Julkaisut

Kansanihmiset ja kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa

Julkaisut

 • Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Toim. Lea Laitinen ja Kati Mikkola. SKS 2013.
 • White Field, Black seeds: Nordic Literacy Practices in the Long Nineteenth Century. Ed. by Anna Kuismin & M. J. Driscoll. SKS 2013. Studia Fennica Litteraria 7.
 • Työtä ja rakkautta - kansanmiesten päiväkirjoja 1834-1937. Toim. Kaisa Kauranen. SKS 2009.
 • Kauranen, Kaisa, Kansanihmisten käsikirjoitukset Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoissa. Elore 2/2006.
 • Kauranen, Kaisa, Did Writing Lead to Social Mobility? Case Studies of 'Ordinary Writers' in Nineteeth-Century Finland. Ordinary Writings, Personal Narratives. Writing Practices in 19th and early 20th-Century Europe, Peter Lang AG, 2007.
 • Kauranen, Kaisa, Kansanihmisten itse kirjoitettu elämä. Suomalaisen arjen historia 3. Modernin Suomen synty, Weilin+Göös, 2007.
 • Kauranen, Kaisa ja Kuismin, Anna, Efraimin ja Kustaan kronikat. Kansanmiehen historioitsijoina. Historiallinen Aikakauskirja 3/2011
 • Kylliäinen, Mikko (toim.), Kirkonvartijan päiväkirja. SKS, 2006.
 • Leino-Kaukiainen, Pirkko, Tuntematon sotilas Turkin sodassa. Sotamies S. A. Wallinin elämänvaiheet. SKS, 2005.
 • Makkonen, Anna, Karheita kertomuksia. Itseoppineiden omaelämäkertoja 1800-luvun Suomesta. SKS, 2002.
 • Makkonen, Anna, Kadonnut kangas. Retkiä Ida Digertin päiväkirjaan. SKS 2005.
 • Nordlund, Taru, Miten ja miksi kansa alkoi kirjoittaa? Suomalaisten talonpoikien kirjeitä 1800-luvun alusta. Tahdon sanoa, SKS 2005.
 • Salmi-Niklander, Kirsti, Kokemus varoitti, halu voitti. Juho Kaksola ja 1800-luvun kirjoittavan talonpojan ajatusmaailma Kansanomainen ajattelu, SKS, 2007.