Luottamuselimet ja johto

SKS:n asioista päättävät luottamuselimet ja pääsihteeri.

Vuosikokous on SKS:n jäsenistön kokous. Vuosikokous valitsee vaalitoimikunnan, joka tekee esityksen vuosikokoukselle kokouksessa valittavista valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnassa on 21 edustajaa, jotka edustavat SKS:n keskeisiä tutkimusaloja, kulttuurin, kirjallisuuden, suomen kielen ja historian tutkimusta. Valtuuskunnan puheenjohtaja on samalla SKS:n esimies. Valtuuskunta valitsee hallituksen ja valvoo sen toimintaa.

SKS:n toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu yhdeksän seuran jäsentä. Hallitus nimeää kansanperinteen, kirjallisuuden ja FILIn neuvottelukunnat. Lisäksi hallitus nimeää keskuudestaan julkaisu-, talous- sekä tutkimus-, arkisto- ja kirjastovaliokunnat valmistelemaan asioita.

Pääsihteeri johtaa SKS:n toimintaa ja valmistelee hallitukselle esiteltävät asiat. Pääsihteerin apuna toimii johtoryhmä. Sen kokoonpanosta päättää hallitus pääsihteerin esityksestä.

Valtuuskunta 2022
professori Lotte Tarkka, puheenjohtaja, esimies Helsinki 2. kausi 2022–2024
professori Liisa Tainio, varapuheenjohtaja Helsinki 3. kausi 2021–2023
yliopistonlehtori Riina Haanpää Turku 1. kausi 2020–2022
professori Marja-Liisa Helasvuo Turku 2. kausi 2022–2024
lehtori Sari Hyytiäinen Kouvola 1. kausi 2021–2023
professori Johanna Ilmakunnas Turku 1. kausi 2022–2024
toimituspäällikkö, dosentti Sakari Katajamäki Helsinki 3. kausi 2020–2022
FT Eerika Koskinen-Koivisto Jyväskylä 2. kausi 2022–2024
dosentti Kaisa Kurikka Turku 1. kausi 2020–2022
professori Tuulikki Kurki Joensuu 3. kausi 2022–2024
kirjailija Sirpa Kähkönen Helsinki 1. kausi 2022–2024
dosentti Kirsi Laurén Joensuu 1. kausi 2021–2023
dosentti Maarit Leskelä-Kärki Turku 1. kausi 2021–2023
professori Taru Nordlund Helsinki 3. kausi 2020–2022
FT Elise Nykänen Helsinki 1. kausi 2020–2022
professori Jari Ojala Jyväskylä 2. kausi 2021–2023
professori Helka Riionheimo Joensuu 1. kausi 2020–2022
dosentti Ulla Savolainen Helsinki 1. kausi 2022–2024
dosentti Katriina Siivonen Helsinki 3. kausi 2020–2022
apulaisprofessori Johanna Vaattovaara Tampere 1. kausi 2020–2022
apulaisprofessori Pirjo-Kristiina Virtanen Helsinki 2. kausi 2021–2023
Vaalitoimikunta 2023
yliopistonlehtori Anna Hollsten
dosentti Kati Launis
professori Pirjo Markkola
professori Tiina Onikki-Rantajääskö
yliopistonlehtori Kirsti Salmi-Niklander
professori Hanna Snellman
Hallitus 2023
dosentti Kukku Melkas, puheenjohtaja Turku 2. kausi 2023–2025
professori Juhana Aunesluoma, varapuheenjohtaja Helsinki 2. kausi 2021–2023
professori Outi Fingerroos Jyväskylä 2. kausi 2022–2024
professori Anne Heimo Turku 3. kausi 2022–2024
dosentti Ilona Herlin Helsinki 2. kausi 2023–2025
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo Helsinki 2. kausi 2022–2024
dosentti Olli Löytty Turku 2. kausi 2023–2025
kansliapäällikkö Pekka Timonen Helsinki 3. kausi 2021–2023
tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss Helsinki 1. kausi 2021–2023
Kansanperinteen neuvottelukunta 2022
professori Anne Heimo Turku 2. kausi 2020–2022
yliopistonlehtori, FT Marko Jouste Oulu 2. kausi 2020–2022
tutkijatohtori, FT Antti Lindfors Helsinki 1. kausi 2022–2024
tutkijatohtori, FT Tiina Seppä Joensuu 1. kausi 2020–2022
tutkijatohtori, dosentti Arja Turunen Jyväskylä 1. kausi 2020–2022
dosentti Susanne Österlund-Pötzsch Helsinki 1. kausi 2020–2022
Kirjallisuuden neuvottelukunta 2022
yliopistonlehtori, dosentti Lieven Ameel Tampere 1. kausi 2021–2023
yliopistonlehtori, dosentti Elina Arminen Joensuu 1. kausi 2020–2022
yliopistonopettaja, FT Elsi Hyttinen Turku 1. kausi 2022–2024
professori Sanna Karkulehto Jyväskylä 2. kausi 2020–2022
toiminnanjohtaja, FT Rita Paqvalén Helsinki 1. kausi 2020–2022
akatemiatutkija, FT Veijo Pulkkinen Helsinki 1. kausi 2021–2023
FILIn neuvottelukunta 2022
johtaja Minna Castrén 2021–2023
toiminnanjohtaja Kalle Hakkola 2020–2022
dosentti Olli Löytty SKS:n hallituksen edustaja
kääntäjä Stefan Moster 2021–2023
kustantaja Ville Rauvola 2021–2023, puheenjohtaja
dosentti Julia Tidigs 2022–2024
kääntäjä Riina Vuokko 2021–2022, varapuheenjohtaja

Hallituksen valiokunnat 2022

Julkaisuvaliokunta 2022
dosentti Kukku Melkas, puheenjohtaja
professori Juhana Aunesluoma
professori Outi Fingerroos
dosentti Ilona Herlin
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
kustannusjohtaja Kirsi Keravuori
Talousvaliokunta 2022
professori Juhana Aunesluoma, puheenjohtaja
sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo
kansliapäällikkö Pekka Timonen
osakesijoitusjohtaja Jan Lundberg (ulkopuolinen varainhoidon asiantuntijajäsen)
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen          
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
Tutkimus-, arkisto- ja kirjastovaliokunta 2022
professori Anne Heimo
dosentti Ilona Herlin
dosentti Olli Löytty
tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
projektipäällikkö Ilona Pikkanen
Johtoryhmä
pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, puheenjohtaja
hallinto- ja talousjohtaja Ilkka Heinänen
arkistonjohtaja Outi Hupaniittu
kirjastonjohtaja Heli Kautonen
kustannusjohtaja Kirsi Keravuori
viestintäjohtaja Kati Mikkola
FILIn johtaja Tiia Strandén