Avoimen verkkojulkaisemisen vuosi 2016

Avoin verkkojulkaiseminen on tiedekustantamisen voimistuva kansainvälinen suuntaus, jonka tavoitteena on parantaa tiedon – sekä monografioiden että artikkelien – levikkiä, vaikuttavuutta ja käytettävyyttä. Tavoite saavutetaan tarjoamalla valmiit tiedeartikkelit ja tiedekirjat vastikkeetta verkossa.

Julkaisutapana avoin verkkojulkaiseminen on varsin nuori ilmiö. Kehitys lähti liikkeelle tutkijoiden tarpeesta jakaa nopeammin ja kustannustehokkaammin tutkimustuloksia 1990-luvun alussa. Tämä tarve sai nopeasti puolelleen myös tiedelehtien hinnoittelukriisin kanssa painivat yliopistokirjastot. Sittemmin kehitys on ollut nopeaa. Avoimen verkkojulkaisemisen pääperiaatteet kiteytettiin 2000-luvun alussa, ja uusi julkaisutapa on kerännyt merkittävän kannattajajoukon tiedemaailmassa.

Kehitys on kuitenkin ollut varsin epätasaista julkaisumuotojen välillä. Avoimet tiedelehdet ovat jo osoittautuneet varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi monella alalla, esimerkiksi avoimessa PLOS ONE -megajournaalissa julkaistiin vuonna 2015 yhteensä noin 28 000 artikkelia. Tiedekirjankustantamisen puolella avoin verkkojulkaiseminen on sen sijaan vasta alkutekijöissään. Avoimia tiedekirjoja seuraavaan Directory of Open Access Booksiin niitä on kirjattu vain noin 4 000 kappaletta.

Tämän kehitys heijastuu myös suomalaiseen avoimeen verkkojulkaisemiseen. Tällä hetkellä Suomessa on vain pari tahoa, jotka harjoittavat pitkäjänteistä tiedekirjan avointa verkkojulkaisemista. Tätä epätasapainoa korjaamaan aloitettiin SKS:ssa Avoin tiede -hanke, jonka tavoitteena oli selvittää, miltä osin SKS:n kustantamo voisi siirtää tiedekirjankustantamistaan avoimeen verkkojulkaisemiseen.

Vuonna 2015 SKS:ssa kartoitettiin kattavasti avoimen verkkojulkaisemisen kansallinen ja kansainvälinen tilanne sekä selvitettiin toiminnan tekniset ja taloudelliset reunaehdot. SKS:n Avoin tiede ja kulttuuriperintö -hankkeen raportti Open Access -julkaisemisesta.

Selvityksen pohjalta SKS päätti aloittaa englanninkielisen Studia Fennica -kirjasarjan avoimen verkkojulkaisemisen. Sarjaa on julkaistu vuodesta 1933 ja se tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman Suomen kirjallisuuteen, kieleen ja historiaan.

Tämän lisäksi SKS solmi joulukuussa 2015 uraauurtavan avoimen verkkojulkaisemisen rahoitusta koskevan sopimuksen Helsingin yliopiston kirjaston kanssa. Yhteistyössä etsitään uusia rahoitusmalleja, jotka varmistaisivat tiedekirjojen avoimen verkkojulkaisemisen vakiintumisen kiinteäksi osaksi suomalaista tiedemaailmaa.

Suomalaisen tiedekirjan osalta avoin verkkojulkaiseminen vuonna 2016 vaikuttaa siis enemmän kuin lupaavalta.

Niklas Alén

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme