SKS hakee kirjastonjohtajaa

Kuva: Emma Suominen.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry (SKS) on vuonna 1831 perustettu tieteellinen seura ja kulttuurijärjestö, jonka tarkoituksena on harjoittaa ja edistää suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutkimusta ja tunnetuksi tekemistä. Seuran osastot ovat kirjasto, arkisto, tutkimusosasto, tiedekustantamo, Kirjallisuuden vientikeskus FILI sekä hallinto- ja talousosasto. SKS:aan kuuluu noin 2 100 jäsentä ja sen palveluksessa työskentelee noin 65 henkilöä.

SKS:n kirjasto on kaikille avoin tieteellinen erikoiskirjasto, joka palvelee erityisesti kulttuurien tutkimusta ja kirjallisuudentutkimusta. Kirjasto pitää huolta kulttuuriperintöaineistoista, kehittää digitaalisia palveluja ja linkittyy tiedon ekosysteemeihin. Se palvelee erikoisalojensa tiedeyhteisöä ja toimii osana tieteellisten kirjastojen verkkoa. SKS:n kirjasto edistää suomalaisen tutkimuksen, kirjallisuuden ja kulttuurin näkyvyyttä ja avointa saatavuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Kirjastossa työskentelee kirjastonjohtajan lisäksi seitsemän kirjastoalan ammattilaista.

SKS hakee kirjastonjohtajaa, jonka tehtävänä on johtaa pääsihteerin alaisuudessa SKS:n kirjastoa, vastata sen kehittämisestä, toimintaedellytyksistä ja rahoituksesta sekä osallistua SKS:n johtoryhmän työskentelyyn.

Haemme johtajaa, jolla on

  • vahvaa näyttöä hyvästä ja tuloksellisesta asioiden ja asiantuntijoiden johtamisesta
  • tuntemusta kotimaisesta ja kansainvälisestä tieteellisestä kirjastokentästä
  • ymmärrystä digitaalisen toimintaympäristön haasteista ja mahdollisuuksista kirjastotoiminnalle 
  • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja siihen sisältyvä tai sen lisäksi suoritettu kirjastoalan koulutus
  • hyvä suomen kielen taito ja muuten monipuolinen kielitaito.

Tehtävän menestyksekkään hoitamisen kannalta perehtyneisyys SKS:n keskeisaloihin ja niiden tutkimukseen sekä kokemus hankkeista ja ulkopuolisen rahoituksen hakemisesta ovat eduksi. Akateeminen jatkotutkinto soveltuvalta alalta katsotaan ansioksi.

Palkkahaitari on kokemuksestasi ja osaamisestasi riippuen 6 000–6 700 €/kk.

Kirjastonjohtajan toimi voidaan täyttää 1.2.2024 alkaen ellei valittavan kanssa toisin sovita. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hae kirjastonjohtajan tehtävää tämän linkin kautta 21.12.2023 mennessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen, p. 040 560 9879, soittoajat 8.12. klo 10–12, 12.12. klo 10–12 ja 18.12. klo 11–12.

Uutiset ja puheenaiheet

14.6.2024 - Blogi

Kansatieteilijä Tyyni Vahterin Karjala

10.6.2024 - Uutiset 1

Miten Suomi asutettiin? Tuore historiateos kertoo Suomen rakentamisen tarinan Ylä-Savon asutushistoriasta käsin

4.6.2024 - Uutiset

SKS:n Finna yhdistää nyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto- ja kirjastoaineistot