansanperinteen neuvottelukunta 2023
professori Anne Heimo Turku 2. kausi 2020–2022
yliopistonlehtori, FT Marko Jouste Oulu 2. kausi 2020–2022
tutkijatohtori, FT Antti Lindfors Helsinki 1. kausi 2022–2024
tutkijatohtori, FT Tiina Seppä Joensuu 1. kausi 2020–2022
tutkijatohtori, dosentti Arja Turunen Jyväskylä 1. kausi 2020–2022
dosentti Susanne Österlund-Pötzsch Helsinki 1. kausi 2020–2022
Kirjallisuuden neuvottelukunta 2023
yliopistonopettaja Ahvenjärvi Kaisa Jyväskylä 1. kausi 2023–2025
yliopistonlehtori, dosentti Lieven Ameel Tampere 2. kausi 2023–2025
yliopistonlehtori, dosentti Elina Arminen Joensuu 2. kausi 2023–2025
yliopistonopettaja, FT Elsi Hyttinen Turku 1. kausi 2022–2024
FT Karhu Hanna Helsinki 1. kausi 2023–2025
akatemiatutkija, FT Veijo Pulkkinen Helsinki 1. kausi 2021–2023
FILIn neuvottelukunta 2023
johtaja Minna Castrén 2021–2023
toiminnanjohtaja Kalle Hakkola 2023–2025
dosentti Olli Löytty SKS:n hallituksen edustaja
kääntäjä Stefan Moster 2021–2023
kustantaja Ville Rauvola 2021–2023, puheenjohtaja
dosentti Julia Tidigs 2022–2024
kääntäjä Riina Vuokko 2023–2025, varapuheenjohtaja

Hallituksen valiokunnat 2023

Julkaisuvaliokunta 2023
dosentti Kukku Melkas, puheenjohtaja
professori Juhana Aunesluoma
professori Outi Fingerroos
dosentti Ilona Herlin
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
kustannusjohtaja Kirsi Keravuori
Talousvaliokunta 2023
professori Juhana Aunesluoma, puheenjohtaja
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo
kansliapäällikkö Pekka Timonen
osakesijoitusjohtaja Jan Lundberg (ulkopuolinen varainhoidon asiantuntijajäsen)
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen          
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
Tutkimus-, arkisto- ja kirjastovaliokunta 2023
professori Anne Heimo
dosentti Ilona Herlin
dosentti Olli Löytty
tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
projektipäällikkö Ilona Pikkanen
arkistonjohtaja Outi Hupaniittu
kirjastonjohtaja Heli Kautonen
 
Johtoryhmä
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, puheenjohtaja
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
arkistonjohtaja Outi Hupaniittu
kirjastonjohtaja Heli Kautonen
kustannusjohtaja Kirsi Keravuori
viestintäjohtaja Kati Mikkola
FILIn johtaja Tiia Strandén

Asiantuntijaelimet

 
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
professori Sari Kivistö, puheenjohtaja
digital koordinator Sebastian Köhler
FT Minna Maijala
dosentti Tanja Toropainen
professori Risto Turunen
viestintäjohtaja Kati Mikkola
dosentti Olli Löytty, hallituksen edustaja
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
arkistonjohtaja Outi Hupaniittu
toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, sihteeri
 
Aleksis Kivi -editioiden toimituskunta
professori emeritus Jyrki Nummi, puheenjohtaja
erityisasiantuntija Petri Lauerma
professori emeritus Juhani Niemi
dosentti Pentti Paavolainen
toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, sihteeri
tutkija Kirsi-Maria Nummila
 
Kansallisbiografia II:n toimituskunta
dosentti Maarit Leskelä-Kärki, puheenjohtaja
professori Vesa Kurkela
yliopistonlehtori Saijaleena Rantanen
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
kustannusjohtaja Kirsi Keravuori, sihteeri
 
Ukrainan sotapakolaiset Suomessa -hankkeen ohjausryhmä
pääsihteeri Tuomas Lehtonen, puheenjohtaja
toimittaja Jussi Konttinen
ydosentti Johannes Remy
apulaisprofessori Elo-Hanna Seljamaa
arkistotutkija Meeri Siukonen
kehittämispäällikkö Eija Stark