FT Ulriikka Puura SKS:n kirjastonjohtajaksi

Kuva: Ulriikka Puura.

Ulriikka Puura on monipuolinen kirjastoalan osaaja, jolla on laajaa kokemusta tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistopalvelujen kehittämisestä.

Tulevassa tehtävässään kirjastonjohtajana Puura johtaa SKS:n pääsihteerin alaisuudessa seuran kirjastoa, vastaa sen kehittämisestä, toimintaedellytyksistä ja rahoituksesta sekä osallistuu SKS:n johtoryhmän työskentelyyn.

Ulriikka Puura on koulutukseltaan itämerensuomalaisiin kieliin erikoistunut kielentutkija ja informaatikko. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019 tutkimuksellaan Sinä iče oled vepsläine, voib sanuda, ka? Vepsäläisyyden rakentuminen ja 2000-luvun vepsän kieli. Vepsän kielen lisäksi Puura on tutkinut karjalan kieleen ja sen elinvoimaisuuteen liittyviä kysymyksiä ELDIA – European Language Diversity for All -projektissa.

Viime vuodet Ulriikka Puura on työskennellyt tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistopalvelujen kehittämisen parissa tutkimus- ja erikoiskirjastokentällä. Puura siirtyy SKS:aan Kansalliskirjastosta, jossa hän toimii tällä hetkellä tietoasiantuntijana hankkeessa, jossa parannetaan datamuotoisten kulttuuriperintöaineistojen saavutettavuutta. Aiemmin hän on työskennellyt usean vuoden ajan Kotimaisten kielten keskuksessa erityisasiantuntijana ja kirjasto- ja aineistotyön koordinaattorina vastaten keskuksen erikoiskirjastosta sekä tutkimus- ja kulttuuriperintöaineistoista. Vahvuutenaan kirjastonjohtajan tehtävässä hän pitääkin tutkimuksen ja sen tuen käytänteiden laajaa tuntemusta ja niiden välisen vuoropuhelun ja yhteistyön edistämistä.

”SKS:n kirjastolla on vahva profiili tieteellisenä humanistisena erikoiskirjastona. Pitkäjänteisesti ja ammattitaidolla kartutetut ja ylläpidetyt kokoelmat ja kirjaston asiantuntijat muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, johon on innostavaa tulla mukaan. Koen tärkeiksi SKS:n päämäärät, vaikuttamisen, vastuunkannon ja vetovoimaisuuden kansallisen kulttuuriperinnön alueella koko laajuudessaan. Kirjastolaisina voimme osaltamme vahvistaa suomalaisen ja suomenkielisen humanistisen tutkimuksen saavutettavuutta ja kestävää tulevaisuutta sekä samalla pitää huolen siitä, että kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus näkyy työssämme ja kokoelmissamme” toteaa Ulriikka Puura.

SKS:n kirjasto on kaikille avoin tieteellinen erikoiskirjasto, jossa työskentelee kirjastonjohtajan lisäksi seitsemän kirjastoalan ammattilaista. SKS:n kirjastonjohtajan tehtävään oli kymmenen hakijaa. Puura aloittaa SKS:n palveluksessa 1.3.2024.

Mitä mieltä olit tästä jutusta?

Kiitos vastauksestasi!
Kiitos vastauksestasi.

Mitä mieltä olit tästä jutusta – Herättää kysymyksiä

Kerro meille ajatuksistasi

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kiitos vastauksestasi

Uutiset ja puheenaiheet

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme

19.6.2024 - Uutiset

Lisää valokuvaajia Kansallisbiografiaan

14.6.2024 - Blogi

Kansatieteilijä Tyyni Vahterin Karjala