SKS:ssa oli jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien kaavailtu maanalaista makasiinitilaa arkisto- ja kirjastoaineistoja varten. Kirjastossa muuttosuunnittelua ja laskelmia tulevaa varastomakasiinia varten oli siis tehty jo aikaisemmin, mutta toden teolla työ käynnistyi alkuvuodesta 2020, kun rakentamisen aloituksen ajankohta varmistui. Tällöin mittanauhat alkoivat viuhua kiivaasti, sillä kaikkien kirjaston varastokokoelmien hyllymetrimäärät tarkistuslaskettiin.

Muuttolaatikoita. Laatikoiden kyljessä teksti "Muuttolaatikko".
Kuva: Vesa Kyllönen.

Muita muuttoa valmistelevia toimenpiteitä olivat esimerkiksi vuosien varrella kertyneiden epäselvien aineistokokonaisuuksien setviminen ja kirjaston mikrofilmien sekä kuva- ja karttakokoelman inventointi.

Suunnitteluvaiheessa sovittiin myös, mitä osia kirjaston avokokoelmista on tilan täyttymisen vuoksi siirrettävä lähivuosina uuteen makasiiniin. Varastosiirtoja tehtiin jo ennakoivasti joidenkin kokoelmien osalta. Makasiinin valmistuessa kirjaston muuttavia varastoaineistoja oli hieman yli kahden kilometrin tai reilun 100 000 kirjan verran neljässä eri osoitteessa.

Kirjaston kirjojen hyllytyssuunnitelman laatiminen alkoi puolestaan syksyllä 2021. Varastokirjat on luokitettu noin 500:an aakkoselliseen pää- tai alaluokkaan, eli signumiin. Jokaiselle signumille suunniteltiin nyt hyllypaikka, missä otettiin huomioon hyllyluokan kirjojen määrä, tuleva kartunta eli kasvu kymmenessä vuodessa sekä yksittäisen kirjan fyysinen koko. Hyllytyssuunnitelman teko olikin melkoista tetristä!