Muistamisen kulttuurit 1800-luvulla – 1800-luvun tutkimuksen verkoston 14. vuosikonferenssi

Seminaari
SKS, Hallituskatu 1, Helsinki
18.1.–19.1.2024

1800-luvun tutkimuksen päivät 2024 järjestetään Helsingissä 18.–19.1.2024. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen tapahtumaan on suljettu.

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Torstai 18.1.2024

Klo 9.15 Avaus (Hallituskatu 1, juhlasali, 2. kerros)

Klo 9.20–10.20 Keynote: Saijaleena Rantanen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia: Muisti soi – Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden suomalaissiirtolaisten laulut pitkällä 1800-luvulla. Pj. Ilona Pikkanen (Juhlasali, 2. kerros)

Klo 10.30–12.00 Sessiot I-III

I: Vääriä rahoja ja todistuksia. Turun hovioikeudessa käsitellyt väärennysrikokset 1828−1850 Pj. Kirsi Vainio-Korhonen
(Juhlasali)
II: Ympäristö ja muistaminen Pj. Elsi Hyttinen
(Kordelin, 2. kerros)
III: Muistamisen kulttuuri – teoriaa ja käsitteitä Pj. Ilona Pikkanen
(Kulmahuone, 2. kerros)
Mikael Korhonen: Väärennysrikoksista kertova oikeushistoriallinen lähdemateriaali 1800-luvun alun Suomessa
Josefine Sjöberg: Bevis skrivna på landsvägar och åkrar – mötesplatser för skapandet av förfalskningar vid början av 1800-talet
Mari Välimäki: Suutari, sotilas, väärentäjä – liikkumiseen liittyvät väärennökset 1800-luvun alun Suomessa
Samira Saramo: Metsä kanadansuomalaisten asuttamismuistissa
Lotta Leiwo: Luonto kummittelee, moni huoaten muisteli synnyinmaata: Ilmasto ja sää Yhdysvaltain suomalaisten naisten ja lasten paikkakuntakirjeissä
Seija Astrid Niemi: A. E. Nordenskiöldin kokoelma Suomen Kansalliskirjastossa
Heikki Kokko & Minna Harjula: Muistaminen kokemusten järjestämisenä ja legitimaationa: teoreettis-metodologinen näkökulma
Henrik Forsberg: Mitä on ”muistohistoria”? Tapaus Suomen nälkävuodet 1860- luvulla
Tuukka Karlsson: Muistamisen diskurssit ja kansanrunous SKS:n Keskustelemuksissa 1849–1908

Klo 12.00–13.00 Lounas (omakustanteinen)

Klo 13.00–14.00 Keynote: Jyrki Siukonen, Taideyliopiston tutkimusinstituutti:  Asento ja lepo. 1800-luvun muistomerkkien käyttötarkoituksesta ja tarkoituksettomuudesta. Pj. Hanna-Leena Paloposki (Juhlasali, 2. kerros)

Klo 14.00–14.30 Kahvitauko

Klo 14.30–16.00 Sessiot IV-VI

IV: Minnets makt – Olika perspektiv på Zacharias Topelius
Pj. Erika Boije
(Kordelin)
V: Monimuotoiset muistin merkit Pj. Sakari Katajamäki
(Kulmahuone)
VI: Loitsut, parantajat ja tietäjät kulttuurisessa muistissa Pj. Merja Pyykkönen
(Juhlasali)
Erika Boije: Nationens fiender och förebilder – religion i Fältskärns berättelser
Carola Herberts: Sångens minne – dikten som förmedlare av ideal
Stig-Björn Nyberg: Minnet av Topelius: sagofarbror eller…?
Julia Salminen: Viktoriaaniset naiset ja arktisuuden muistaminen
Elise Garritzen: Autenttisen historian säilöjät, muokkaajat ja muistajat: naiset lähdejulkaisujen toimittajina 1800-luvun jälkipuolen Britanniassa
Leena Eilittä: Kuvat ja mielen sisäinen maailma romantiikan kirjallisuudessa
Peruutettu: Aleksi Moine: Muistamisen kerrostumat ja loitsijan esiintyvän ruumiin jäljet arkistoiduissa loitsuteksteissä
Karolina Kouvola: Parantajatarinat kollektiivisena muistina
Kalle Kananoja: Parantajien ja tietäjien pienoiselämäkerrat sanomalehdistössä

16.10–18.10 Sessiot VII-IX

VII: Näkemyksiä menneisyydestä Pj. Hanna-Leena Paloposki
(Kulmahuone)
VIII: 1800-luvun taiteen kieli Pj. Liisa Lindgren
(Kordelin)
IX: Aukkoiset lähteet Pj. Reetta Hänninen
(Juhlasali)
Liisa Kunnas: Muistamisen ja muiston käsitteet menneisyyteen ja esihistoriaan liittyvässä kielenkäytössä
Mari Tossavainen: Muistomerkkien kieli – muistomerkkeihin liittyvä sanasto 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa
Leena Valkeapää: Objektiivisuus, materiaalisuus ja 1800-luvun lopun muinaismuistoja dokumentoivat kuvat
Päivi Järviö: Museosta eläväksi käytännöksi. Vanhan musiikin uusi tuleminen 1800- ja 1900-lukujen vaihteen Suomessa
Laura Nissinen: Pääkallo ryhmäkuvassa
Hanna Karhu: Kulttuurisen muistin reunamilla. 1800- ja 1900-luvun vaihteen unohtuneet runoilijat ja rekilauluperinne
Arja Kastinen: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotallenteiden merkitys ja vaikutukset 1800-luvun karjalaisen kanteleimprovisaation moderneihin ilmentymiin 2000-luvulla
Johanna Annola: 1800-luvun naisvangit, muistaminen ja Lappeenrannan kehruuhuoneen arkisto
Kaisa Kyläkoski: Muistetut ja unohdetut porttöörinkantajat 1800-luvulta
Noora Viljamaa: Köyhyysmuistojen juurilla – Lasten ja nuorten hiljaiset köyhyyskokemukset 1800-luvun puolivälin Turussa
Asta Sutinen: Muistovärssyjä ja menneisyyteen kadonneita kirjeitä – huvipostiin liittyvät muistamisen ja unohtamisen käytännöt

Klo 18.15 Iltavastaanotto (Juhlasali, 2. kerros)

Ohjelma: Taivaan ilmiöt 1800-luvun ihmisten kirjeissä (Mirka Malmi, Elina Saloranta, Hanna-Reetta Schreck & Jaakko Simola)

Perjantai 19.1.2024

Klo 9.00–10.00 Keynote: Leila Koivunen, Turun yliopisto: Museo, valikoiva muisti ja unohdus: Suomen kansallismuseon ”exotikan” jäljillä. Pj. Elsi Hyttinen (Juhlasali, 2. kerros)

Klo 10.00–11.30 Sessiot X-XII

X: Muistaminen ja unohtaminen kirjallisuushistoriassa Pj. Kati Launis
(Kulmahuone)
XI: Historiapolitiikkaa ja historian käyttöä Pj. Outi Hupaniittu
(Kordelin)
XII: Sitkeät tarinat Pj. Anna Kuismin
(Juhlasali)
Anna Biström: Glimtar av synlighet, synliggörande diskurser och alternativa arenor. Några observationer i spårandet av de osynliga författarnas 1800-talshistoria
Saija Isomaa: Koukeroisia juonia ja ihmeellisiä sattumuksia: Melodraama unohdettuna lajina 1800-luvun kotimaisessa kirjallisuudessa
Veli-Matti Pynttäri: Digitaalinen näkökulma 1800-luvulla julkaistuun kaunokirjallisuuteen Suomessa
Heli Rantala: 1800-luvun akateemisen historian muistamisesta ja unohtamisesta
Erik Engberg & Bo Forsström: Udda artefakt mitt i stadspark – det unika krigsbytet från halkokariträffningen 1854 som bas för minneskultur och musealt kulturarv
Jens Grandell: Vuosi 1863 vai Anders Chydenius? Muistikulttuuri poliittisen kannan ilmentäjänä
Petra Lehtoruusu: Kaarina Maununtyttären muisto: historiamaalaus, melodraama ja tableau vivant
Merja Pyykkönen: Viaton, vainottu, vaarallinen? Puukkojunkkariuden sukupuolittunut muistaminen ja historiantutkimus ennen ja nyt
Kirsti Salmi-Niklander: Kadonneet isät, katkerat äidit ja näkymättömät lapset – Pohjois-Amerikan siirtolaisuuden synkkiä ja lohdullisia kertomuksia fiktiossa ja perhehistorioissa

Klo 11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)

Klo 12.30–14.00 Sessiot XIII-XV

XIII: Digitaaliset 1800-luvun tutkimusaineistot Pj. Kirsi Keravuori
(Juhlasali)
XIV: John Julin ja suomalaisen muistikulttuurin uudet näkökulmat Pj. Topi Artukka
(Kulmahuone)
XV: Kirjeet, päiväkirjat & kertomukset Pj. Katri Kivilaakso
(Kordelin)
Maria Niku: Eliel Aspelin-Haapkylän päiväkirjat
Ilona Pikkanen: 1800-luvun kirjekokoelmien metatiedot tutkimusresurssina ja kulttuuriperintönä
Risto Valjus: Suomen papisto 1800-1920 -verkkojulkaisu
Kristiina Kalleinen: John Julin valtioaamun edustajana
Matias Kaihovirta: Engelsk fabrikspaternalism i Fiskars? John Julins lösning på arbetarfrågan under 1800-talets första hälft
Patrik Hettula: John Julins opublicerade reseberättelse från 1815–1816
Marjo Kaartinen & Miira Vuoksenranta: Ystävän kaipuu, muistamisen keinot
Anna Kuismin: ”Tästä päivästä on minun paljo muistaminen”. Muistot ja muisteleminen Aleksander Wallinin päiväkirjassa

Klo 14.00–14.30 Kahvitauko

Klo 14.30–16.30 Sessiot XVI-XVII

XVI: Paikat ja muistot Pj. Eija Stark
(Kulmahuone)
XVII: Kotimuseo muistamisen paikkana Pj. Maarit Leskelä-Kärki
(Kordelin)
XVIII: Muistamisen sukupuolittuneet rakenteet Pj. Ilona Pikkanen
(Juhlasali)
Ann-Catrin Östman: ”Undan livegenskap” – minneskulturer och estnisk flykt till Finland under förmodern tid
Laura Kokko: ”Ei ammenna kylän kaivosta, vaan omasta, omituisesta lähteestään.” Kirjailija Volter Kilven nuoruudentuotantoon 1900-luvun alussa liitetyistä käsitteistä ja niiden periytyvyydestä
Asko Nivala, Juhana Saarelainen & Jasmine Westerlund: Varhaisten historiallisten romaanien kertoma Suomi
Hanna Virranpää: Paikannimien käyttö ja paikkoihin viittaaminen vanhoissa siirtolaiskirjeissä: esimerkkinä Iisakki Kankaan ja Juho Korvolan amerikankirjeet
Karoliina Sjö: Nils Oskar Janssonin ja Adèle Wemanin elämänkerronnalliset aineistot muistin muokkaajina
Katja Weiland-Särmälä: Kotimuseo, esineet, eletyt elämät ja nykyisyys
Erika Adamsson: Maalaukset menneen ja nykyhetken vuorovaikutuksessa
Reetta Eiranen: Kansallisen historian sukupuolittunut muistaminen ja elämäkertaprojekti: Jeanette Snellman suurmieshahmon varjossa
Liisa Lindgren: ”Kuvanveistäjättärien” jälki Suomen 1800-luvun taiteen historiassa
Nuppu Koivisto-Kaasik: Patriarkaatti luokkahuoneessa: pianonsoiton sukupuolittunut kulttuurihistoria 1800-luvun jälkipuoliskolla
Reetta Hänninen: Tekla Hultin menneisyyttään hallitsemassa

Lämpimästi tervetuloa!

Seminaariin liittyvät tiedustelut: hanna-leena.paloposki@finlit.fi

SKS:n juhlasaliin mahtuu 100 henkilöä.

Sisäänkäynti liikuntaesteisille on SKS:n Mariankadun puoleiselta ulko-ovelta (ks. Esteettömyys).