Tutustu kääntäjiin!

Elokuun lopussa toteutettiin yhdessä kirjallisuuden vientikeskuksen FILIn ja Opetushallituksen (aik. CIMO) kanssa yhdeksäs aloittelevien kääntäjien kurssi. Saksantaja Stefan Mosterin johtamalle kurssille osallistui 15 kirjallisuuden kääntäjän ammattiin suuntaavaa opiskelijaa; kohdekieliä oli 10. Kurssille pääsyn edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito sekä kiinnostus suomalaista kirjallisuutta ja sen kääntämistä kohtaan. Kurssihakemuksia saatiin luonnollisesti eniten niistä yliopistoista, joissa suomea voi opiskella vähintään maisteritasolla, kuten Saksasta, Tšekistä, Unkarista ja Venäjältä.

Kurssin aikana käännöstekstityöpajojen ohessa tavattiin kirjailijoita ja perehdyttiin Suomen kirja- ja kustannusalaan sekä opittiin muitakin perustaitoja toimia kirjallisuuden kääntäjän ammatissa.  Tämän vuoden kurssilaisille on ensimmäistä kertaa tarjolla jatkokoulutusta: FILI avaa uuden mentorointiohjelman, jossa aloitteleva kääntäjä saa tehdä käännösnäytteen henkilökohtaisen mentorin ohjauksessa. Mentoreiksi pyydetään jo urallaan edenneitä kokeneita kääntäjiä. Tämänkaltaista mentorointia on FILIssä toteutettu kääntäjäharjoittelijoiden osalta vuodesta 2015 lukien. – FILIssähän työskentelee puoli vuotta kerrallaan harjoittelija, joka opiskelee suomen kieltä ulkomaisessa yliopistossa ja jonka tavoitteena on kirjallisuuden kääntäjän ura. Harjoitteluohjelma onkin toinen menestyksekäs yhdessä Opetushallituksen kanssa toteutettava koulutusmuoto.

Aloittelevien kääntäjien kurssilaisia elokuussa 2017.

Sekä aloittelevien kääntäjien kurssi että harjoitteluohjelma ovat vakiinnuttaneet asemansa toimivina koulutusmenetelminä. Kaikki ei kuitenkaan ole aivan näin aurinkoista. Huoli suomen kielen opetuksen supistamisesta ja jopa lopettamisesta joissakin ulkomaisissa yliopistoissa nostattaa tummia pilviä. Kirjallisuusviennin kannalta opetuksen loppuminen on todella haitallista; onhan kielen opiskelu edellytys sille, että edes voi lukea suomalaista kirjallisuutta ja kouluttautua kääntäjän ammattiin.

Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoaa 90 yliopistoa 30:ssä eri maassa, opiskelijoita on runsaat kolme tuhatta.  Voi jo aivan näppituntumalta sanoa, että tuosta opiskelijajoukosta vain todelliset kirjallisuusentusiastit edes haaveilevat kääntäjän urasta, mikä useinkaan taloudellisesti ei lyö leiville, mutta henkisiltä arvoiltaan saattaa lyödä 6–0 monet ”bisnesvetoisemmat” ammatit. Onneksemme olemme löytäneet keinoja tiivistää yhteistyötä Opetushallituksen, ulkomailla suomea opettavien lehtoreiden ja FILIn välillä ja näin pyrkiä etsimään uusia kääntäjäksi koulutettavia.

On toki paljon kielialueita, joilla suomen kielen opiskelumahdollisuudet ovat todella niukat tai niitä ei ole lainkaan. Mistä uusia kääntäjiä oikein löydetään?!? Ja millä keinoin juuri niiltä kielialueilta, joille suomalaisen kirjallisuuden käännösoikeuksia myydään? FILI tekee jatkuvasti yhteistyötä suomalaisen kirjallisuuden oikeuksien myyjien kanssa, ja meillä onkin oltava tuntosarvet pitkällä tunnustelemassa, missä päin kirjallisuuttamme kohtaan tunnetaan kiinnostusta. Työsarkaa riittää!

FILIllä on melko laaja skaala erilaisia toimintamalleja, joita voidaan räätälöidä koulutustarpeiden mukaan. Esimerkiksi tämänvuotisista koulutuksista viimeisimmät ovat rakenteeltaan keskenään erilaisia. Toukokuussa järjestettiin suomesta turkiksi kääntäville käännöstyöpajoja Helsingissä; ryhmään osallistui niin kokeneita kuin aloittelevia kääntäjiä. Suomi–englanti-mentorointiohjelman puitteissa kääntäjät taasen työstivät muutaman kuukauden ajan näytekäännöksiä virtuaaliyhteyksien välityksellä kisälli-mestari-parityöskentelynä, ja työskentelyä jatkettiin kesäkoulussa Orilammella, Repoveden kansallispuiston kauniissa järvimaisemissa. Kesäkouluun osallistui myös joukko englannista suomentavia, ja näin saman kieliparin eri suuntiin kääntävät pystyivät hyödyntämään natiiveja kielenosaajia suuntaan ja toiseen. Kumpaakin näistä koulutuksista jatketaan, sillä mestarikääntäjäksi oppii vain kääntämällä.

Kirjallisuuden vientikeskus FILI täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Juhlavuoden aikana on ilo tutustuttaa lukijakuntaa suomalaisen kirjallisuuden kääntäjiin, näihin kirjallisuutemme arvokkaisiin lähettiläisiin. Kotisivullamme julkaistaan vuoden mittaan 100 kääntäjähaastattelua. Tutustu kääntäjiin!

Suomi-englanti-suomi-kesäkoululaisia geokätköilemässä. Kesäkoulun järjestivät FILI, SKTL ja KAOS.

Merja Aho

Merja Aho on FILIn entinen kääntäjäkoordinaattori.

Vähäisiä lisiä- blogin tunnus

Merja Ahon blogikirjoituksia

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme