Tutkimus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa toteutetaan ja tuetaan suomalaista kulttuuria, erityisesti perinteentutkimusta, kirjallisuutta ja suomen kieltä koskevia monitieteisiä tutkimushankkeita.
Esitelmä- ja sessiokutsu / Call for Papers and Sessions
Finnish Literature Society (Hallituskatu 1, Helsinki, Finland), 30–31 August, 2018
SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä tutkimusyhteisössä Ritarihuoneella työskentelee perinteen-, ki