Syksyllä 2021 aloitettiin myös kirjaston arvo- ja erikoiskokoelmien sekä valittujen keskeisalojen varastokokoelmien kuntokartoitushanke. Kuntokartoituksen tekivät Museoiden Hankintakeskus Oy:n paperikonservaattorit.

Kuva: Vesa Kyllönen.

Kartoitustyön tavoitteena oli selvittää valittujen kokoelmien yleinen kunto ja tarvittavat ennaltaehkäisevän konservoinnin toimenpiteet. Tavoitteena oli myös selvittää, mitä muuttosuunnittelussa ja tulevassa säilyttämisessä on otettava näiden kokoelmien osalta huomioon.

Kuva: Vesa Kyllönen.

Kuntokartoitus osoittautui äärimmäisen tarpeelliseksi. Se avasi silmämme jatkuvan ja systemaattisen kokoelmanhoidon merkityksellisyydelle sekä eritoten ennaltaehkäisevän konservoinnin – eli muun muassa asianmukaisen kirjojen suojaamisen ja säännöllisen puhtaanapidon – tärkeydelle. Varastoissa olevat aineistot olivat joiltain osin päässeet huonoon kuntoon.

Yleisen huonokuntoisuuden lisäksi kokoelmia havaittiin vaivaavan pahaenteiseltä kuulostava ilmiö nimeltä punakato eli red rot. Punakato on nahan vaurio, jossa nahan pintakerros muuttuu pulverimaiseksi ja pöliseväksi. Punertava nahkapöly on erittäin sotkevaa ja saattaa ärsyttää ihoa ja hengitysteitä. Vauriota esiintyy erityisesti nahoissa, jotka on valmistettu 1850-luvulta 1900-luvun alkuun. Punakadon muutokset nahassa ovat peruuttamattomia, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa ja pysäyttää asianmukaisilla säilytysolosuhteilla ja konservoinnilla. Konservointitoimenpiteillä vakautettunakin punakatoa ”sairastavan” kirjan kunto on heikentynyt ja sen käsittelyssä täytyy olla varovainen.

Kuntokartoitus valmistui alkuvuonna 2022. Tulosten perusteella laadittiin suunnitelma muuttojen yhteydessä tehtävistä aineistojen suojaustoimenpiteistä. Punakatoiset kirjat päätettiin poimia joukosta odottamaan myöhempää käsittelyä. Konservaattoreita konsultoitiin myös muuton ja kirjojen pakkaamisen käytännön järjestelyissä.