Luottamuselimet ja johto

SKS:n asioista päättävät luottamuselimet ja pääsihteeri.

Vuosikokous on SKS:n jäsenistön kokous. Vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan, joka tekee esityksen vuosikokoukselle kokouksessa valittavista valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnassa on 21 edustajaa, jotka edustavat SKS:n keskeisiä tutkimusaloja, kulttuurin, kirjallisuuden, suomen kielen ja historian tutkimusta. Valtuuskunnan puheenjohtaja on samalla SKS:n esimies. Valtuuskunta valitsee hallituksen ja valvoo sen toimintaa.

SKS:n toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän seuran jäsentä. Hallitus nimeää kansanperinteen, kirjallisuuden ja FILIn neuvottelukunnat. Lisäksi hallitus nimeää keskuudestaan julkaisu-, talous- ja tutkimusvaliokunnat valmistelemaan asioita.

Pääsihteeri johtaa SKS:n toimintaa ja valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat. Pääsihteerin apuna toimii johtoryhmä. Sen kokoonpanosta päättää hallitus pääsihteerin esityksestä.

Valtuuskunta 2020
professori Lotte Tarkka, puheenjohtaja, esimies Helsinki 1. kausi 2019–2021
professori Liisa Tainio, varapuheenjohtaja Helsinki 2. kausi 2018–2020
yliopistonlehtori Riina Haanpää Turku 1. kausi 2020–2022
professori Marja-Liisa Helasvuo Turku 1. kausi 2019–2021
dosentti Marja Jalava Helsinki 3. kausi 2019–2021
FT Sakari Katajamäki Helsinki 3. kausi 2020–2022
FT Eerika Koskinen-Koivisto Jyväskylä 1. kausi 2019–2021
dosentti Kaisa Kurikka Turku 1. kausi 2020–2022
dosentti Tuulikki Kurki Joensuu 2. kausi 2019–2021
dosentti Kirsi Laurén Joensuu 2. kausi 2018–2020
professori Pirjo Markkola Tampere 3. kausi 2018–2020
dosentti Kati Mikkola Helsinki 3. kausi 2019–2021
professori Taru Nordlund Helsinki 3. kausi 2020–2022
FT Elise Nykänen Helsinki 1. kausi 2020–2022
professori Jari Ojala Jyväskylä 1. kausi 2018–2020
professori Helka Riionheimo Joensuu 1. kausi 2020–2022
lehtori Tuula Saraniemi Rovaniemi 3. kausi 2018–2020
dosentti Katriina Siivonen Helsinki 3. kausi 2020–2022
apulaisprofessori Johanna Vaattovaara Tampere 1. kausi 2020–2022
kirjailija Jyrki Vainonen Tampere 3. kausi 2019–2021
apulaisprofessori Pirjo-Kristiina Virtanen Helsinki 1. kausi 2018–2020
Vaalitoimikunta 2020
yliopistonlehtori Anna Hollsten
professori Pauli Kettunen
professori Päivi Lappalainen
professori Tiina Onikki-Rantajääskö
yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander
professori Hanna Snellman
Hallitus 2020
dosentti Kukku Melkas, puheenjohtaja Turku 1. kausi 2020–2022
tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma, varapuheenjohtaja Helsinki 1. kausi 2018–2020
professori Outi Fingerroos Jyväskylä 1. kausi 2019–2021
dosentti Anne Heimo Turku 2. kausi 2019–2021
dosentti Ilona Herlin Helsinki 1. kausi 2020–2022
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Helsinki 1. kausi 2019–2021
dosentti Olli Löytty Turku 1. kausi 2020–2022
kansliapäällikkö Pekka Timonen Helsinki 2. kausi 2018–2020
Kansanperinteen neuvottelukunta 2020
dosentti Anne Heimo Turku 2. kausi 2020–2022
FT Marko Jouste Oulu 2. kausi 2020–2022
FT Tiina Seppä Joensuu 1. kausi 2020–2022
dosentti Eija Stark Helsinki 1. kausi 2020–2022
dosentti Arja Turunen Jyväskylä 1. kausi 2020–2022
dosentti Susanne Österlund-Pötzsch Helsinki 1. kausi 2020–2022
Kirjallisuuden neuvottelukunta 2020
dosentti Elina Arminen Joensuu 1. kausi 2020–2022
dosentti Vesa Haapala Helsinki 2. kausi 2018–2020
dosentti Saija Isomaa Tampere 2. kausi 2018–2020
professori Sanna Karkulehto Jyväskylä 2. kausi 2019–2021
dosentti Kati Launis Turku 2. kausi 2019–2021
FT Rita Paqvalén Helsinki 1. kausi 2020–2022
FILIn neuvottelukunta 2020
toiminnanjohtaja Kalle Hakkola 2020–2022
kääntäjä Stefan Moster 2018–2020
kustantaja Ville Rauvola 2018–2020
FT, projektipäällikkö Agneta Rahikainen 2019–2021
kustantaja Touko Siltala 2019–2021
dosentti Olli Löytty, SKS:n hallituksen edustaja 2020–2022

Hallituksen valiokunnat 2020

Julkaisuvaliokunta 2020
dosentti Kukku Melkas, puheenjohtaja
tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma
professori Outi Fingerroos
dosentti Ilona Herlin
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
kustannusjohtaja Tero Norkola
Talousvaliokunta 2020
tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma, puheenjohtaja
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo
kansliapäällikkö Pekka Timonen
osakesijoitusjohtaja Jan Lundberg (ulkopuolinen varainhoidon asiantuntijajäsen)
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen          
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
Tutkimusvaliokunta 2020
dosentti Anne Heimo
dosentti Ilona Herlin
dosentti Olli Löytty
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
projektipäällikkö Ilona Pikkanen
Johtoryhmä
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, puheenjohtaja
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
arkistonjohtaja Outi Hupaniittu
kirjastonjohtaja Heli Kautonen
viestintäjohtaja Sirkka-Liisa Mettomäki
kustannusjohtaja Tero Norkola
FILIn johtaja Tiia Strandén