Tutkimus

Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa toteutetaan ja tuetaan suomalaista kulttuuria, erityisesti perinteentutkimusta, kirjallisuutta ja suomen kieltä koskevia monitieteisiä tutkimushankkeita.
Oletko kiinnostunut suullisen ja kirjallisen kulttuurin suhteista, keskiajan kirkollisista puuveisto
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Hallituskatu 1, Helsinki
SKS:n tutkimusosaston monitieteisessä tutkimusyhteisössä Ritarihuoneella työskentelee perinteen-, ki
Työskentelypaikka tutkijoille ja kulttuurialan toimijoille historiallisessa yliopistokaupungissa