Koneen Säätiöltä rahoitusta itämerensuomalaisen kansanrunouden tutkimukselle

Kati Kallio. Kuva: Emma Suominen.

Dosentti Kati Kallion johtama tutkimushanke ”Itämerensuomalaisen kansanrunouden muodon ja sisällön variaatio suhteessa kielelliseen ja etniseen historiaan” on saanut Koneen Säätiön nelivuotisen rahoituksen. Hankkeen toteutuspaikka on SKS.

Hankkeessa apurahan saajia ovat Janicki Maciej, Lindström Jakob, Kanner Antti, Saarlo Liina, Sarv Mari sekä hanketta johtava Kallio Kati. Hankkeen muina jäseninä on lisäksi Eetu Mäkelä ja Jukka Saarinen. Koneen Säätiön myöntämä nelivuotinen rahoitus on 560 000 €.

Hankkeessa tarkastellaan Viroon ja Suomeen tallennettuja runolauluaineistoja hyödyntäen laskennallisia ja laadullisia menetelmiä sekä folkloristiikan ja kielentutkimuksen näkökulmia. Sähköisessä muodossa on Suomessa ja Virossa noin 250 000 kalevalamittaiseen runouteen (runolaulu, regilaul) liittyvää tekstiä kuudella itämerensuomalaisella kielellä. Tämänhetkinen kokonaiskäsitys aineistosta perustuu suurelta osin 1900-luvun alun väistämättä vanhentuneisiin tulkintoihin. Tutkimushankkeessa toteutetaan aineiston monitasoisesta variaatiosta laaja luenta ja suhteutetaan se tuoreimpiin tutkimustuloksiin alueen kielellisestä ja etnisestä historiasta muuttoliikkeineen ja assimilaatioineen.

Hanke on jatkoa aiemmalle hankkeelle, jossa on kehitetty folkloristien, kielentutkijan ja tietojenkäsittelytieteilijöiden yhteistyönä välineitä ja työtapoja, joilla kansanrunoaineiston laajat ja lähdekriittisesti perustellut folkloristiset luennat ovat mahdollisia. Rahoituksen saaneessa hankkeessa mukaan tulee aiempaa vahvemmin kielentutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä. Huomiota kiinnitetään myös kirjallisten julkaisujen vuorovaikutukseen suullisen kulttuurin kanssa.

Hankkeessa analysoidaan itämerensuomalaisen kalevalamittaisen runouden lajien, runotyyppien, motiivien, säetyyppien, kiteytyneiden ilmausten (formuloiden) ja kielellisten piirteiden variaation suhteita toisiinsa sekä tallennusaikaisten paikallisyhteisöjen kielelliseen ja etniseen historiaan. Aineiston uudet luennat tekevät aineiston uudella tavalla käyttökelpoiseksi myös tutkimukselle, joka pyrkii hahmottamaan itämerensuomalaisen alueen kielellistä ja kulttuurista historiaa eri tieteenalojen näkökulmia hyödyntäen.

”Tämä on upea rahoitus, joka mahdollistaa Suomen Akatemian rahoittamassa FILTER-hankkeessa (Formulaic intertextuality, thematic networks and poetic variation across regional cultures of Finnic oral poetry) aloitetun työn eteenpäin viemisen ja laajemman hyödyntämisen. Tässä hankkeessa pääsemme pohtimaan kansanrunouden variaatiota tarkemmin suhteessa eri alueiden kielelliseen historiaan ja etnisiin identiteetteihin”, toteaa hankkeen johtaja, dosentti Kati Kallio.

Mitä mieltä olit tästä jutusta?

Kiitos vastauksestasi!
Kiitos vastauksestasi.

Mitä mieltä olit tästä jutusta – Herättää kysymyksiä

Kerro meille ajatuksistasi

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Kiitos vastauksestasi

Uutiset ja puheenaiheet

25.6.2024 - Uutiset

Uusi kokoomateos tutkii Suomen ja Namibian suhteen pitkää historiaa antikolonialistisesta näkökulmasta

21.6.2024 - Uutiset

Uutuuskirja: Nykyisin suositut naisten elämäkerrat ovat jatkumoa jo 1700-luvulla kerrotuille varhaisten naisten tarinoille

Placeholder image
20.6.2024 - Blogi

Tekstit meissä ja ympärillämme