”T-Bone Slim” eli Matti V. Huhta ajatteli ja kirjoitti kahdella kielellä kulkurielämästä ja työläisten oikeuksista

Miten monikielisessä ympäristössä kasvanut kirjailija valitsee kielensä? Miten kielen valinta vaikuttaa kaunokirjalliseen ilmaisuun? Koneen säätiön rahoittamassa hankkeessa ”T-Bone Slim and the transnational poetics of the migrant left in North America” (2022–2023) tutkimme amerikansuomalaisen kirjailijan T-Bone Slimin ylirajaisia verkostoja. Hän kirjoitti ja julkaisi tekstinsä englannin kielellä, mutta vaikutti amerikansuomalaisessa yhteisössä suomennettujen kolumniensa välityksellä. T-Bone Slim kuoli 81 vuotta sitten (11.5.1942) hukkumalla East Riveriin New Yorkissa.

T-Bone Slim eli Matti Valentinpoika Huhta (1882–1942) oli yksi Yhdysvaltain työväenliikkeen merkittävimmistä kirjallisista vaikuttajista. T-Bone Slimin kolumneja ilmestyi IWW (Industrial Workers of the World) -liikkeen lehdissä vuodesta 1921 hänen kuolemaansa saakka. Hänen henkilöllisyytensä säilyi pitkään salaisuutena, ja myös hänen kirjoituksensa painuivat unohduksiin. 1960-luvulla Chicagon surrealisteihin kuulunut kirjailija Franklin Rosemont ja Yhdysvalloissa virinnyt poliittinen laululiike kiinnostuivat T-Bone Slimin tuotannosta. Hänen lauluteksteistään tunnetuimipia ovat ”Popular Wobbly” ja ”The Lumberjack’s Prayer”, joita ovat tulkinneet muun muassa Pete Seeger ja Utah Phillips.

Matti Valentinpoika Huhta syntyi 14.2.1882 Ashtabulassa Ohiossa. Hänen vanhempansa olivat muuttaneet sisaruksineen Kälviältä Keski-Pohjanmaalta Ashtabulaan 1870-luvun lopussa. Ashtabula oli hurjamaineinen satamakaupunki, missä julkaistiin suomenkielisiä sanomalehtiä ja kirjallisuutta 1880-luvulta eteenpäin.

Myöhemmin perhe asui Eriessä Pennsylvanian puolella. Matti V. Huhta työskenteli Erien satamassa isänsä ja veljiensä kanssa, ja avioitui Raahessa syntyneen Rosa Kotilan kanssa. Perheeseen syntyi poika ja kolme tytärtä 1904–1911. Pian nuorimman lapsen syntymän jälkeen Matti V. Huhta kuitenkin jätti perheensä ja ryhtyi viettämään kiertävää elämää ”hobona”. 1910-luvulla hän myös liittyi IWW-työväenliikkeeseen. ”Popular Wobbly”-sanoitus julkaistiin ilman kirjoittajanimeä One Big Union -lehdessä huhtikuussa 1920. Ensimmäiset T-Bone Slim -kolumnit ilmestyivät Solidarity-lehdessä 1921.

Franklin Rosemontin tietojen mukaan T-Bone Slimin suomen kielen taito oli varsin heikko, vaikka hän oli kasvanut suomenkielisessä yhteisössä. Yhdysvalloissa ja Kanadassa syntyneet ja kasvaneet siirtolaisperheiden jälkeläiset hallitsivat jo englannin kielen, ja myös IWW-liikkeen julkaiseman Industrialisti-lehden sisältö kaksikielistyi 1930-luvulta eteenpäin. Siirtolaisperheiden lapset oppivat suomen kotona ensimmäisenä äidinkielenä, mutta koulussa he oppivat puhumaan, kirjoittamaan ja lukemaan englantia. Seurakuntien ja sosialistijärjestöjen sunnuntai- ja kesäkouluissa pyrittiin pitämään yllä siirtolaisperheiden lasten kirjallista suomen kielen taitoa.

”Mathew Houghtonin” kuvaus raittiusyhdistyksen joulujuhlasta julkaistiin Amerikan Sanomat-lehdessä 1.1.1903. Kansalliskirjaston kokoelmat.

Tutkimushankkeessa on tullut esille myös joitakin T-Bone Slimin mitä ilmeisimmin suomeksi kirjoittamia tekstejä. Tutkimusavustaja Lotta Leiwo kirjoittaa hankkeen blogissa 7.9.2022 merkittävästä tutkimuslöydöstä. Ashtabulassa ilmestyneessä Amerikan Sanomat -lehdestä julkaistiin 1.1.1903 lyhyt kirje, jonka kirjoittajaksi oli merkitty Mathew Houghton – eräs T-Bone Slimin käyttämistä nimistä. Kirjoitus oli vastine Erien paikalliskirjeenvaihtajan uutiseen, jossa tämä oli kertonut raittiusseuran nuorten pitäneen joulujuhlan ”kapakan yläkerrassa”. Juhlan kulkua kuvaillaan yksityiskohtaisesti:

”Santa Claus toi mukanaan lumen ilahuttamaan meitä immeisiä ja onnistui hyvin. Jo aikaseen saapui haalille iloisia kasvoja nuoria sekä vanhoja. Minun on mahdoton kuvata sanoilla tunteitani jotka myös kuvasti läsnäolijain iloisista kasvoista juhlapukuun puetun kuusen ympärillä, kun Mr Jalmari Kumpula alkoi puheensa juhlamme tarkoituksesta, kuinka juhla on aina se sama joulu, joka paimenia ilahutti, ja aina se uusi joulu, joka meitä ilahuttaa.”

Eriessä toimi suomalainen raittiusseura ”Tyyni”. Muista pienistä lehtiuutisista selviää, että sekä Matti V. Huhta että Rosa Ketola toimivat aktiivisesti raittiusseurassa. Mitä luultavimmin Huhta harjoitteli kirjoittamista raittiusseuran käsinkirjoitetussa nyrkkilehdessä, joka ei kuitenkaan ole säilynyt. 20-vuotias Huhta kirjoitti luontevaa ja ilmeikästä suomea.

Matti V. Huhta ja Rosa Kotila avioituivat Eriessä 1903. Westmorelandin perhearkisto.

Suomenkieliseen IWW-liikkeeseen perehtynyt kanadansuomalainen tutkija Saku Pinta on lukenut uudella silmällä T-Bone Slimin varhaisimpia kolumneja, jotka ilmestyivät suomenkielisinä Industrialisti-lehdessä. Näille kolumneille ei ole löytynyt englanninkielisiä alkuperäistekstejä eikä niissä myöskään ole suomentajan kommentteja kuten myöhemmissä Industrialistin T-Bone Slim-kolumneissa. Esimerkkinä T-Bone Slimin satiirista on kolumni ”Joitakin Terveysopillisia Neuvoja” (Industrialisti 27.8.1922), jota Saku Pinta käsittelee hankkeen blogissa 20.10.2022:

”Voimistele viisitoista minuuttia aamupäivällä ja saman verran iltapäivällä. Tee se silloin kun pomo katsoo.

Käytä mahdollisimman paljon happoa. Istu alas ja hengitä syvään toisinaan. Ei kukaan välitä siitä – luulevat että huokailet.

[– –]

Älä syö hätäisesti. (Hevosille annetaan tunti ja neljännes syöntiaikaa.)

Älä ilmoittaudu työhön ennenaikaisesti. ’Järjestelmällisyys kaikessa.’ Työnantaja voi pian sanoa, että alat osoittaa liian suurta kiintyneisyyttä työmaahan – joka on hänen.”

Saku Pinta tulkitsee ”happoa” (po. happea) -ilmaisun yhdeksi vihjeeksi siitä, että tämä teksti oli T-Bone Slimin suomeksi kirjoittama. ”Happi” ja ”happo” olivat 1800-luvulla suomen kielessä vielä kirjoitusasultaan vakiintumattomia, ja molempien taustalla on adjektiivi hapan. Toinen vihje on sitaatti ”Järjestelmällisyys kaikessa”. Mihin se viittaa? ”Järjestys kaikessa” on tuttu ilmaisu wellerismeistä, esim. ”Järjestys kaikessa sanoi eukko, kun kissalla pöytää pyyhki”. T-Bone Slimin englanninkielisissä kolumneissa on havaittavissa sanoi-rakenteita, jotka olivat toki yleisiä myös englanninkielisissä pilalehdissä ja kirjallisuudessa.

Ville-Juhani Sutinen on T-Bone Slim -elämäkerrassaan nähnyt kaksikielisyyden vaikutuksia T-Bone Slimin teksteille tyypillisessä kielellä leikittelyssä ja neologismeissa eli tietoisesti luoduissa uudissanoissa. Kirjallisuudentutkija Owen Clayton puolestaan on todennut kielen olleen T-Bone Slimille luokkataistelun ratkaiseva elementti. Uusimmat tutkimustulokset vahvistavat kuvaa T-Bone Slimin kaksikielisyydestä. Hän rohkaisi myös muita toisen polven siirtolaisia etsimään omaa kirjallista ilmaisuaan kirjoittaessaan kulkurielämästä ja työläisten oikeuksista.

Lähteet

Clayton, Owen. 2019. ”Puns, Politics, and Pork Chops: The ‘insignificant magnitude’ of T-Bone Slim”. Journal of Working-Class Studies 4 (1): 6–23.

Kolehmainen, John 1977: A History of the Finns in Ohio, Western Pennsylvania and West Virginia. Ohio Finnish American Historical Society.

Leiwo, Lotta 2022: Newspaper symposium 30.8.2022. New Exciting Finds from the Archive. T-Bone Slim Blog 7.9.2022. https://blogs.helsinki.fi/tboneslim/2022/09/07/newspaper-symposium-2022/

Leiwo, Lotta 2022: T-Bone Slim Database – First steps. T-Bone Slim Blog 5.10.2022. https://blogs.helsinki.fi/tboneslim/2022/10/05/t-bone-slim-database-first-steps/

Pinta, Saku 2022: T-Bone Slim’s Forgotten Finnish Writings in the IWW Press. T-Bone Slim Blog 20.10.2022. https://blogs.helsinki.fi/tboneslim/2022/10/20/t-bone-slims-forgotten-finnish-language-writings-in-the-iww-press/

Rosemont, Franklin (ed.) 1992: Juice is Stranger than Friction. Selected Writings of T-Bone Slim. Charles K. Kerr Publishing Co. Chicago.

Suomen kielen etymologinen sanakirja. https://kaino.kotus.fi/suomenetymologinensanakirja/

Sutinen, Ville-Juhani 2018: Hobon elämän mysteerit: T-Bone Slimin jalanjäljillä. Palladium.

Kommentoi ja keskustele

Tähdellä * merkityt kentät ovat pakollisia.

Kirsti Salmi-Niklander

Kirsti Salmi-Niklander on folkloristiikan dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Hän johtaa Koneen säätiön hanketta, jossa tutkitaan T-Bone Slimin tuotantoa ja ylirajaisia verkostoja.

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme