Arkistoaineistot ovat on kuin poikkileikkaus yhteiskunnastamme: ne edustavat ja dokumentoivat samaa halujen ja kokemusten kirjoa, joka on olemassa maailmassakin.

Miten ja millaista sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta aineistot tai jokin yksittäinen historiallinen aineisto tarkemmin tutkittuna ilmentää, on sitten monimutkaisempi kysymys, jonka ratkaiseminen vaatii aineistoihin tutustumista ja niiden lähilukua. 2000-luvulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva puhe on moninaisempaa ja moniäänisempää kuin koskaan ja myös kertomuksia tallennettaessa yhä tärkeämmäksi on tullut kysyä kokemuksista suoraan ihmisiltä itseltään.

”Opettajani sanoi sen olevan ohimenevää. Minä en tahtonut niin.”

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruun (2014) vastaaja, SKS KRA.

Seta ry:n 40-vuotisjuhlavuonna 2014 Kansanrunousarkisto järjesti Setan ja Nuorisotutkimusseuran kanssa Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruun. Riikka Taavetti käytti keruuaineistoa osana teostaan ”Olis siistiä, jos ei tarvis määritellä…” – kuriton ja tavallinen sateenkaarinuoruus (2015). Kysely pyrki kannustamaan vastaajia kirjoittamaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyvistä ajatuksista ja kokemuksista nuoruudessa eri aikoina. Siinä se myös onnistui.

Muistot sosiaalisen ympäristön moninaisista suhtautumistavoista kertovat ihmisen sopeutuvaisuudesta − hyvässä ja pahassa. Monet muistelevat myös omaa polkua itseksi kasvaessa.

”Tyvärr har inte alla samma historia. Jag tycker synd om dem som måste leva i hemlighet och vars familj stöter bort dem. Jag var aldrig rädd att berätta heller eftersom jag visste att det skulle gå bra. Såklart är det en nyhet som förändrar mycket för familjen, men jag visste att de i slutändan skulle bli glada. Och framför allt är jag själv lycklig då jag hittade mig själv. Och kärleken.”

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruun (2014) vastaaja, SKS KRA.

”Se ilo jonka sain ”mieheksi pukeutumisesta”, tai siitä että lakkasin yrittämästä noudattaa naiseuden roolia, olla nainen, oli sysäys siihen, että aloin etsiä tietoa ja miettiä, että ehkä voisi kulkea sitä iloa kohti.”

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruun (2014) vastaaja, SKS KRA.

Kirjoituskutsussa kysyttiin myös erilaisista määritelmistä, joilla sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta pyritään kuvaamaan. Moni vastaaja määritteli itsensä mielellään johonkin lokeroon kuuluvaksi, mutta kautta linjan vastaajille mieluisin määritelmä olisi ihminen.

”Kaikkien pitäisi saada kuulua sateenkaaren väreihin ilman, että pitää valita minkä värinen on.”

Sateenkaarinuorena nyt ja ennen -keruun (2014) vastaaja, SKS KRA.